Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Nr 12 (2023)

Artykuły

Sprawa kot przeciw myszy

  • Krystyna Patora
Opublikowane: 05.02.2024

Abstrakt

The subject of this article is the legal issue that arose in a case pending before a court in West Berlin, concerning the hijacking, on 30 August 1978, of a Polish passenger plane (flight 165 of the Polish Airlines from Gdańsk to West Berlin. The problem was the application of the U.S. Constitution in West Berlin, with its guarantee of the participation of a jury in the trial. The dispute also reveals important legal issues, one of which, namely the relationship between the judiciary, in the field of the administration of justice, and the executive, as the authority implementing the policy towards the occupied country, is discussed in detail.

Bibliografia

  1. Gronowska Bożena, Jasudowicz Tadeusz, Mik Cezary (oprac.), Prawa człowieka. Wybór dokumentów międzynarodowych, Toruń 1999 [Google Scholar]
  2. Grzelak Agnieszka, Sakowicz Andrzej, Wymóg niezależności sądu krajowego jako element skutecznej ochrony sądowej (uwagi na tle wyroku TS z 19.11.2019 r. dla polskiego wymiaru sprawiedliwości), „Państwo i Prawo” 2020/5 [Google Scholar]
  3. Horodniczy Marek, Niezawisłość sędziów sądów powszechnych pod rządami Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku, Toruń 2019 [Google Scholar]
  4. Charles de Montesquieu (Monteskiusz), O duchu praw, Biblioteka Filozofów, Warszawa 2009 [Google Scholar]