Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 12 No. 2 (2019)

Articles

Is This the End of Share Capital? Limited Company Law Reforms in Poland and Other European Countries

DOI: https://doi.org/10.32084/tekapr.2019.12.2-8  [Google Scholar]
Published: 2019-12-31

Abstract

The article defines the current trends in European legislations concerning the issue of share capital in private limited companies, its necessity and fixed amounts. The analysis covers proposed amendments of legal provisions at both EU and national level, with a particular reference to Polish and German regulations. Moreover, the Author discusses the mechanisms applied worldwide to create and maintain the statutory capital, as well as the key arguments raised by the opponents and supporters of the commented institution.

References

 1. Baums, Theodor, and Krüger Paul Andersen. 2008. “The European Model Company Act Project.” ECGI – Law Working Paper, no. 97. https://ssrn.com/abstract=1115737 [accessed: 25.10.2019]. [Google Scholar]
 2. Baums Theodor, and Krüger Paul Andersen. 2009. “The European Model Company Act Project.” In Perspectives in Company Law and Financial Regulation, ed. Michel Tison, Hans De Wulf, Christoph Van der Elst, and Reinhard Steennot, 5–17. Cambridge: University Press. [Google Scholar]
 3. Becker, Patricia. 2003. “Baldiges neues Grünungsverfahren in Frankreich: die französische «Blitz-S.A.R.L.»” Die GmbH-Rundschau 12:706–707. [Google Scholar]
 4. Bormann, Michael. 2006. “Der Entwurf des MoMiG und die Auswirkungen auf die Kapitalaufbringung.” Die GmbH-Rundschau, 1021–1025. [Google Scholar]
 5. Cleff, Evelyne Beatrix. 2011. “The European Model Company Act: How to choose an efficient regulatory approach?” International Journal of Private Law , no. 1: 156–70. [Google Scholar]
 6. Davies, Paul, and Johnathan Rickford. 2008. ‟An Inrocluction to the New UK Companies Act: Part I.” European Campany and Financial Law Review 5: 48–71. [Google Scholar]
 7. Drygala, Tim. 2001. “Die Vorschläge der SLIM-Arbeitsgruppe zur Vereinfachung des Europäischen Gesellschaftsrecht.” Die Aktiengesselschaft 8: 291–99. [Google Scholar]
 8. Dzierżak, Paulina. 2016. “Prosta Spółka Akcyjna – mnożenie bytów ponad potrzebę czy właściwe remedium na potrzeby przedsiębiorców.” Monitor Prawa Handlowego 2:38–41. [Google Scholar]
 9. Frąckowiak, Józef. 2011. “Demontaż spółki z o.o. czy nowy rodzaj spółki kapitałowej – uwagi na tle proponowanej nowelizacji kodeksu spółek handlowych.” Przegląd Prawa Handlowego 6:5–15. [Google Scholar]
 10. Freitag, Robert, and Markus Riemenschneider. 2007. “Die Unternehmergesellschaft – ‘GmbH light’ als Konkurrenz für Limited?” Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 32:1485–491. [Google Scholar]
 11. Herbet, Andrzej, 2015. “Kapitał zakładowy i udziały.” In System Prawa Prywatnego. Vol. 17A: Prawo spółek kapitałowych, ed. Stanisław Sołtysiński, 205–388. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
 12. Hölzle, Gerrit. 2007. “Gesellschafterfremdfinanzierung und Kapitalerhaltung im Regierungsentwurf des MoMiG.” Die GmbH-Rundschau 14:729–36. [Google Scholar]
 13. Kappes, Aleksander, 2011. “Konieczne zmiany w projekcie reformy struktury majątkowej spółki z o.o.” Przegląd Prawa Handlowego 9:17–20. [Google Scholar]
 14. Kappes, Aleksander. 2018. “Prosta spółka akcyjna – czy rzeczywiście prosta i czy potrzebna? Uwagi do projektu nowelizacji Kodeksu spółek handlowych, wprowadzającego prostą spółkę akcyjną (projektowane art. 3001-300121 k.s.h.).” Przegląd Prawa Handlowego 5:10–16. [Google Scholar]
 15. Katner, Wojciech Jan, Aleksander Kappes, and Jakub Janeta. 2011. “Kontrowersyjny projekt reformy struktury majątkowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.” Przegląd Prawa Handlowego 4:9–17. [Google Scholar]
 16. Kidyba, Andrzej. 2011. “O potrzebie reformy prawa spółek handlowych.” Przegląd Prawa Handlowego 9:15–16. [Google Scholar]
 17. Kidyba, Andrzej, and Katarzyna Kopaczyńska–Pieczniak. 2011. “Spółka kapitałowa bez kapitału zakładowego – głos w dyskusji nad projektem zmiany kodeksu spółek handlowych.” Przegląd Prawa Handlowego 3:9–15. [Google Scholar]
