Doktryna piekła i zbawienie


Abstrakt

Belief in eternal life is the foundation of the Catholic faith. Christ, by dying on the cross and rising from the dead, opens to every human being the possibility of eternal life in heaven, in His Father’s kingdom. Man possessing free will may, however, reject God and his saving proposal, thus condemning himself to the eternal state of hell. Catholic theology indicates that eternal damnation is a tragic possibility. In this article two theological questions concerning the state of hell will be presented. The first part will deal with Christ’s descent into hell. The second part of the article will deal with the doctrine of hell in the perspective of the hope of salvation for all.


Słowa kluczowe

piekło; wieczne potępienie; eschatologia; nadzieja; zbawienie; apokatastaza

Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 2002. [Google Scholar]
Ambaum J., Nadzieja na puste piekło i na zbawienie dla wszystkich, Com 67 (1992), nr 1, 114–115. [Google Scholar]
Balter L., Eschatologia współczesna dla duszpasterzy i katechetów, Kraków 2010. [Google Scholar]
Bartnik C.S., Myśl eschatologiczna, Lublin 2002. [Google Scholar]
Cipriani S., Czy 1 P uczy o zstąpieniu do otchłani, Com 5 (1985), nr 1, 39–50. [Google Scholar]
Czajkowski M., Między kenozą a wywyższeniem, Com 5 (1985), nr 1, 128–140. [Google Scholar]
Danielewicz Z., Traktat o rzeczywistości ostatecznej, Dogmatyka, t. VI, Warszawa 2007. [Google Scholar]
Dulles A, Populacja piekła, Teologia w Polsce, t. 2, nr 2, Lublin 2008. [Google Scholar]
Finkenzeller J., Podręcznik teologii dogmatycznej, Traktat XI. Eschatologia, Kraków 2000. [Google Scholar]
Hryniewicz W., Dramat nadziei zbawienia. Refleksje eschatologiczne, w: Nadzieja – możliwość czy pewność powszechnego zbawienia, Dyskusja teologów dogmatyków nad książką ks. W. Hryniewicza OMI „Nadzieja zbawienia dla wszystkich”, red. S.C. Napiórkowski i K. Klauza, Lublin 1992, 24. [Google Scholar]
Hryniewicz W., Nadzieja zbawienia dla wszystkich, od eschatologii lęku do eschatologii nadziei, [Google Scholar]
Warszawa 1989. [Google Scholar]
Kijas Z.J., Piekło, oddalenie od domu Ojca, Kraków 2002. [Google Scholar]
Lage F., Zstąpienie do piekieł w egzegezie współczesnej, Com 5 (1985), nr 1, 26–38. [Google Scholar]
Mass W., Zstąpił do piekieł, Com 25 (1985), nr 1, 6–25. [Google Scholar]
Mrozek S., Ostateczny los człowieka, Kraków 2009. [Google Scholar]
Nossol A., Zstąpił do piekieł, AK 439 (1982), 170–178. [Google Scholar]
Phan P.C., Śmierć i życie wieczne, Warszawa 1999. [Google Scholar]
Ratzinger J., Śmierć i życie wieczne, Warszawa 1986. [Google Scholar]
Sienkiewicz E., Już i jeszcze nie. Doczesny i eschatologiczny wymiar ludzkiej nadziei, Szczecin 2007. [Google Scholar]
Pobierz

Opublikowane
2021-10-15


Dział
Varia

Udostępnij

Zieja, P. (2021). Doktryna piekła i zbawienie. Łódzkie Studia Teologiczne, 30(2), 95-104. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/lst/article/view/3830

Paweł Zieja