Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

O czasopiśmie

Problemy Współczesnej Kryminalistyki (skrót: PWK), ang. Current Problems of Forensic Science, są czasopismem naukowym poświęconym zagadnieniom związanym z kryminalistyką i naukami pokrewnymi (m.in. kryminologią, naukami o bezpieczeństwie, medycyną, psychologią i psychiatrią sądową, prawem dowodowym i innymi naukami sądowymi). PWK są wydawane jako rocznik od 1996 r. Początkowo był to periodyk Katedry Kryminalistyki Uniwersytetu Warszawskiego, a od roku 2000 jest wydawany wspólnie z Polskim Towarzystwem Kryminalistycznym (PTK). Czasopismo znajduje się w ministerialnym wykazie czasopism punktowanych (40 pkt). Publikowane są w nim wyłącznie artykuły oryginalne, recenzowane, o wysokim poziomie naukowym i przydatności dla praktyki kryminalistycznej. Redakcja respektuje zasady etyki publikacyjnej wypracowane przez Komitet Etyki Wydawniczej (Comittee on Publication Ethics – COPE).

Czytaj więcej

Aktualny numer

Tom 27

Opublikowano 29 stycznia 2024

Pełny numer

Artykuły