 18. Koch, Andrzej. 2011. “O potrzebie odrębnej regulacji nowej postaci spółki z o.o.” Przegląd Prawa Handlowego 9:24. [Google Scholar]
 19. Komarnicki, Igor. 2007. Prawo akcjonariusza do udziału w zysku. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
 20. Koster, Harold. 2015. “EU Legal Entities: New Options?” European Company Law 12, no. 1:5–6. [Google Scholar]
 21. Kruczalak–Jankowska, Joanna. 2018. “Prosta spółka akcyjna – polską superspółką?” Przegląd Prawa Handlowego 9:27–28. [Google Scholar]
 22. Krüger, Paul Andersen. 2010. “The European Model Company Act (EMCA): A new way forward.” In Company Law and Economic Protectionism – New Challenges to European Integration, ed. Ulf Bernitz, and Ringe Wolf-Georg, 16–26. Oxford University Press. [Google Scholar]
 23. Leśniak, Marek. 2011. “Kilka uwag na tle proponowanej nowelizacji kodeksu spółek handlowych.” Przegląd Prawa Handlowego 9:44–46. [Google Scholar]
 24. Lutter, Marcus. 2008. “Reforma GmbH w Niemczech.” Monitor Prawniczy 23:126. [Google Scholar]
 25. Meyer, Justus, and Sören Ludwig. 2005. “Französische GmbH-Reform 2003/2004: Hintergründe und «Ein-Euro-GmbH».” Die GmbH-Rundschau 6:346–51. [Google Scholar]
 26. Mieciński, Michał. 1998. “Niedokapitalizowanie spółki z o.o. a wysokość kapitału zakładowego.” Przegląd Prawa Handlowego 6:14–22. [Google Scholar]
 27. Miola, Massimo. 2005. “Legal capital and Limited Liability Companies: the European Perspective.” European Company and Financial Law Review 4:413–86. [Google Scholar]
 28. Napierała, Jacek. 2003. “Teoria siedziby a swoboda zakładania przedsiębiorstw w świetle orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Überseering.” Studia Prawnicze 1:89–105. [Google Scholar]
 29. Noack, Ulrich, and Barbara Grunewald. 2005. “Zur Zukunft des Kapitalsystems der GmbH – die Ein-Euro-GmbH.” Die GmbH-Rundschau, 189–95. [Google Scholar]
 30. Nowacki, Artur. 2011. “Uwagi o projektowanych zmianach struktury majątkowej spółki z o.o.” Przegląd Prawa Handlowego 9:33–43. [Google Scholar]
 31. Nowacki, Artur. 2018. “Struktura majątkowa projektowanej prostej spółki akcyjnej.” Przegląd Prawa Handlowego 4:4–11. [Google Scholar]
 32. Opalski, Adam. 2002. Kapitał zakładowy. Zysk. Umorzenie. Warszawa: LexisNexis. [Google Scholar]
 33. Opalski, Adam. 2004. “Kapitał zakładowy: skuteczny instrument ochrony wierzycieli czy przestarzała koncepcja prawna? Próba porównania modeli ochrony wierzycieli w prawie państw europejskich i Stanów Zjednoczonych.” Kwartalnik Prawa Prywatnego 2:435–509. [Google Scholar]
 34. Opalski, Adam. 2011. “Kilka uwag na temat reformy spółki z o.o. i jej kontrowersyjnej krytyki.” Przegląd Prawa Handlowego 9:11–14. [Google Scholar]
 35. Opalski, Adam. 2019a. “Prosta spółka akcyjna – nowy typ spółki handlowej (część I).” Przegląd Prawa Handlowego 11:5–15. [Google Scholar]
 36. Opalski, Adam. 2019b. “Prosta spółka akcyjna – nowy typ spółki handlowej (część II).” Przegląd Prawa Handlowego 12:4–16. [Google Scholar]
 37. Opalski, Adam, and Michał Romanowski. 2009a. “Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych reformująca niektóre założenia instytucji kapitału zakładowego.” Monitor Prawniczy 14:1–23. [Google Scholar]
 38. Opalski, Adam, and Michał Romanowski. 2009b. “W sprawie nowelizacji Kodeksu spółek handlowych reformującej instytucję kapitału zakładowego.” Przegląd Prawa Handlowego 12:5–12. [Google Scholar]
 39. Oplustil, Krzysztof. 2006. “Reforma kapitału zakładowego w prawie europejskim i polskim.” In Kodeks spółek handlowych po pięciu latach, ed. Józef Frąckowiak, 51–73. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. [Google Scholar]
 40. Oplustil, Krzysztof. 2011. “Krytycznie o zarzutach krytyków projektu reformy struktury majątkowej spółki z o.o.” Przegląd Prawa Handlowego 9:29–32. [Google Scholar]
 41. Oplustil, Krzysztof, and Piotr Wiórek. 2004. „Aktualne tendencje w europejskim prawie spółek – nowe akty prawa wspólnotowego.” Przegląd Prawa Handlowego 4:4–8. [Google Scholar]
 42. Osajda, Konrad. 2011. “O potrzebie i zakresie reformy regulacji prawnej spółki z o.o.” Przegląd Prawa Handlowego 9:25–28. [Google Scholar]
