Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 27 (2023)

Artykuły

Śmiertelny postrzał w okolice skroni z broni pneumatycznej – opis przypadku

 • Krzysztof Kowalik
 • Ilona Savochka
 • Paweł Narożnicki
 • Andrzej Modrzejewski
DOI: https://doi.org/10.52097/pwk.8460  [Google Scholar]
Opublikowane: 2024-01-29

Abstrakt

Autorzy przedstawiają przypadek 45-letniego mężczyzny śmiertelnie postrzelonego z broni pneumatycznej. Na skutek samobójczego wystrzału z broni wiatrówkowej u denata doszło do uszkodzenia prawej kości skroniowej oraz do krwawienia podpajęczynówkowego. Autorzy dyskutują możliwe powikłania po postrzałach z broni pneumatycznej oraz ich skutki, odnosząc własne doświadczenia do doniesień innych autorów.

Bibliografia

 1. Literatura [Google Scholar]
 2. Amirjamshidi A., Abbassioun K., Roosbeh H., Air-gun pellet injuries to the head and neck, „Surgical Neurology” 1997, t. 47(4). doi: 10.1016/s0090-3019(96)00357-6. [Google Scholar]
 3. Di Maio V.J., Gunshot Wounds. Practical Aspects of Firearms, Ballistics, and Forensic Techniques, wyd. 2, CRC Press, Boca Raton 1999. [Google Scholar]
 4. Dumenčić B., Rajc J., Pavoković D. i in., Fatal injury by air gun: A case report, „Egyptian Journal of Forensic Sciences” 2020, t. 10(7), https://doi.org/10.1186/s41935-020-00182-7. [Google Scholar]
 5. Kędzierski M., Meissner E., Berent J., Śmiertelny postrzał z broni pneumatycznej, „Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii” 2010, t. 60(nr 2–3). [Google Scholar]
 6. Mańkowski D., Nie przekracza 17 dżuli. Następstwa użycia urządzeń pneumatycznych – perspektywa kryminalistyczna, w: V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka (red.), Broń. Problematyka prawna i kryminalistyczna, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2013. [Google Scholar]
 7. Milroy C.M., Clark J.C., Carter N., Rutty G., Rooney N., Air weapon fatalities, „Journal of Clinical Pathology” 1998, t. 51. [Google Scholar]
 8. Ptaszyńska-Sarosiek I. i in., ,Analiza śmiertelnych obrażeń postrzałowych w materiale Zakładu Medycyny Sądowej w Białymstoku w latach 1964–2015, „Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii” 2016, t. 66(4). [Google Scholar]
 9. Smędra-Kaźmirska A., Barzdo M., Kędzierski M., Antoszczyk Ł., Szram S., Berent J., Experimental effect of shots caused by projectiles fired from air guns with kinetic energy below 17 J, „Journal of Forensic Sciences” 2013, t. 58(5). doi: 10.1111/1556-4029.12251. [Google Scholar]
 10. Smędra-Kaźmirska A., Barzdo M., Kędzierski M., Szram S., Berent J., Doświadczalny efekt postrzału pociskami kalibru 4,5 mm wystrzeliwanymi z karabinka pneumatycznego Norica Dragon i pistoletu pneumatycznego Walther PPK/S , „Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii” 2010, t. 60(2–3). [Google Scholar]
 11. Smędra-Kaźmirska A., Barzdo M., Kędzierski M., Szram S., Berent J., Głębokość penetracji pocisków, wystrzelonych z urządzenia pneumatycznego o energii kinetycznej poniżej 17 J, w 20% blokach żelatynowych w korelacji ze stwierdzonymi sekcyjnie obrażeniami ciała 9-letniego chłopca, „Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii” 2011, t. 61(2). [Google Scholar]
 12. Tsranchev I., Timonov P., Alexandrov A., Penetrating brain trauma due to air gun shot – a case report, „Folia Medica” (Plovdiv) 2021, t. 63(6). doi: 10.3897/folmed.63.e59428. [Google Scholar]
 13. World Health Organization, Global Health Estimates 2016: Deaths by cause, age, sex, by country and by region, 2000–2016, World Health Organization, Geneva 2018. [Google Scholar]
 14. Woźniak K., Pohl J., Samobójcze postrzały z broni śrutowej po wprowadzeniu lufy do ust a ryzyko błędnej oceny na miejscu ujawnienia zwłok, „Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii” 2003, t. 53(4). [Google Scholar]
 15. Źródła internetowe [Google Scholar]
 16. https://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/zamachy-samobojcze/ [Google Scholar]
 17. ,Zamachy-samobojcze-od-2017-roku.html (dostęp: 28.09.2023). [Google Scholar]