Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 16 No. 1 (2023)

Articles

The Council of Europe’s Support for Ukraine in the Face of the Russian Federation’s Aggression

DOI: https://doi.org/10.32084/tkp.5304  [Google Scholar]
Published: 2023-06-30

Abstract

A year will have passed on 24 February 2023 since the Russian Federation invaded Ukraine, violating the territorial integrity and sovereignty of the state and some fundamental norms of international law. Europe faced a grave refugee crisis, the largest since the end of the WW2, in connection with forced population movements – around 14 million were forced to leave their homes. Ukraine is still suffering from the bombing and shelling of its civilians and critical infrastructure, death, destruction, resettlements, and suffering on an unprecedented scale, with no end in sight. Since the beginning of the Russian aggression, Ukraine has been receiving diverse support from other countries or international organisations. The Council of Europe, with Ukraine as a member since 1995, has assisted that nation in many fields.

References

 1. Barcik, Jacek, and Tomasz Srogosz. 2014. Prawo międzynarodowe publiczne. C.H. Beck: Warszawa. [Google Scholar]
 2. Benoit-Rohmer, Florence, and Heinrich Klebes. 2006. Prawo Rady Europy. W stronę ogólnoeuropejskiej przestrzeni prawnej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. [Google Scholar]
 3. Cichoń, Zbigniew. 2005. “Europejska Konwencja Praw Człowieka nadal najskuteczniejszym na świecie instrumentem ochrony praw człowieka.” Palestra 11-12:179-88. [Google Scholar]
 4. Djerić, Vladimir. 2000. “Admission to membership of the Council of Europe and legal consequences of commitments entered into by new Member States.” Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht 60:605-29. [Google Scholar]
 5. Furrer, Hans-Peter. 2005. “Przekraczanie linii podziałów. Wydarzenia polityczne w Radzie Europy od 1989 r. – historia i analiza własnych doświadczeń.” In Polska i Rada Europy 1990-2005, edited by Hanna Machińska, 25-39. Warszawa: Ośrodek Informacji Rady Europy. [Google Scholar]
 6. Grzebyk, Patrycja. 2022. “«Specjalna operacja wojskowa» Rosji w Ukrainie – indywidualna odpowiedzialność za zbrodnie agresji i zbrodnie wojenne.” Państwo i Prawo 9:56-76. [Google Scholar]
 7. Huber, Denis. 2005. “Rada Europy po rozszerzeniu, umocnienie jedności kontynentu w obecnych realiach.” In Polska i Rada Europy 1990-2005, edited by Hanna Machińska, 40-57. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. [Google Scholar]
 8. Jaskiernia, Jerzy. 2020. “70 lat Rady Europy. Nowe wyzwania w obszarze demokracji, praworządności i ochrony praw człowieka.” Państwo i Prawo 3:91-105. [Google Scholar]
 9. Kamiński, Ireneusz C. 2014. “Ukraina w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.” Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego 12:11-38. [Google Scholar]
 10. Kardaś, Symon, and Jadwiga Rogoża. 2019. “«Rosja wraca do Rady Europy». Analizy Ośrodka Studiów Wschodnich.” 20.05.2019. https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2019-05-20/rosja-wraca-do-the Council-Europy [accessed: 03.02.2023]. [Google Scholar]
 11. Kranz, Jerzy. 2014. “Kilka uwag na tle aneksji Krymu przez Rosję.” Państwo i Prawo 8:23-40. [Google Scholar]
 12. Kupiecki, Robert. 2015. “Konflikt zbrojny na Ukrainie a bezpieczeństwo europejskiej.” Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej 3(100):9-26. [Google Scholar]
 13. Merezhko, Oleksandr. 2015. “Crimea’s Annexation by Russia – Contradictions of the New Russian Doctrine of International Law.” Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht 75:167-94. [Google Scholar]
 14. Nordström, Andreas. 2008. The Interactive Dynamics of Regulation: the Council of Europe’s Monitoring of Ukraine. Stockholm: Statsvetenskapliga institutionen. [Google Scholar]
 15. Pawlak, Stanisław. 2001. Ochrona mniejszości narodowych w Europie. Warszawa: Fundacja Studiów Międzynarodowych, Wydawnictwo Naukowe Scholar. [Google Scholar]
 16. Pratchett, Lawrence, and Vivien Lowndes. 2004. Developing Democracy in Europe: An Analytical Summary of the Council of Europe. Strasbourg: Council of Europe. [Google Scholar]
 17. Sweeney, James A. 2012. The European Court of Human Rights in the Post-Cold War Era: Universality in Transition. New York: Routledge. [Google Scholar]
 18. Wierczyńska, Karolina. 2022. “«Specjalna operacja wojskowa» Rosji w Ukrainie – indywidualna odpowiedzialność za zbrodnię ludobójstwa i zbrodnie przeciwko ludzkości.” Państwo i Prawo 9:77-95. [Google Scholar]
 19. Winkler, Herwig. 1995. “Survey of the Admission Practice of the Council of Europe.” Austrian Journal of Public and International Law 2-3:153-77. [Google Scholar]
 20. Wyrozumska, Anna. 2022. “«Specjalna operacja wojskowa» Federacji Rosyjskiej na Ukrainie w sądach międzynarodowych.” Państwo i Prawo 9:30-55. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.