Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 30 Nr 4 (2021)

Artykuły

Robert Boyle, chrześcijański wirtuoz

Przesłane: 5 stycznia 2022
Opublikowane: 05.01.2022

Abstrakt

Robert Boyle był jednym z największych uczonych XVII w., naukowiec i teolog, który swoje kompetencje naukowe wykorzystywał w służbie religii chrześcijańskiej. Szczególnie cenił on fizyczno-teologiczny dowód na istnienie Boga i Boskiego majestatu, czerpiąc atrybuty Boga z porządku, złożoności i piękna wszechświata w ogóle i wszystkich jego elementów w szczególności.

Bibliografia

 1. Anstey P., The philosophy of Robert Boyle, London 2000. Anstey P., The philosophy of Robert Boyle, London 2000. [Google Scholar]
 2. Boas M., Robert Boyle and seventeenth-century chemistry, Cambridge 1958. Boas M., Robert Boyle and seventeenth-century chemistry, Cambridge 1958. [Google Scholar]
 3. Boyle R., Boyle on atheism, Toronto 2005. Boyle R., Boyle on atheism, Toronto 2005. [Google Scholar]
 4. Boyle R., The works, London 1772, vols. 1–6. Boyle R., The works, London 1772, vols. 1–6. [Google Scholar]
 5. Boyle R., The works, London 1999–2000, vols. 1–14. Boyle R., The works, London 1999–2000, vols. 1–14. [Google Scholar]
 6. Charleton W., The darknes of atheism dispelled by the light of nature: a physico-theologicall treatise, London 1652. Charleton W., The darknes of atheism dispelled by the light of nature: a physico-theologicall treatise, London 1652. [Google Scholar]
 7. Charleton W., Physiologia Epicuro-Gassendo-Charltonina: or a fabrick of science natural, upon the hypothesis of atoms, London 1654. Charleton W., Physiologia Epicuro-Gassendo-Charltonina: or a fabrick of science natural, upon the hypothesis of atoms, London 1654. [Google Scholar]
 8. Cook M.G., The chymist and the craftsman: divine artifice and Robert Boyle’s mechanical and experimental natural philosophy, MA thesis, Calgary 1997. Cook M.G., The chymist and the craftsman: divine artifice and Robert Boyle’s mechanical and experimental natural philosophy, MA thesis, Calgary 1997. [Google Scholar]
 9. Fisch H., The scientist as priest: A note on Robert Boyle’s natural theology, Isis 44 (1953), pp. 252–265. Fisch H., The scientist as priest: A note on Robert Boyle’s natural theology, Isis 44 (1953), pp. 252–265. [Google Scholar]
 10. Hunt R.M., The place of religion in the science of Robert Boyle, Pittsburgh 1955. Hunt R.M., The place of religion in the science of Robert Boyle, Pittsburgh 1955. [Google Scholar]
 11. Kargon R., Walter Charleton, Robert Boyle, and the acceptance of Epicurean atomism in England, Isis 55 (1964), pp. 184–192. Kargon R., Walter Charleton, Robert Boyle, and the acceptance of Epicurean atomism in England, Isis 55 (1964), pp. 184–192. [Google Scholar]
 12. Lennox J.G., Robert Boyle’s defense of teleological inference in experimental science, Isis 74 (1983), pp. 38–52. Lennox J.G., Robert Boyle’s defense of teleological inference in experimental science, Isis 74 (1983), pp. 38–52. [Google Scholar]
 13. Lütkemann J., De vero homine, dissertatio physicotheologica, Wolferbyti 1650. Lütkemann J., De vero homine, dissertatio physicotheologica, Wolferbyti 1650. [Google Scholar]
 14. MacIntosh, J.J., Robert Boyle on Epicurean atomism and atheism, in: M.J. Osler (ed.), Atoms, pneuma, and tranquillity: Epicurean and Stoic themes in European thought, New York 2005, pp. 197–219. MacIntosh, J.J., Robert Boyle on Epicurean atomism and atheism, in: M.J. Osler (ed.), Atoms, pneuma, and tranquillity: Epicurean and Stoic themes in European thought, New York 2005, pp. 197–219. [Google Scholar]
 15. Parker S., Tentamina physico-theologica de Deo, Londini 1665. Parker S., Tentamina physico-theologica de Deo, Londini 1665. [Google Scholar]
 16. Sargent R.M., The diffident naturalist: Robert Boyle and the philosophy of experience, Chicago 1995. Sargent R.M., The diffident naturalist: Robert Boyle and the philosophy of experience, Chicago 1995. [Google Scholar]
 17. Wojcik J.W., Robert Boyle and the limits of reason, Cambridge 1997. Wojcik J.W., Robert Boyle and the limits of reason, Cambridge 1997. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.