Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 19 Nr 21 (1) (2024)

Artykuły

Nowoczesne metody rekonstrukcji zdarzenia w ujęciu procesowym i kryminalistycznym – zagadnienia wybrane

DOI: https://doi.org/10.32084/bsawp.6837  [Google Scholar]
Opublikowane: 11.06.2024

Abstrakt

W opracowaniu podjęto próbę analizy nowoczesnych metod rekonstrukcji zdarzenia koncentrując się na aspektach procesowo-kryminalistycznych. Autorka przedstawiła specyfikę współczesnych rozwiązań technologicznych, w szczególności fotogrametrii oraz skanowania 3D podkreślając, iż jest ona ściśle związana z językiem techniczno-informatycznym stosowanym w specjalistycznych opiniach i sprawozdaniach. Ponadto w artykule ukazane zostały sposoby oraz możliwości wykorzystania nowoczesnych narzędzi przez organy ścigania oraz przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości na cele procesowe oględzin. W konkluzji Autorka zwróciła uwagę na korzyści płynące ze stosowania wspomnianych technik w kontekście efektywności procesu karnego, jak również opisała zalety zgromadzonego za pomocą nowoczesnych narzędzi materiału dowodowego.

Bibliografia

 1. Archaeologists uncover massive network of Mayan ruins with laser technology, https://www.cbsnews.com/news/mayan-ruin-discovery-lidar-laser-technology/ [dostęp: 28.08.2023]. [Google Scholar]
 2. Czerw, Stanisław. 1993. „Kryminalistyczne badanie miejsc zdarzeń.” W Technika kryminalistyczna. T. 1, red. Włodzimierz Kędzierski, 73-108. Szczytno: Wydawnictwo Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie. [Google Scholar]
 3. Dubisz, Stanisław (red.). 2018. Wielki słownik języka polskiego PWN. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. [Google Scholar]
 4. Frączak, Mikołaj. 2021. „Czym jest LIDAR i do czego służy?” https://www.politykabezpieczenstwa. pl/pl/a/czym-jest-lidar-i-do-czego-sluzy [dostęp: 28.08.2023]. [Google Scholar]
 5. Girdwoyń, Piotr. 2014. „Skanowanie 3D na miejscu zdarzenia – przyszłością kryminalistyki?” W Technika kryminalistyczna w pierwszej połowie XXI wieku. Wybrane problemy, red. Brunon Hołyst, 785-803. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. [Google Scholar]
 6. Goc, Mieczysław. 2007. „Ślady kryminalistyczne – zagadnienia ogólne.” W Ślady kryminalistyczne. Ujawnianie, zabezpieczanie, wykorzystanie, red. Mieczysław Goc, i Jarosław Moszczyński, 17-28. Warszawa: Wydawnictwo Difin. [Google Scholar]
 7. Gruza, Ewa, Mieczysław Goc, i Jarosław Moszczyński. 2020. Kryminalistyka, czyli o współczesnych metodach dowodzenia przestępstw. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 8. Gryglewski, Janusz. 1991. Wskazówki metodyczne do oględzin na miejscu wypadku drogowego. Warszawa: Wydawnictwo Biuro Techniki Kryminalistycznej KGP. [Google Scholar]
 9. Hanausek, Tadeusz. 1998. Kryminalistyka. Zarys wykładu. Kraków: Wydawnictwo Zakamycze. [Google Scholar]
 10. Hołyst, Brunon. 2018. Kryminalistyka. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 11. Juszka, Kazimiera. 2007. Jakość czynności kryminalistycznych. Lublin: Wydawnictwo Verba. [Google Scholar]
 12. Kaczmarek, Maria. 2011. Kryminalistyczne badanie miejsca zdarzenia w teorii i praktyce. Piła: Wydawnictwo Szkoła Policyjna w Pile. [Google Scholar]
