Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 18 (2019)

Teologia systematyczna

Definicja politetyczna, stopniowa i złożona – sposoby definiowania religii w teologii i religioznawstwie

Opublikowane: 31.12.2019

Abstrakt

Artykuł zajmuje się zagadnieniem definicji religii między teologią i religioznawstwem. Na polu teologii w XX w. refleksja na temat religii cieszyła się znacznym zainteresowaniem, przy czym teologowie nierzadko korzystali z dorobku autorów z dziedziny religioznawstwa. Przez wielu jednak zauważone zostały niektóre tylko podejścia religioznawcze, a inne, jak np. antropologia religii, były pomijane. Dlatego tematem rozważań w tym artykule jest kwestia antropologicznej definicji religii jako inspiracji dla refleksji teologicznej. Tekst ma na celu pokazać, pod jakimi warunkami podejścia do religii właściwe antropologii religii mogłyby być do zaakceptowania przez teologię oraz przedstawić jedno ujęcie, mianowicie politetyczną definicję religii, jako możliwe rozwiązanie danego problemu. Główna część artykułu bazuje na terminach i teoriach religioznawczych, całość argumentacji jednak jest zakorzeniona w perspektywie teologicznej.

 

Bibliografia

Anderwald A., O tożsamości teologii na tle relacji z naukami przyrodniczymi, [in:] Tożsamość teologii, A. Anderwald, T. Dola, M. Rusecki (eds.), Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2010, 149-171.
Anderwald A., Teologia a nauki przyrodnicze: Rola wiedzy przyrodniczej w dociekaniach teologicznych, Wydział Teologiczny Uniw. Opolskiego, Opole 2007.
Bambrough R., Universals and Family Resemblances, “Proceedings of the Aristotelian Society (New Series)” 61 (1960-1961), 207-222.
Bowie F., The Anthropology of Religion: An Introduction, Blackwell, Malden 2006.
Catechism of the Catholic Church: Revised in Accordance with the Official Latin Text Promulgated by Pope John Paul II, Libreria Editrice Vaticana, Vatican City, 1997.
Definition, [in:] Stanford Encyclopedia of Philosophy [accessed at: https://plato.stanford.edu/entries/definitions/, 12.12.2018].
Eller J.D., Introducing Anthropology of Religion, Routledge, New York/London 2007.
Gaudium et Spes: Pastoral Constitution on the Church in the Modern World, promulgated by Pope Paul VI, December 7, 1965.
Gesché A., Le Christ, Éd. du Cerf, Paris 2001.
Kamykowski Ł., Teologia religii: Pojęcie - natura - przedmiot, [in:] Teologia religii: Chrześcijański punkt widzenia, G. Dziewulski (ed.), Wydawnictwo Księży Sercanów, Łódź/Kraków 2007, 21-33.
Leuba J.H., A Psychological Study of Religion, AMS Press, [s.l.] 1969.
Saler B., Conceptualizing Religion: The Matter of Boundaries, [in:] Understanding Religion: Selected Essays, B. Saler, Walter de Gruyter, Berlin/New York 2009, 172-180.
Saler B., Family Resemblance and the Definition of Religion, [in:] Understanding Religion: Selected Essays, B. Saler, Walter de Gruyter, Berlin/New York 2009, 159-171.
Saler B., Towards a Realistic and Relevant 'Science of Religion', “Method & Theory in the Study of Religion” 16 (2004), no. 3, 203-225.
Searle J.R., The Rediscovery of the Mind, MIT Press, Cambridge, MA 2005.
Seweryniak H., Teologia religii a teologia fundamentalna: Refleksja metodologiczno pedagogiczna, [in:] Teologia religii: Chrześcijański punkt widzenia, G. Dziewulski (ed.), Wydawnictwo Księży Sercanów, Łódź/Kraków 2007, 183-201.
Smith B.K., Exorcising the Transcendent: Strategies for Defining Hinduism and Religion, “History of Religions” 27 (1987), no. 1, 32-55.
Southwald M., Buddhism and the Definition of Religion, “Man (New Series)” 13 (1978), no. 3, 362-379.
Wiebe D., A Positive Episteme for the Study of Religion, “The Scottish Journal of Religious Studies” 6 (1985), no. 2, 78-95.
Wilson B.C., From the Lexical to the Polythetic: A Brief History of the Definition of Religion, [in:] What Is Religion?, T.A. Idinopulos, B.C. Wilson (eds.), Brill, Leiden/Boston 1998, 142 162.
Wittgenstein L., Philosophical Investigations, Basil Blackwell, Oxford 1958.
Woźniak R., Materialno-biologiczny wymiar obrazu Bożego w człowieku, “Scientia et Fides” 2 (2014), no. 2, 271-288.

Downloads

Download data is not yet available.