Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 13 (2021)

Artykuły

Tajemnica spowiedzi i tajemnica zawodowa duchownych we włoskiej procedurze karnej oraz Kodeksie karnym

DOI: https://doi.org/10.34888/ppw.2021.291-309  [Google Scholar]
Przesłane: 25 stycznia 2022
Opublikowane: 31.12.2021

Abstrakt

Artykuł dotyczy zagadnienia ochrony informacji pozyskanych przez duchownych Kościoła katolickiego oraz innych Kościołów i związków wyznaniowych z racji sprawowania ich urzędu. Rozważania prowadzone są m.in. w oparciu o odpowiednie przepisy Konstytucji Republiki Włoskiej oraz stosowne unormowania włoskiego kodeksu postępowania karnego i kodeksu karnego. W przywołanej ustawie zasadniczej uregulowane zostały kwestie ochrony wolności religijnej oraz instytucjonalne relacje pomiędzy państwem i związkami wyznaniowymi. Ochrona, przewidziana w przepisach włoskiego kodeksu postępowania karnego i kodeksu karnego, obejmuje nie tylko wiadomości pozyskane przez duchownego, ale wszelkie inne dowody będące w jego posiadaniu z racji piastowanego urzędu czy stanowiska.
Analiza treści i aksjologii powyższych unormowań w świetle prawa wewnętrznego Kościołów czy związków wyznaniowych pozwala z uznaniem odnieść się do włoskiej ochrony tajemnicy sakramentalnej oraz tajemnicy zawodowej duchownych. Zapewnia to penitentowi ochronę przekazanych w ten sposób wiadomości.

