Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Nr 12 (2023)

Artykuły

Ponownie o kwestii przedawnienia w oparciu o art. 15zzr1 ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

 • Jan Kluza
Opublikowane: 05.02.2024

Abstrakt

In 2020, the legislator decided to suspend the statute of limitations with respect to the criminality of and the execution of the penalty for all prohibited acts. This provision was in force for almost two months and resulted in discrepancies in judgments, which were resolved in a resolution of the Supreme Court. Meanwhile, in 2021, the legislator again decided to suspend the limitation period, this time only with regard to criminal and fiscal offences. At the same time, this provision was made to apply retroactively to the period from the introduction of an epidemic emergency in Poland for the first time. This causes complications in this regard again.

Bibliografia

 1. Andrejew Igor, Polskie prawo karne w zarysie, Warszawa 1978 [Google Scholar]
 2. Dane archiwalne Ministerstwa Zdrowia, https://www.gov.pl/web/koronawirus/wykaz-zarazen-koronawirusem-sars-cov-2 [Google Scholar]
 3. Jankowska-Polit Izabela, Wydłużenie okresów przedawnienia karalności przestępstw i przedawnienia okresów wykonania kary w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe, „Przegląd Prawa Publicznego” 2021/11 [Google Scholar]
 4. Kluza Jan, Zawieszenie terminów przedawnienia karalności czynów zabronionych w czasie pandemii koronawirusa, „e-Palestra” 2020/7 [Google Scholar]
 5. Kulik Marek, Przedawnienie karalności i przedawnienie wykonania kary w polskim prawie karnym, Warszawa 2014 [Google Scholar]
 6. Morawski Lech, Zasady wykładni prawa, Toruń 2010 [Google Scholar]
 7. Skorupka Jerzy (w:) Proces karny, red. J. Skorupka, Warszawa 2020 [Google Scholar]
 8. Tylman Janusz, Małolepszy Amadeusz (w:) Polskie postępowanie karne, red. T. Grzegorczyk, J. Tylman, Warszawa 2022 [Google Scholar]
 9. Wróbel Włodzimierz, Zmiana normatywna i zasady intertemporalne w prawie karnym, Zakamycze 2003 [Google Scholar]
 10. Zgoliński Igor (w:) Kodeks karny. Komentarz, red. V. Konarska-Wrzosek, Warszawa 2020 [Google Scholar]