 13. Karpacz, Romuald. 2021. „Przebieg oględzin miejsca zdarzenia.” W Dobre praktyki technika kryminalistyki, red. Adam Frankowski, i Piotr Trojanowski, 172-77. Warszawa: Wydawnictwo Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji. [Google Scholar]
 14. Kasprzak, Jerzy, Bronisław Młodziejowski, i Wojciech Kasprzak. 2015. Kryminalistyka. Zarys wykładu. Warszawa: Wydawnictwo Difin. [Google Scholar]
 15. Knap, Dariusz. 2019. Poradnik dla policjantów biorących udział w czynnościach oględzin miejsca zdarzenia. Kielce: Wydawnictwo Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach Laboratorium Kryminalistyczne. [Google Scholar]
 16. Kozieł, Tadeusz, i Wojciech Kowalczyk. 1975. „Możliwości zastosowania fotogrametrii w badaniach kryminalistycznych”. Problemy Kryminalistyki, 117 (XXI):511-30. [Google Scholar]
 17. Kulicki, Mariusz, Violetta Kwiatkowska-Darul, i Leszek Stępka. 2005. Kryminalistyka. Wybrane zagadnienia teorii i praktyki śledczo-sądowej. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. [Google Scholar]
 18. Maksymowicz, Krzysztof. 2016. Zastosowanie technologii obrazowania 3D w opiniowaniu medyczno-sądowym. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. [Google Scholar]
 19. Opalska-Kasprzak, Agata. 2018. Przeszukanie. Problematyka prawna i kryminalistyczna. Warszawa: Wydawnictwo Difin. [Google Scholar]
 20. Pawelec, Kazimierz, i Tadeusz Diupero. 2006. Rekonstrukcja wypadku i zdarzenia drogowego. Warszawa: Dom Wydawniczy ABC. [Google Scholar]
 21. Pełdiak, Agnieszka. 2022. „Wykorzystanie nowatorskiej technologii skanowania 3D w oględzinach na miejscu zdarzenia kryminalnego.” Acta Iuris Stetinensis 1 (37):109-23. [Google Scholar]
 22. Tkacz, Mariusz. 2019. „Bezzałogowe statki powietrzne jako źródło zagrożeń dla ruchu lotniczego.” Przegląd Policyjny 2 (134):233-48. [Google Scholar]
 23. Trzciński, Maciej. 2020. „Krytycznie o niektórych metodach prowadzenia poszukiwań ukrytych zwłok.” Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego LVI (3971):101-18. [Google Scholar]
 24. Wieczorek Tadeusz, Magdalena Zubańska, Krzysztof Wiciak, i in. 2015. „Techniczne i prawne aspekty oględzin miejsca zdarzenia z wykorzystaniem skaningu 3D.” W Przestępczość teleinformatyczna, red. Jerzy Kosiński, 147-58. Szczytno: Wydawca Akademia Policji w Szczytnie. [Google Scholar]
 25. Wieczorek, Tadeusz, Krystian Mączka, i Marcin Szymczak. 2018. „Analiza możliwości wykorzystania skanów 3D z miejsca zdarzenia jako materiału dowodowego w postępowaniu sądowym w warunkach prawnych obowiązujących w Polsce.” Przegląd Policyjny 2 (130):5-19. [Google Scholar]
 26. Wojnowski, Jan (red.). 2002. Wielka Encyklopedia PWN. T. 9. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. [Google Scholar]
 27. Zubańska, Magdalena. 2019. Nowe technologie w kryminalistyce. Aspekty prawne i kryminalistyczne. Olsztyn: Wydawnictwo ElSet. [Google Scholar]
 28. Żydowski Instytut Historyczny, we współpracy z Komisją Rabiniczną ds. Cmentarzy, zakończył trwające kilka lat badania mające na celu odnalezienie i zlokalizowanie na mapie zapomnianych grobów żydowskich z czasów Zagłady, https://www.jhi.pl/nauka/badanie-grobow-wojennych [dostęp: 28.08.2023]. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.