Bibliografia

 1. Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana che apporta modifi cazioni al Concordato Lateranense, Gazzetta Ufficiale 1985 Nr 85; AAS 75 (1985), s. 521–535. Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana che apporta modifi cazioni al Concordato Lateranense, Gazzetta Ufficiale 1985 Nr 85; AAS 75 (1985), s. 521–535. [Google Scholar]
 2. Alberici P., Eccezioni al dovere di testimonianza, Torino 1910. Alberici P., Eccezioni al dovere di testimonianza, Torino 1910. [Google Scholar]
 3. Codex Canonum Ecclesiarum Orientalum auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus, AAS 82 (1990), s. 1033–1363. Codex Canonum Ecclesiarum Orientalum auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus, AAS 82 (1990), s. 1033–1363. [Google Scholar]
 4. Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus (25.01.1983 r.), AAS 75 (1983), pars II, s. 1–317; tekst polski w: Kodeks prawa kanonicznego, przekład zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu, Poznań 1984. Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus (25.01.1983 r.), AAS 75 (1983), pars II, s. 1–317; tekst polski w: Kodeks prawa kanonicznego, przekład zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu, Poznań 1984. [Google Scholar]
 5. Corte di Cassazione, sezione VI penale, wyrok z dnia 14 lutego 2017 r., nr 6912. Corte di Cassazione, sezione VI penale, wyrok z dnia 14 lutego 2017 r., nr 6912. [Google Scholar]
 6. Costituzione della Repubblica Italiana zamieszczona na stronie internetowej Senatu Republiki Włoskiej, www.senato.it [dostęp: 14 lipca 2020 r.]. Costituzione della Repubblica Italiana zamieszczona na stronie internetowej Senatu Republiki Włoskiej, www.senato.it [dostęp: 14 lipca 2020 r.]. [Google Scholar]
 7. Finocchiaro F., Diritto ecclesiastico, Bologna 2015. Finocchiaro F., Diritto ecclesiastico, Bologna 2015. [Google Scholar]
 8. Gaudium et spes [w:] Sobór Watykański II. Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Poznań 2002, s. 604 i nn. Gaudium et spes [w:] Sobór Watykański II. Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Poznań 2002, s. 604 i nn. [Google Scholar]
 9. https://it.chiesadigesucristo.org/ [dostęp: 7 lutego 2020 r.]. <a href="https://it.chiesadigesucristo.org/">https://it.chiesadigesucristo.org/</a> [dostęp: 7 lutego 2020 r.]. [Google Scholar]
 10. http://presidenza.governo.it/USRI/confessioni/intese_indice.html [dostęp: 22 kwietnia 2020 r.]. <a href="http://presidenza.governo.it/USRI/confessioni/intese_indice.html">http://presidenza.governo.it/USRI/confessioni/intese_indice.html</a> [dostęp: 22 kwietnia 2020 r.]. [Google Scholar]
 11. http://presidenza.governo.it/USRI/confessioni/norme/89L101.html [dostęp: 14 lutego 2020 r.]. <a href="http://presidenza.governo.it/USRI/confessioni/norme/89L101.html">http://presidenza.governo.it/USRI/confessioni/norme/89L101.html</a> [dostęp: 14 lutego 2020 r.]. [Google Scholar]
 12. https://ucei.it/ [dostęp: 14 lutego 2020 r.]. <a href="https://ucei.it/">https://ucei.it/</a> [dostęp: 14 lutego 2020 r.]. [Google Scholar]
 13. https://www.allsaintsrome.org/ [dostęp: 5 lutego 2020 r.]. <a href="https://www.allsaintsrome.org/">https://www.allsaintsrome.org/</a> [dostęp: 5 lutego 2020 r.]. [Google Scholar]
 14. https://www.chiesaluterana.it/statuto-della-chiesa-luterana/ [dostęp: 6 lutego 2020 r.]. <a href="https://www.chiesaluterana.it/statuto-della-chiesa-luterana/">https://www.chiesaluterana.it/statuto-della-chiesa-luterana/</a> [dostęp: 6 lutego 2020 r.]. [Google Scholar]
 15. https://www.chiesavaldese.org/index.php [dostęp: 30 stycznia 2020 r.]. <a href="https://www.chiesavaldese.org/index.php">https://www.chiesavaldese.org/index.php</a> [dostęp: 30 stycznia 2020 r.]. [Google Scholar]
 16. https://www.jw.org/it/ [dostęp: 12 lutego 2020 r.]. <a href="https://www.jw.org/it/">https://www.jw.org/it/</a> [dostęp: 12 lutego 2020 r.]. [Google Scholar]
 17. Jan Paweł II, Fides et ratio, Watykan 1998. Jan Paweł II, Fides et ratio, Watykan 1998. [Google Scholar]
 18. Kantyka P., Pokuta w refleksji teologicznej Kościoła anglikańskiego [w:] Pokuta dzisiaj. Materiały sesji naukowej zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Teologiczne Oddział w Radomiu 27 kwietnia 2010, J. Wojtkuna (red.), Kraków 2010, s. 41–51. Kantyka P., Pokuta w refleksji teologicznej Kościoła anglikańskiego [w:] Pokuta dzisiaj. Materiały sesji naukowej zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Teologiczne Oddział w Radomiu 27 kwietnia 2010, J. Wojtkuna (red.), Kraków 2010, s. 41–51. [Google Scholar]
 19. Kodeks karny wprowadzony na mocy Dekretu królewskiego z 19.10.1930 r., nr 1398, Gazzetta Ufficiale 1930 Nr 251. Kodeks karny wprowadzony na mocy Dekretu królewskiego z 19.10.1930 r., nr 1398, Gazzetta Ufficiale 1930 Nr 251. [Google Scholar]
 20. Kodeks postępowania karnego wprowadzony na mocy Dekretu Prezydenta Republiki z 22.09.1988 r., nr 447, Gazzetta Ufficiale 1988 Nr 250. Kodeks postępowania karnego wprowadzony na mocy Dekretu Prezydenta Republiki z 22.09.1988 r., nr 447, Gazzetta Ufficiale 1988 Nr 250. [Google Scholar]
 21. Konstytucja Włoch, tłum. Zbigniew Witkowski, Warszawa 2004, http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/wlochy.html [dostęp: 14 lipca 2020 r.]. Konstytucja Włoch, tłum. Zbigniew Witkowski, Warszawa 2004, <a href="http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/wlochy.html">http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/wlochy.html</a> [dostęp: 14 lipca 2020 r.]. [Google Scholar]
