Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 28 (2021)

Artykuły

Przyczynowość w układach biologicznych. Dynamiczne działanie informacji strukturalnej w toku regeneracji organicznych

 • Dariusz Adam Szkutnik
DOI: https://doi.org/10.52097/rs.2021.589-604  [Google Scholar]
Opublikowane: 31.12.2021

Abstrakt

Kluczowym elementem procesów rozwojowych jest kategoria informacji strukturalnej, która nadaje dynamiczny charakter istnienia całości organicznej. Jej przejawy przyczynowego działania dostrzegane były już w starożytności przez Arystotelesa podczas obserwacji rozwoju organizmów. Dzisiaj manifestuje się ona dobitnie na płaszczyźnie badań eksperymentalnych dotyczących regeneracji organicznych. Nadal jednak informacja strukturalna jako przyczynowy parametr wymaga jednoznacznego ustalenia w kontekście swojego „sterującego działania” na płaszczyźnie materii i energii.

Bibliografia

 1. Aristotle, De anima, II, 412 i 20-22. [Google Scholar]
 2. Arystoteles, De iuv. et sen., 2, 468 a 26-468 b 3 [Google Scholar]
 3. Atlan H., Cohen I. R., Immune information, self-organization and meaning, International Immunology, Vol. 10, No. 6, Oxford University Press 1998, s. 711-717. [Google Scholar]
 4. Bāumer-Schleinkofer A., Die Geschichte der beobachtenden Embryologie: Die Hühnchenentwicklung als Studienobjekt über zwei Jahrtausende, Frankfurt am Main, Berlin, Bern, New York, Paris, Wien 1993. [Google Scholar]
 5. Beissenhirtz H., Experimentelle Erzeugung von Mehrfachbildungen bei Planarien, Zeitschrift wiss. Zoll. 1928, 132, s. 257-313 [Google Scholar]
 6. Campbell D. T., Downward causation in hierarchically organized biological systems, w F.J. Ayala and T. Dobzhansky (eds.), Studies in the philosophy of biology: Reduction and related problems, 1974, s. 179-186. [Google Scholar]
 7. Chodasewicz K., Emergencja w biologii – Redukcjonizm versus organicyzm, „Filozofia i Nauka. Studia filozoficzne i interdyscyplinarne” 2014, t. 2, s. 386-390. [Google Scholar]
 8. Colucci V. L., Sulla rigenerazione parziale dell’occhio nei Tritoni. Istogenesi e svilluppo. Studio sperimentale, Mem R Accad Bologna Sez Sci Nat1891, vol.1, s.167-203 [Google Scholar]
 9. Driesch H., Philosophie des Organischen, Leipzig 1921. [Google Scholar]
 10. Dürr H. P., Popp F. A., Schommers W., w Elemente des Lebens. Naturwissenschaftliche Zugänge – philosophische Positionen, Die Graue Edition, Germany 2000: L. von Klitzing, Komunikation – Die Basis des Lebens, s. 215-216. [Google Scholar]
 11. Dürr H. P., Popp F.A., Schommers W., w Elemente des Lebens. Naturwissenschaftliche Zugänge – philosophische Positionen, Die Graue Edition, Germany 2000: H. J. Fischbeck, Zum Wesen des Lebens. Eine physikalische, aber nicht – reduktionistische Betrachtung, s. 263-268. [Google Scholar]
 12. Galtsoff P. S., Regeneration after dissociation (an experimental study on sponges). I. Behavior of dissociated cells of microciona prolifera under normal and altered conditions, ,,Journal of Experimental Zoology”, 42, s. 183-221 [Google Scholar]
 13. Gecow A., Informacja, formalna celowość i spontaniczność w podstawach definicji życia (I odcinek szkicu dedukcyjnej teorii życia), „Filozofia i nauka. Studia filozoficzne i interdyscyplinarne” 2013, nr. 1, s. 83-113. [Google Scholar]
