Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 16 No. 1 (2023)

Articles

Legal and Institutional System of Refugee Protection and Support in Poland after 1989

DOI: https://doi.org/10.32084/tkp.5588  [Google Scholar]
Published: 2023-06-30

Abstract

The aim of the article is to present legal and institutional solutions to support and help refugees in Poland after 1989. The article presents the rights and obligations of foreigners who have been granted refugee status or, in the case of persons who do not meet the conditions for granting refugee status, subsidiary protection. The system of support and protection of foreigners in Poland is shaped on the basis of international, EU and national law. Foreigners with international protection may receive: social, medical, material and integration assistance. The article characterizes each type of assistance that foreigners who have been granted international protection can count on. Today, Poland is increasingly becoming a destination for immigration and foreigners seeking shelter. As a consequence, the question arises – is the system of support and assistance for refugees in Poland sufficient? As indicated by the adopted solutions in this regard, in many areas such as material or integration assistance, the adopted solutions are insufficient.

References

 1. Castles, Stephen. 2004. “The Factors that Make and Unmake Migration Policies.” The International Migration Review 38, no. 3:852-84. [Google Scholar]
 2. Chrzanowska, Aleksandra, and Witold Klaus. 2011. “Rekomendacje dla polityki lokowania ośrodków dla uchodźców.” In Polityka wyboru i lokalizacji ośrodków dla uchodźców. Analiza i rekomendacje, edited by Aleksandra Chrzanowska, Witold Klaus, and Agnieszka Kosowicz, 7-18. Warszawa: Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Fundacja Polskie Forum Migracyjne. [Google Scholar]
 3. Florczak, Agnieszka. 2003. Uchodźcy w Polsce. Między humanitaryzmem a pragmatyzmem. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek. [Google Scholar]
 4. Freeman, Gary. 1997. “Immigration as a Source of Political Discontent and Frustration in Western Democracies.” Studies in Comparative International Development 3:42-64. [Google Scholar]
 5. Grzymała-Kazłowska, Aleksandra, and Renata Stefańska. 2014. “Cudzoziemcy korzystający z ochrony w Polsce.” Studia BAS 4(40):197-222. [Google Scholar]
 6. Kowalczyk, Barbara. 2014. Polski system azylowy. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski. [Google Scholar]
 7. Kumela-Romańska, Magdalena. 2017. Administracyjnoprawny status cudzoziemca w Polsce. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 8. Łodziński, Sławomir. 2005. Równość i różnica. Mniejszości narodowe w porządku demokratycznym w Polsce po 1989 roku. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. [Google Scholar]
 9. Łukasiewcz, Karolina, and Witold Klaus. 2018. “Wykład 22. Migracje uchodźcze.” In 25 wykładów o migracjach, edited by Magdalena Lesińska, and Marek Okólski, 352-66. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. [Google Scholar]
 10. Okólski, Marek. 1998. “Refleksje na temat kształtowania polityki migracyjnej w Polsce.” In Polityka migracyjna Polski, edited by Katarzyna Głąbicka, Marek Okólski, and Dariusz Stola, 4-7. Warszawa: OBM. [Google Scholar]
 11. Rafalik, Norbert. 2012. “Cudzoziemcy ubiegający się o nadanie statusu uchodźcy w Polsce – teoria a rzeczywistość (praktyka) (stan prawny na dzień 31 grudnia 2011 r.).” https://www.migracje.uw.edu.pl/publikacje/cudzoziemcy-ubiegajacy-sie-o-nadaniestatusu-uchodzcy-w-polsce-teoria-a-rzeczywistosc-praktyka-stan-prawny-na-dzien31-grudnia-2011-r/ [accessed: 04.04.2022]. [Google Scholar]
 12. Wróbel, Andrzej. 2002. “Obywatelstwo polskie a prawa i wolności konstytucyjne.” In Konstytucyjne wolności i prawa w Polsce. Zasady ogólne, edited by Marek Chmaj, 154. Kraków: Zakamycze. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.