Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 16 No. 1 (2023)

Articles

The Issue of the Scope of Application of Substantive Law Norms by an Arbitral Tribunal

DOI: https://doi.org/10.32084/tkp.5386  [Google Scholar]
Published: 2023-06-30

Abstract

The issue of the scope of application of substantive law norms by a tribunal of arbitration remains a relevant topic in Polish legal doctrine. Among legal scholars, there are still discrepancies in assessing to what extent an arbitral tribunal should apply substantive law. These uncertainties arise from the interpretation of Article 1194 of the Code of Civil Procedure and the manner in which the aforementioned legal norm is sanctioned. The answer to the research problem posed required an analysis of the public policy clause, the violation of which constitutes the basis for a complaint to set aside an arbitral award. The paper covers some basic principles of the legal order whose violation can result in the highest sanction for an award rendered by an arbitral tribunal – the setting-aside.

References

 1. Asłanowicz, Marcin. 2017. “Komentarz do art. 1194.” In Sąd polubowny (arbitrażowy). Komentarz do art. 1154-1217 KPC, 116. Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]
 2. Ballada, Przemysław. 2002. “Zagadnienie obowiązku stosowania prawa materialnego w postępowaniu przed sądem polubownym.” Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 64, no. 1:87-103. [Google Scholar]
 3. Błaszczak, Łukasz. 2010. Wyrok sądu polubownego w postępowaniu cywilnym. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business. [Google Scholar]
 4. Böckstiegel, Karl-Heinz. 1997. Praxis der Wirtschaftsschiedsgerichtsbarkeit in Europa. https://europainstitut.de/fileadmin/schriften/365.pdf [accessed: 15.02.2023]. [Google Scholar]
 5. Czech, Konrad. 2017. Dowody i postępowanie dowodowe w międzynarodowym arbitrażu handlowym oraz inwestycyjnym. Zagadnienia wybrane. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 6. Ereciński, Tadeusz. 2012. “Komentarz do art. 1194.” In Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, edited by Tadeusz Ereciński, 793. Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]
 7. Gessel-Kalinowska vel Kalisz, Beata. 2020. “Interes prawny w powództwie o ustalenie przed sądem polubownym – glosa do wyroku SA KIG 193/05.” In Sto lat polskiego prawa handlowego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Kidybie, edited by Małgorzata Dumkiewicz, Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak, and Jerzy Szczotka, 777-87. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 8. Knoppek, Krzysztof. 2014. “Problem związania sądu polubownego przepisami prawa materialnego.” Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 76, no. 1:69-75. [Google Scholar]
 9. Michalik, Marcin. 2021. “Klauzula porządku publicznego jako podstawa skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego.” Monitor Prawa Handlowego 4:37. [Google Scholar]
 10. Mońdziel, Ewa P. 2015. “Zasady słuszności jako podstawa orzekania w arbitrażu gospodarczym.” Studia Prawonoustrojowe vol. 30, 157-66. [Google Scholar]
 11. Sobkowski, Józef. 1980. “Stosowanie prawa materialnego w sądownictwie polubownym według kodeksu postępowania cywilnego i regulaminów kolegium arbitrów przy Polskiej Izbie Handlu Zagranicznego.” Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 42, no. 3:69-81. [Google Scholar]
 12. Wiśniewski, Andrzej W. 2015. “Rozdział 3. Modele krajowej regulacji prawa o arbitrażu handlowym.” In System Prawa Handlowego. Vol. 8: Arbitraż handlowy, edited by Andrzej Szumański, 149-72. Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]
 13. Wojciechowski, Rafał. 2008. “Przepisy niemieckiego Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu arbitrażowym. Przekład z wprowadzeniem.” ADR 2:105. [Google Scholar]
 14. Wojciechowski, Rafał. 2009. “Przepisy francuskiego Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu arbitrażowym. Przekład z wprowadzeniem.” ADR 4:167-87. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.