 14. Karch G., Marciniak-Czochra A., Niestabilność i wybuchy w matematycznych modelach procesów biologicznych, „Wiadomości Matematyczne” 2014, tom 50, nr. 1, s. 3-20 [Google Scholar]
 15. Kauffman S. A., Gene regulation networks: a theory for their global structure and behavior, ,,Current Topics in Developmental Biology” 1971, t. 6, s. 145 [Google Scholar]
 16. Kauffman S. A., The Origins of Order: Self-Organization and Selection in Evolution, Oxford University Press, New York 1993. [Google Scholar]
 17. King T. J., Brigss R., Serial transplantation of embryonic nuclei, ,,Cold Spring Harbor Symposia on Quantitative Biology” 1956, 21, s. 271-279. [Google Scholar]
 18. Kuźnicki L., Urbanek A., Zasady nauki o ewolucji, t. 2, Warszawa 1970, s. 303-304. [Google Scholar]
 19. Lenartowicz P., Elementy filozofii zjawiska biologicznego, Kraków 1984. [Google Scholar]
 20. Needham J., A history of embryology, New York 1959. [Google Scholar]
 21. Needham J., Chemical embryology cz. I, New York 1931. [Google Scholar]
 22. Spemann H., Embryonic Development and Induction, New Haven, Connecticut, Yale University Press 1938 [Google Scholar]
 23. Spemann H., Mangold H., Über Induktion von embryonal anlagen durch Implantation arfrämderorganisatoren, „Archive für Entwicklungsmechanik der Organismen“, 1924, 100, s. 599-638. [Google Scholar]
 24. Szkutnik D. A., Aristotle and Hans Driesch. Substantial form μορφή and entelechy ἐντελέχεια as basic categories integrating organic development, Biocosmology – Neo-Aristotelism, vol. 8, No.1, Winter 2018, s. 74-89. [Google Scholar]
 25. Szkutnik D. A., In search of the specific parameter of life – general methodological comments, Biocosmology – neo-Aristotelism 2016, Vol. 6, Nos. 3&4, s. 453-464. [Google Scholar]
 26. Szkutnik D. A., Metodologiczne podstawy „organizatora” w zakresie zjawisk embriologicznych według Hansa Spemanna, „Archiwum Historii i Filozofii Medycyny” 2017, tom. 80, s. 30-37. [Google Scholar]
 27. Szkutnik D. A., W poszukiwaniu przyczyn dynamicznego rozwoju organicznego. Uwagi metodologiczne, „Filozofia i nauka. Studia filozoficzne i interdyscyplinarne” 2019, tom. 7, cz. 2, s. 183-190. [Google Scholar]
 28. Tadeusiewicz R., Biocybernetyka. Metodologiczne podstawy dla inżynierii biomedycznej, Warszawa 2014. [Google Scholar]
 29. Urbanek A., Organization and evolution of graptolite colonie w: R.S. Boardman, A.H. Cheetham, & W.A. Oliver, Jr. (eds.), Animal Colonies 14, s.441-5. Dowden, Hutchison &Ross, Inc., Stroudsburg 1973. [Google Scholar]
 30. Warchoł W., Świdziński T., Jaroszyk F., Elementy teorii informacji i sterowania: w Biofizyka, red. F. Jaroszyk, Warszawa 2008, s. 266-269. [Google Scholar]
 31. Wolff C. F., Theorie von der Generation in zwo Abhandlungen, Berlin 1764. [Google Scholar]
 32. Wolff G., Entwicklungsphysiologische Studien. I. Regeneration der Urodelenlinse, Wilhelm Roux Arch Entwickl-Mech Org 1895, vol.1, s .380-390. [Google Scholar]
 33. Zhou Q, Brown J., Kanarek A., Melton D. A., In vivo reprogramming of adult pancreatic exocrine cells to beta-cells, Nature 2008, vol.455, pp.627-632. [Google Scholar]