Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 14 No. 1 (2021)

Articles

Changes in the Field of Budgetary Reserves Management in Connection with the Need to Ensure the Epidemic and Financial Security of the State During the Pandemic of SARS CoV-2

DOI: https://doi.org/10.32084/tekapr.2021.14.1-9  [Google Scholar]
Published: 2022-07-21

Abstract

The spread of the SARS-CoV-2 virus and the related restrictions on commercial transactions have an economic effect whose scale is difficult assess. At the same time, the need for activities intended to prevent and counter the epidemic results in a significant increase in public spending, which undoubtedly threatens the financial security of the state. For the above reasons, numerous rules that modify the principles of public finance management were introduced to the Polish legal system after the state of epidemic had been declared. The aim of the article is to present and analyse the amendments in the field of management of the general reserve and special purpose reserves that were introduced to the Polish legal system in order to ensure the proper execution of budgetary tasks during the pandemic. This aim is achieved through the presentation and analysis of the so-called Second Anti-Crisis Shield, i.e. the Act of 31 March 2020 amending the Act on Special Solutions Related to Preventing, Counteracting and Combating COVID-19, Other Infectious Diseases and the Resulting Crisis, as well as the provisions of the so-called Budget-Related Act for 2021, i.e. the Act of 19 November 2020 r. on Special Solutions to Implement the Budget Act for 2021. The implementation of the indicated research objective leads to conclusion that the introduced changes significantly broaden the scope of the executive’s decision-making competence in the implementation of the state budget, which may raise doubts in the light of the constitutional principle of exclusivity of the legislative authority in shaping state revenues and expenditures.

