Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 15 No. 1 (2022)

Articles

Limitation of the Right to Request the Erasure of Personal Data in the Context of Sacramental Matters and Canonical Status in the Catholic Church in Poland

DOI: https://doi.org/10.32084/tkp.4476  [Google Scholar]
Published: 2022-06-29

Abstract

The introduction of new rules for the protection of personal data in European law has caused increased interest in the issue of respecting the rights of persons resulting from the European regulation. Among these rights are the right to request erasure of personal data and/or the right to be forgotten. Due to the specificity of churches and religious communities, the European legislator also takes into account their autonomy in terms of the possibility of applying their own detailed rules for the protection of personal data. Therefore, the Catholic Church in Poland has adapted her data protection law to the European regulation so that she can continue to carry out her mission in the modern world while retaining the possibility of applying the law on the protection of personal data, taking into consideration the Catholic doctrine regarding the sacraments and the canonical status of the faithful who belong or belonged to her. In these two aspects, the right to delete data is not vested in the faithful but is only recognized as a request for confidentiality of data that cannot be used without the consent of the competent church authority.

References

 1. Bartnik, Czesław S. 2003. Dogmatyka katolicka. Vol. 2. Lublin: Wydawnictwo KUL. [Google Scholar]
 2. Choromański, Andrzej. 2012. “Vaticanum II – Sobór eklezjologicznego przełomu.” Studia Theologica Varsaviensia 50, no. 2:17–54. [Google Scholar]
 3. Czerniawski, Michał. 2018. “Sprostowanie i usuwanie danych (art. 16–20).” In RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz, edited by Edyta Bielak–Jomaa, and Dominik Lubasz, 517–54. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 4. Domaszk, Arkadiusz. 2010. “Ochrona danych osobowych – obowiązek duszpasterski.” Prawo Kanoniczne 53, no. 3–4:43–67. [Google Scholar]
 5. Dubis, Wojciech, and Marta Daćków. 2015. “Prawo do bycia zapomnianym w Internecie – za życia i po śmierci?” In Non omnis moriar: osobiste i majątkowe aspekty prawne śmierci człowieka: zagadnienia wybrane, vol. 2, edited by Jacek Gołaczyński, et al., 174–88. Wrocław: Oficyna Prawnicza. [Google Scholar]
 6. Fajgielski, Paweł. 2022. “Komentarz do rozporządzenia nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).” In Paweł Fajgielski, Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, 2nd edition, 750–56. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 7. Garlicki, Leszek. 2016. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Vol 1. 2nd edition. Edited by Marek Zubik, and Leszek Garlicki. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe. [Google Scholar]
 8. Krukowski, Józef. 2000. “Konkordat jako instrument normalizacji stosunków między Kościołem a demokratycznym państwem świeckim.” Prawo Kanoniczne 43, no. 3–4:387–402. [Google Scholar]
 9. Krukowski, Józef. 2013. Kościelne prawo publiczne. Prawo konkordatowe. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL. [Google Scholar]
 10. Litwiński, Paweł, ed. 2018. Rozporządzenie UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]
 11. Mazurkiewicz, Piotr. 2016. “Ochrona danych osobowych w Kościołach i związkach wyznaniowych w świetle Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).” In Ochrona danych osobowych w Kościele, edited by Stanisław Dziekoński, and Piotr Drobek, 19–34. Warszawa: Wydawnictwo UKSW. [Google Scholar]
 12. Müller, Gerhard L. 2015. Dogmatyka katolicka. Kraków: Wydawnictwo WAM. [Google Scholar]
 13. Przybyłowski, Jan. 2012. “Ochrona danych osobowych w Kościele katolickim w Polsce.” Studia Włocławskie 14:423–37. [Google Scholar]
 14. Trojanowski, Bartosz. 2019. “Zmiany i adnotacje w księgach metrykalnych z uwzględnieniem kwestii problematycznych w tej materii w obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych w Polsce.” Kościół i Prawo 8 (21):49–71. [Google Scholar]
 15. Tuleja, Piotr. 2019. “Art. 25. [Zasada równouprawnienia, autonomii kościołów i związków wyznananiowych oraz bezstronność państwa].” In Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, edited by Piotr Czarny, et al., 98–104. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 16. Wenz, Wiesław. 2008. Kancelaria parafialna jako przestrzeń kościelnego posługiwania. Studium kanoniczno-pastoralne. Wrocław: Wydawnictwo Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. [Google Scholar]
 17. Zawadzka, Natalia. 2018. “Art. 91.” In RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz, edited by Edyta Bielak–Jomaa, and Dominik Lubasz, 1112–117. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.