Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 31 Nr 1 (2022)

Artykuły

Znaczenie czasownika ΠΙΣΤΕΥΩ (wierzyć) w Ewangelii Janowej w kontekście starotestamentalnego ןמא

 • s. Dorota Chwiła FMA
DOI: https://doi.org/10.52097/lst.2022.1.11-21  [Google Scholar]
Opublikowane: 07.04.2022

Abstrakt

The faith is one of the key issues of John’s Gospel. To believe means to enter into a personal relationship with Jesus, to listen to His word. In the context of the Hebrew verb אמן, to believe is to remain steadfast in His teaching, His commandments. The disciple’s faithfulness is based primarily on God’s promises, which are infallible. The act of „believing” is a dynamically developing process for John. This is why only the verb πιστεύω occurs in the text of the fourth Gospel, while the noun form ἡ πίστις is absent.

Bibliografia

 1. Słownik grecko-polski, red. Z. Abramowiczówna, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1958. [Google Scholar]
 2. Baumgartner J., Stamm J., Koehler L., Wielki słownik hebrajsko-polski i aramejsko-polski Starego Testamentu, Warszawa: Vocatio 22013. [Google Scholar]
 3. Black M., Vermès G., An Aramaic Approach to the Gospels and Acts, Oxford: Clarendon Press 31979. [Google Scholar]
 4. Boismard M.E., Cothenet E., George A., Introduction à la Bible, Paris: Desclée 1977. [Google Scholar]
 5. Boismard M.E., Lamouille A., Un évangile pré-johannique, t. 1/2, Paris: Gabalda 1993. [Google Scholar]
 6. Bultmann R., Weiser A., πιστεύω, Grande Lessico del Nuovo Testamento, vol. 10, Brescia: Paideia 1975, 337–488. [Google Scholar]
 7. Burney C.F., The Aramaic Origin of the Fourth Gospel, Oxford: Clarendon Press 1922. [Google Scholar]
 8. Dalman G.H., The Words of Jesus. Considered in the light of post-biblical Jewish writings and the Aramaic language, Edinburgh: Clark 1902. [Google Scholar]
 9. Franciszek, Lumen fidei, Kraków: Wydawnictwo AA 2013. [Google Scholar]
 10. Jepsen A., אמן, Grande Lessico dell’Antico Testamento, vol. 1, Brescia: Paideia 1988, 625–696. [Google Scholar]
 11. Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań: Pallottinum 1994. [Google Scholar]
 12. Ladd G.E., Theology of New Testament, Grand Rapids: Eerdmans 1993. [Google Scholar]
 13. Martini C.M., Il Vangelo secono Giovanni, Roma: Borla 1981. [Google Scholar]
 14. Meyer A., Jesu Muttersprache: das galiläische Aramäisch in seiner Bedeutung für die Erklärung der Reden Jesu end der Evangelien überhaupt, Freiburg im Breisgau 1896. [Google Scholar]
 15. Montgomery J.A., The Origin of the Gospel According to St. John, Philadelphia: Fortress 1923. [Google Scholar]
 16. Morris L., The Gospel according to John. The English text withh introduction, exposition and notes, Grand Rapids: Eerdmans 1971. [Google Scholar]
 17. Muraoka T., A Greek-Hebrew/Aramaic Two-Way Index to the Septuagint, Louvain–Paris–Walpole, MA: Peeters 2010. [Google Scholar]
 18. Paciorek A., Ewangelia umiłowanego ucznia, Lublin: RW KUL 2000. [Google Scholar]
 19. Perry E., Meaning of ‘emuna in the Old Testament, Journal of Bible and Religion, 21/4 (1953), 252–256. [Google Scholar]
 20. Piwowar A., Składnia języka greckiego Nowego Testamentu (Materiały Pomocnicze do Wykładów z Biblistyki 13), Lublin: Wydawnictwo KUL 2017. [Google Scholar]
 21. Popowski R., Wielki słownik grecko-polski, Warszawa: Vocatio 1995. [Google Scholar]
 22. Potterie de la I., Wiara w pismach Janowych, tłum. z fr. M.S. Wróbel, Verbum Vitae 5 (2004), 107–115. [Google Scholar]
 23. Rosik M., Kościół a Synagoga (30–313 po Chr.). Na rozdrożu, Wrocław: Chronicon 2016. [Google Scholar]
 24. Schnackenburg R., Il Vangelo di Giovanni 1–4, Brescia: Paideia 1973. [Google Scholar]
 25. Szymanek E., Wiara i niewiara, w: Egzegeza Ewangelii wg św. Jana. Kluczowe teksty i tematy teologiczne, red. F. Gryglewicz, Lublin: RW KUL 1992, 261–281. [Google Scholar]
 26. Torrey C.C., The Aramaic Origin of the Gospel of John, The Harvard Theological Review 16 (1923) nr 4, 305–344. [Google Scholar]
 27. Wróbel M.S., Wierzyć, czyli przyjmować, Pastores 50 (2011) 1, 7–14. [Google Scholar]
 28. Wróbel M.S., Wprowadzenie do Biblii Aramejskiej, Lublin: Gaudium 2017. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.