Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Zespół redakcyjny

Komitet Redakcyjny

 

Redakcja naukowa
prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski
(Faculty of Law and Administration, University of Warsaw / Poland)
ID SCOPUS ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4787-2490

prof. dr hab. Ewa Gruza
(Faculty of Law and Administration, University of Warsaw / Poland)
ID SCOPUS ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7808-883X

dr hab. Mieczysław Goc
(Professor at the University of Rzeszów, President of Polish Forensic Association / Poland)
ID SCOPUS ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4966-584X

Redaktor Naczelny
prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski
(Faculty of Law and Administration, University of Warsaw / Poland)
ID SCOPUS ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4787-2490

Sekretarz redakcji
mgr Kacper Choromański
ID SCOPUS ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9015-9626

Redaktorzy tematyczni
dr Piotr Lewulis
(Faculty of Law and Administration, University of Warsaw / Poland)
ID SCOPUS ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8303-0971

dr Magdalena Tomaszewska-Michalak
(Faculty of Political Science and International Studies, University of Warsaw / Poland)
ID SCOPUS ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5441-0396

dr hab. Paweł Waszkiewicz
(Faculty of Law and Administration, University of Warsaw / Poland)
ID SCOPUS ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9608-1586

Redaktor statystyczny
mgr inż. Krystyn Łuszczuk
ID SCOPUS ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3438-4167

Redaktor językowy
Rafał Starosielec
ID SCOPUS ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5918-5324

 

Skład Rady Naukowej

 

prof. dr Rolf Ackermann
(Deutschen Gesellschaft für Kriminalistik / Germany)

prof. dr Peter Bilous
(Professor & Director of Forensic Science Program at Eastern Washington University / USA)

prof. dr hab. Piotr Girdwoyń
(Faculty of Law and Administration, University of Warsaw / Poland)
ID SCOPUS ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6341-3978

prof. Jose Gonzalez-Rodriguez
(Faculty of Chemistry, University of Lincoln: Lincoln, Lincolnshire, GB)
ID SCOPUS ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2059-3571

dr Philip Joris
(Katholieke Universiteit Leuven / Belgium)
prof. dr hab. Jerzy Kasprzak
(Faculty of Law, University of Warmia and Mazury in Olsztyn / Poland)
ID SCOPUS ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8634-7088

dr Grażyna Kędzierska
(Faculty of Law, University of Warmia and Mazury in Olsztyn / Poland)
ID SCOPUS ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8825-9644

prof. Henry C. Lee
(University of New Haven: West Haven, CT / USA)
ID SCOPUS ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9449-4774

dr Sangyoon Lee
(SungKyunKwan University/ South Korea)
ID SCOPUS ORCID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57218619046

dr hab. Marek Leśniak, prof. UŚ
(Faculty of Law and Administration, University of Silesia/Poland)
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1204-0988

prof. dr Shengbin Li
(Xi’an Jiaotong University, Xi’an/ China)

prof. dr Henryk Malewski (Litwa)
(Faculty of Law, Mykolo Romerio Universitetas, Lithuania)
ID SCOPUS ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0124-2242″

dr hab. Bronisław Młodziejowski, prof. WSIiP
(Bielsko-Biala School of Finance and Law / Poland)
SCOPUS ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1725-4659

prof. dr hab. Valery Shepitko (Ukraina)
(National University Yaroslav the Wise Law Academy of Ukraine: Kharkiv, Ukraine)
ID SCOPUS ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0719-2151

dr hab. Maciej Szostak, prof. UWr
(Faculty of Law, Administration and Economics, University of Wrocław / Poland)
ID SCOPUS ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9880-0529

prof. dr hab. Józef Wójcikiewicz
(Department of Criminalistics, Jagiellonian University / Poland)
ID SCOPUS ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7291-2074

hab. Dorota Zienkiewicz
(Faculty of Law and Administration, University of Silesia/Poland)
ID SCOPUS ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7955-8896