References

 1. Agustyniak–Górna, Teresa. 2001. “Opinia w sprawie projektu ustawy budżetowej na rok 2002. Rezerwy celowe.” http://orka.sejm.gov.pl/rexdomk4.nsf/Opwsdr?OpenForm&87 [accessed: 20.04.2020]. [Google Scholar]
 2. Borodo, Andrzej. 2020. “Komentarz do art. 155.” In Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, edited by Zbigniew Ofiarski. SIP Lex. [Google Scholar]
 3. Czarny, Piotr. 2016. “Komentarz do art. 95.” In Konstytucja RP. Vol. 2: Komentarz do art. 87–243, edited by Marek Safjan, and Leszek Bosek. SIP Legalis. [Google Scholar]
 4. Dębowska–Romanowska, Teresa. 2010. Prawo finansowe. Część konstytucyjna wraz z częścią ogólną. Warsaw: C.H. Beck. [Google Scholar]
 5. Duda, Michalina. 2014a. “Komentarz do art. 177.” In Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, edited by Paweł Smoleń, 905–909. Warsaw: C.H. Beck. [Google Scholar]
 6. Duda, Michalina. 2014b. “Komentarz do art. 179.” In Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, edited by Paweł Smoleń, 911–15. Warsaw: C.H. Beck. [Google Scholar]
 7. Duda–Hyz, Michalina. 2020. “Zmiany w zakresie blokowania wydatków budżetu państwa w związku z koniecznością przeciwdziałania COVID-19.” Przegląd Prawa Publicznego 9:64–77. [Google Scholar]
 8. Dudek, Dariusz. 2016. “Komentarz do art. 146.” In Konstytucja RP. Vol. 2: Komentarz do art. 87–243, edited by Marek Safjan, and Leszek Bosek. SIP Legalis. [Google Scholar]
 9. Durczyńska, Marta. 2014a. “Komentarz do art. 177.” In Ustawa o finansach publicznych. Komentarz prawno-finansowy, edited by Henryk Dzwonkowski, and Grzegorz. Gołębiowski. SIP Lex. [Google Scholar]
 10. Durczyńska, Marta. 2014b. “Komentarz do art. 179.” In Ustawa o finansach publicznych. Komentarz prawno-finansowy, edited by Henryk Dzwonkowski, and Grzegorz. Gołębiowski. SIP Lex. [Google Scholar]
 11. Eckhardt, Krzysztof. 2018. “Odpowiedzialność konstytucyjna prezesa Rady Ministrów.” Gdańskie Studia Prawnicze, vol. XL, 525–36. [Google Scholar]
 12. Gorgol, Andrzej. 2014., “Równowaga budżetowa w świetle orzecznictwa TK.” Państwo i Prawo 9:23–35. [Google Scholar]
 13. Hanusz, Antoni. 2015. “Równowaga budżetowa a zasady prawa.” Państwo i Prawo 9:20–33. [Google Scholar]
 14. Kosikowski, Cezary. 2010. Nowa ustawa o finansach publicznych. Komentarz. Warsaw: LexisNexis. [Google Scholar]
 15. Kosikowski, Cezary. 2011a. Naprawa finansów publicznych w Polsce. Białystok: Temida 2. [Google Scholar]
 16. Kosikowski, Cezary. 2011b. Ustawa o finansach publicznych. Komentarz. SIP Lex. [Google Scholar]
 17. Krakała, Artur. 2018. “Stan zagrożenia epidemicznego oraz stan epidemii na tle stanu klęski żywiołowej.” In Problemy bezpieczeństwa państwa. Wybrane aspekty, edited by Marek Chrabkowski, Cezary Tatarczuk, Janusz Tomaszewski, et al., 87–103. Gdynia: Wydawnictwo WSAiB im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni. [Google Scholar]
 18. Kucia–Guściora, Beata. 2015. Status prawny Ministra Finansów w procedurze budżetowej oraz gospodarce finansowej jednostek sektora finansów publicznych. Lublin: Wydawnictwo KUL. [Google Scholar]
 19. Kuciński, Jerzy. 2017a. “Prezes Rady Ministrów jako organ podlegający kontroli sejmowej (w świetle regulacji normatywnych). Część I. Prezes Rady Ministrów jako podlegający kontroli sejmowej przewodniczący kolegialnego organu egzekutywy.” Studia Iuridica Lublinensia 2:47–64. [Google Scholar]
 20. Kuciński, Jerzy. 2017b. “Prezes Rady Ministrów jako organ podlegający kontroli sejmowej (w świetle regulacji normatywnych). Część II. Prezes Rady Ministrów jako organ podlegający kontroli sejmowej w innych swoich rolach ustrojowych.” Studia Iuridica Lublinensia 3:47–60. [Google Scholar]
 21. Kuciński, Jerzy. 2017c. “Status prawny komisji sejmowych jako podmiotów kontroli działalności rządu.” Przegląd Sejmowy 1:9–36. [Google Scholar]
 22. Lipec–Warzecha, Ludmiła. 2011. Ustawa o finansach publicznych. Komentarz. SIP Lex. [Google Scholar]
 23. Łączkowski, Wojciech 1999. “Czy budżet państwa jest wartością konstytucyjną podlegającą ochronie Trybunału Konstytucyjnego.” In Konstytucja, ustrój, system finansowy państwa. Księga pamiątkowa ku czci prof. Natalii Gajl, edited by Teresa Dębowska–Romanowska, and Adam Jankiewicz, 283–91. Warsaw: Biuro Trybunału Konstytucyjnego. [Google Scholar]
 24. Miemiec, Wiesława. 2019. “Komentarz do art. 177 i 179.” In Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, edited by Zbigniew Ofiarski SIP Lex. [Google Scholar]
 25. Misiąg Wojciech. 2019a. “Komentarz do art. 153.” In Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz, edited by Wojciech Misiąg. Warsaw. SIP Legalis. [Google Scholar]
 26. Misiąg, Wojcich. 2019b. “Komentarz do art. 177.” In Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz, edited by Wojciech Misiąg. Warsaw. SIP Legalis. [Google Scholar]
 27. Mojak, Ryszard. 2007. Parlament a rząd w ustroju Trzeciej Rzeczypospolitej Polskiej. Lublin: Wydawnictwo UMCS. [Google Scholar]
 28. Münnich, Monika. 2014. “Komentarz do art. 153.” In Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, edited by Paweł Smoleń, 834–35. Warsaw: C.H. Beck. [Google Scholar]
 29. Nowak, Tomasz. 2019. “Komentarz do art. 177 i 179.” In Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, edited by Agnieszka Mikos–Sitek. SIP Legalis. [Google Scholar]
 30. Pajdała, Henryk. 2003. Komisje sejmowe. Status i funkcjonowanie. Warsaw: Wydawnictwo Sejmowe. [Google Scholar]
 31. Sarnecki, Paweł 2011. “Kierownicze kompetencje prezesa Rady Ministrów w strukturze administracji rządowej.” Przegląd Sejmowy 3:57–72. [Google Scholar]
 32. Skórzewska, Jadwiga. 2003. “Budżet, finanse publiczne jako wartość konstytucyjna.” In Prawo i Godność. Księga pamiątkowa w 70. Rocznicę urodzin Profesora Wojciecha Łączkowskiego, edited by Sławomir Fundowicz, Ferdynand Rymarz, and Andrzej Gomułowicz, 229–40. Lublin: Wydawnictwo KUL. [Google Scholar]
 33. Stankiewicz, Janusz. 2015. “Rola sejmowej Komisji Finansów Publicznych jako organu parlamentarnej kontroli publicznej gospodarki finansowej.” In Państwo, gospodarka, prawo. Księga dedykowana Profesorowi Cezaremu Kosikowskiemu w okazji jubileuszu pracy naukowej na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, edited by Anna Piszcz, and Maciej Etel, 287–301. Białystok: Temida 2. [Google Scholar]
 34. Stepaniuk, Krzysztof 2006. “Zagadnienie zmian w wydatkach budżetu państwa w trakcie jego realizacji w świetle ustawy o finansach publicznych.” In Finanse publiczne, edited by Alicja Pomorska, 123–31. Lublin: Wydawnictwo UMCS. [Google Scholar]
 35. Szmulik, Bogumił, and Jarosław Szymanek. 2020. “O możliwości wprowadzenia stanu nadzwyczajnego w kontekście epidemii koronawirusa.” Przegląd Legislacyjny 2:10–20. [Google Scholar]
 36. Święch–Kujawska, Katarzyna. 2019. “Komentarz do art. 153.” In Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, edited by Zbigniew Ofiarski. SIP Lex. [Google Scholar]
 37. Zubik, Marek 2000. “Problem deficytu budżetowego w Konstytucji RP.” Państwo i Prawo 6:9–24. [Google Scholar]
 38. Zubik, Marek. 2001. Budżet państwa w polskim prawie konstytucyjnym. Warsaw: Wydawnictwo Sejmowe. [Google Scholar]
 39. Zubik, Marek. 2003. Organizacja wewnętrzna Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Warsaw: Wydawnictwo Sejmowe. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.