 22. Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, księg. II: Lud Boży, t. 2, cz. 1, red. J. Krukowski, Poznań 2005. Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, księg. II: Lud Boży, t. 2, cz. 1, red. J. Krukowski, Poznań 2005. [Google Scholar]
 23. Krukowski J., Księga VI. Sankcje w Kościele. Część ogólna [w:] Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r., t. 4, Lublin 1987, s. 113–218. Krukowski J., Księga VI. Sankcje w Kościele. Część ogólna [w:] Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r., t. 4, Lublin 1987, s. 113–218. [Google Scholar]
 24. Licastro A., I ministri di culto nell’ordinamento giuridico italiano, Milano 2005. Licastro A., I ministri di culto nell’ordinamento giuridico italiano, Milano 2005. [Google Scholar]
 25. Listy Ojca Pio, II Korespondencja z Raffaeliną Cerase (1914-1915), tłum. M.E. Nowak, Kraków 2019. Listy Ojca Pio, II Korespondencja z Raffaeliną Cerase (1914-1915), tłum. M.E. Nowak, Kraków 2019. [Google Scholar]
 26. Majer P., Ochrona prywatności w kanonicznym porządku prawnym [w:] Ochrona danych osobowych i prawo do prywatności w Kościele, red. P. Majer, Kraków 2002, s. 83–123. Majer P., Ochrona prywatności w kanonicznym porządku prawnym [w:] Ochrona danych osobowych i prawo do prywatności w Kościele, red. P. Majer, Kraków 2002, s. 83–123. [Google Scholar]
 27. Milani D., Segreto, libertá religiosa e autonomia confessionale, Lugano 2008. Milani D., Segreto, libertá religiosa e autonomia confessionale, Lugano 2008. [Google Scholar]
 28. Nota sull’importanza del foro interno e l’inviolabilità del sigillo sacramentale (29 giugno 2019), http://www.vatican.va/roman_curia/tribunals/apost_penit/index_it.htm [dostęp: 10 grudnia 2019 r.]. Nota sull’importanza del foro interno e l’inviolabilità del sigillo sacramentale (29 giugno 2019), <a href="http://www.vatican.va/roman_curia/tribunals/apost_penit/index_it.htm">http://www.vatican.va/roman_curia/tribunals/apost_penit/index_it.htm</a> [dostęp: 10 grudnia 2019 r.]. [Google Scholar]
 29. Nowosad S., Grzech, pokuta i spowiedź z perspektywy protestanckiej, „Studia Theologica Varsaviensia” 2014, nr 2, s. 37–65. Nowosad S., Grzech, pokuta i spowiedź z perspektywy protestanckiej, „Studia Theologica Varsaviensia” 2014, nr 2, s. 37–65. [Google Scholar]
 30. Nykiel K., Penitencjaria Apostolska: Trybunał miłosierdzia w służbie Kościołowi, „Teologia i Moralność” 2015, t. 10, nr 2. Nykiel K., Penitencjaria Apostolska: Trybunał miłosierdzia w służbie Kościołowi, „Teologia i Moralność” 2015, t. 10, nr 2. [Google Scholar]
 31. Orzeszyna K., Status prawny kościołów i innych związków wyznaniowych w Republice Włoskiej, „Przegląd Sejmowy” 2006, nr 2, s. 61–79. Orzeszyna K., Status prawny kościołów i innych związków wyznaniowych w Republice Włoskiej, „Przegląd Sejmowy” 2006, nr 2, s. 61–79. [Google Scholar]
 32. Posynodalna Adhortacja Apostolska do biskupów, do duchowieństwa i wiernych o formacji kapłanów we współczesnym świecie, AAS 84 (1992). Posynodalna Adhortacja Apostolska do biskupów, do duchowieństwa i wiernych o formacji kapłanów we współczesnym świecie, AAS 84 (1992). [Google Scholar]
 33. Pastuszko M., Sakrament pokuty i pojednania, Kielce 1999. Pastuszko M., Sakrament pokuty i pojednania, Kielce 1999. [Google Scholar]
 34. Pietrzak M., Demokratyczne, świeckie państwo prawne, Warszawa 1999. Pietrzak M., Demokratyczne, świeckie państwo prawne, Warszawa 1999. [Google Scholar]
 35. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Poznań 2003. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Poznań 2003. [Google Scholar]
 36. Rakoczy T., Ochrona tajemnicy spowiedzi. Zakaz wyjawiania okoliczności uciążliwych dla penitenta, „Annales Canonici” 2009, nr 3, s. 136–137. Rakoczy T., Ochrona tajemnicy spowiedzi. Zakaz wyjawiania okoliczności uciążliwych dla penitenta, „Annales Canonici” 2009, nr 3, s. 136–137. [Google Scholar]
 37. Stanisz P., Porozumienia w sprawie regulacji stosunków między państwem i niekatolickimi związkami wyznaniowymi we włoskim porządku prawnym, Lublin 2007. Stanisz P., Porozumienia w sprawie regulacji stosunków między państwem i niekatolickimi związkami wyznaniowymi we włoskim porządku prawnym, Lublin 2007. [Google Scholar]
 38. Stanisz P., Regulacja problematyki wyznaniowej w Konstytucji Republiki Włoskiej, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2013, nr 1, s. 135–153. Stanisz P., Regulacja problematyki wyznaniowej w Konstytucji Republiki Włoskiej, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2013, nr 1, s. 135–153. [Google Scholar]
 39. Układ między Stolicą Apostolską i Republiką Włoską w sprawie rewizji konkordatu laterańskiego, podpisany 18 lutego 1984 r. [w:] J. Krukowski, Konkordaty współczesne. Doktryna, Teksty (1964-1994), Warszawa 1995, s. 423–455. Układ między Stolicą Apostolską i Republiką Włoską w sprawie rewizji konkordatu laterańskiego, podpisany 18 lutego 1984 r. [w:] J. Krukowski, Konkordaty współczesne. Doktryna, Teksty (1964-1994), Warszawa 1995, s. 423–455. [Google Scholar]
 40. Witkowski Z., Ustrój konstytucyjny współczesnych Włoch, Toruń 2004. Witkowski Z., Ustrój konstytucyjny współczesnych Włoch, Toruń 2004. [Google Scholar]
 41. Zubert B. W., Sacramentale sigillum inviolabile est [w:] Divina et humana. Księga jubileuszowa w 65. rocznicę urodzin Księdza Profesora Henryka Misztala, A. Dębiński, W. Bar, P. Stanisz (red.),Lublin 2001, s. 723–741. Zubert B. W., Sacramentale sigillum inviolabile est [w:] Divina et humana. Księga jubileuszowa w 65. rocznicę urodzin Księdza Profesora Henryka Misztala, A. Dębiński, W. Bar, P. Stanisz (red.),Lublin 2001, s. 723–741. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.