 43. Pabis, Robert. 2011. “Projekt reformy przepisów o spółce z o.o. – głos w dyskusji.” Przegląd Prawa Handlowego 7:16–24. [Google Scholar]
 44. Podleś, Marcin, and Lidia Siwik. 2018. “Likwidacja spółek z perspektywy projektowanej regulacji prostej spółki akcyjnej.” Przegląd Prawa Handlowego 9:42–46. [Google Scholar]
 45. Radwan, Arkadiusz. 2005. “Sens i nonsens kapitału zakładowego – przyczynek do ekonomicznej analizy ustawowej ochrony wierzycieli spółek kapitałowych.” In Europejskie Prawo Spółek. Vol. 2: Instytucje prawne dyrektywy kapitałowej, part. 2, ed. Mirosław Cejmer, Tomasz Sójka, and Jacek Napierała, 23–100. Kraków: Zakamycze. [Google Scholar]
 46. Raiser, Thomas, and Rüdiger Veil. 2015. Recht der Kapitalgesellschaften. München: Franz Vahlen Verlag. [Google Scholar]
 47. Rickford, Jonathan. 2004. “Reforming Capital. Report of the Interdisciplinary Group on Capital Maintenance.” European Business Law Review 4, no. 15: 917–1027. [Google Scholar]
 48. Romanowski. Michał. 2016. “Metoda Einsteina i księdza Twardowskiego jako sposób analizy koncepcji Prostej Spółki Akcyjnej.” Monitor Prawa Handlowego 2:44–48. [Google Scholar]
 49. Schmidt, Karsten. 2007. “GmbH-Reform, Solvenzgewährleistung und Inzolvenzpraxis – Gedanken zum MoMiG-Entwurf.” Die GmbH-Rundschau 1:1–6. [Google Scholar]
 50. Seibert, Ulirich. 2007. “Der Regierungsentwurf und die haftungsbeschränkte Unternehmergesellschaft.” Die GmbH-Rundschau 13:673–77. [Google Scholar]
 51. Sobolewski, Przemysław. 2011a. “Środki prawne ochrony wierzycieli spółek kapitałowych.” Przegląd Prawa Handlowego 5:14–26. [Google Scholar]
 52. Sobolewski, Przemysław. 2011b. “W sprawie przyszłości kapitału zakładowego i innych środków ochrony wierzycieli spółek z o.o.” Przegląd Prawa Handlowego 9:52–54. [Google Scholar]
 53. Sołtysiński, Stanisław. 2011. “Kilka uwag o potrzebie modernizacji spółki z o.o.” Przegląd Prawa Handlowego 9:4–10. [Google Scholar]
 54. Sójka, Tomasz. 2018. “O potrzebie mian unormowań niepublicznych spółek kapitałowych – uwagi na kanwie projektu przepisów o prostej spółce akcyjnej.” Przegląd Prawa Handlowego 9:12–18. [Google Scholar]
 55. Szumański, Andrzej. 1997. “Problem funkcji gwarancyjnej kapitału zakładowego (akcyjnego) spółki kapitałowej.” Państwo i Prawo 6:78–88. [Google Scholar]
 56. Szydło, Marek. 2008. Konkurencja regulacyjna w prawie spółek. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. [Google Scholar]
 57. Veil, Rüdiger. 2007. “Die Reform des Rechts der Kapitalaufbringung durch den RegE MoMiG.” Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 27:1241–248. [Google Scholar]
 58. Wasilewski, Artur. 2011. “«Ułomna» spółka kapitałowa, czyli propozycja urozmaicenia form prowadzenia działalności gospodarczej w ramach spółek handlowych.” Przegląd Prawa Handlowego 10:56–58. [Google Scholar]
 59. Weiss, Ireneusz. 2002. “Spółka z o.o.” In Prawo spółek, ed. Wojciech Pyzioł, Andrzej Szumański, and Ireneusz Weiss, 336. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
 60. Weiss, Ireneusz, and Andrzej Szumański. 2014. “Spółka z o.o.” In Prawo spółek, ed. Wojciech Pyzioł, and Andrzej Szumański, 254. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
 61. Wiedemann, Herbert. 1980. Gesellschaftsrecht. Vol. 1. München: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
 62. Wiórek, Piotr Marcin. 2018. “O braku potrzeby wprowadzenia prostej spółki akcyjnej (PSA) z perspektywy prawnoporównawczej.” Przegląd Prawa Handlowego 5:4–9. [Google Scholar]
 63. Wiśniewski, Andrzej. 1994. Prawo w spółkach. Podręcznik praktyczny. Vol. 2 and 3. Warszawa: Wydawnictwo Twigger. [Google Scholar]
 64. Wiśniewski, Andrzej. 2011. “Reforma struktury majątkowej spółki z o.o. – uwagi do projektu nowelizacji kodeksu spółek handlowych.” Przegląd Prawa Handlowego 3:16–21. [Google Scholar]
 65. Zięty, Jakub Jan. 2011. “Czy konieczny jest ‘demontaż’ struktury majątkowej spółki z o.o.” Przegląd Prawa Handlowego 9:47–49. [Google Scholar]
 66. Żurek, Michał. 2018. Reforma regulacji prawnej kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Problematyka ochrony wierzycieli. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.