Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 30 Nr 1 (2021)

Artykuły

„Religia obywatelska” zagrożeniem dla ewangelizacyjnej misji Kościoła w Polsce

Opublikowane: 07.06.2021

Abstrakt

The transmission of the Christian Message requires the commitment of the intellect and life of those who embrace the kerygma, as well as the special vigilance of those who are evangelizers. The reality is too dynamic to ignore the necessity of human diagnosis and the current condition of the generation it represents. This article is addressed to Catholics who are not indifferent to the issue of effectively handing over the deposit of faith. The author, being pastorally involved in the affairs of contemporary Poles, sees the need to convince about the threat posed by the temptation to turn Christianity into a civic religion. Observing, especially the young generation of his countrymen, the author forecasts such a close connection of national matters with the message of Jesus Christ, which is detrimental to the cause of evangelization.

Bibliografia

  1. Augustyn, Wyznania, XIII, 9, tłum. Z. Kubiak, Kraków 1997. [Google Scholar]
  2. Chrostowski W., Ojcze nasz. Dzieje i przesłanie Modlitwy Pańskiej, Kraków 2019. [Google Scholar]
  3. Kaźmierska K., Młodzież Archidiecezji Łódzkiej. Szkic do portretu, Łódź 2018. [Google Scholar]
  4. List pasterski Episkopatu Polski w sprawie Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana z dn. 10.2016 roku, https://episkopat.pl/list-pasterski-episkopatu-polski-w-sprawie-jubileuszowego-aktu-przyjecia-jezusa-za-krola-i-pana/ [Google Scholar]
  5. List pasterski KEP podpisany na 374. Zebraniu Plenarnym w Warszawie w dniu 5 października 2016 r. [Google Scholar]
  6. Popowski R., Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu, Warszawa 1997. [Google Scholar]
  7. Przemówienie papieża Franciszka w Parlamencie Europejskim dnia 25 listopada 2014, http://www.vatican.va/content/francesco/pl/speeches/2014/november/documents/papa-francesco_20141125_strasburgo-parlamento-europeo.html [Google Scholar]
  8. Ratzinger J., Czas przemian w Europie, Kraków 2005. [Google Scholar]
  9. Ratzinger J., Pielgrzymująca wspólnota wiary, Kraków 2003. [Google Scholar]
  10. Synod biskupów XIII Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Nowa Ewangelizacja dla przekazu wiary chrześcijańskiej, LINEAMENTA, Watykan 2011, http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20110202_lineamenta-xiii-assembly_pl.html [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.