Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 30 Nr 1 (2021)

Artykuły

Wizerunek prezydenta elekta Andrzeja Dudy w polskich tygodnikach opinii w 2015 r.

Opublikowane: 07.06.2021

Abstrakt

The aim of the article is an attempt to reconstruct the press image of Andrzej Duda in the period from his victory in the presidential election in 2015 until his swearing-in ceremony. The analysis undertaken concerns the texts that were published between May 25 and August 6 in the most opinion-forming national weeklies of opinion, “Newsweek Polska”, “Polityka”, “W Sieci” and “Do Rzeczy”. The first part of the article describes the course of the presidential campaign in 2015. The second part presents the results of the press analysis, both quantitative and qualitative, as well as the categorization key. The third part is the verification of research hypotheses and conclusions.

Bibliografia

 1. Berelson B., Analiza zawartości, Teoria i metodologia badań nad prasą za granicą – Analiza zawartości, Ośrodek Badań Prasoznawczych RSW „Prasa”, Zeszyt 13, Kraków 1970, 5–62. [Google Scholar]
 2. Berelson B., Content Analysis in Communication Research, Nowy Jork 1952. [Google Scholar]
 3. Bäcker R,, Metodologia badań politologicznych, Warszawa 2016. [Google Scholar]
 4. Biskup B., Prowadzenie kampanii permanentnej w Polsce. Uwagi dotyczące zjawiska i stosowanych narzędzi, Studia Politologiczne vol. 24, 2012, 132–148. [Google Scholar]
 5. Bowman K., Polling to Campaign and to Govern, w: The Permanent Campaign and Its Future, red. N.J. Ornstein, T.E. Mann, Washington, D.C. 2000, 54–74. [Google Scholar]
 6. Brzoza-Kolorz K., Głuszek-Szafraniec D., Szostok-Nowacka P., Cóż tam, panie, w polityce? Czyli o wzajemnym postrzegani dziennikarzy i polityków w mediach, Katowice 2019. [Google Scholar]
 7. Dobek-Ostrowska B., Mediatyzacja polityki w tygodnikach opinii w Polsce – między polityzacją a komercjalizacją, Zeszyty Prasoznawcze nr 2 (234), Kraków 2018, 224–246. [Google Scholar]
 8. Hofman I., Model redakcji i zarządzania na podstawie spółdzielni pracy „Polityka”, Zeszyty Prasoznawcze nr 3 (219), Kraków 2014, t. 57, 472–492. [Google Scholar]
 9. Krotz F., Mediatization: A concept with which to grasp media and societal change, Brema 2008. [Google Scholar]
 10. Frankowiak A.M., Oblicza tożsamości europejskiej na łamach polskich tygodników opinii w latach 2004–2015, Olsztyn 2016. [Google Scholar]
 11. Garlicki J., Komunikowanie polityczne – od kampanii wyborczej do kampanii permanentnej, Studia Politologiczne, vol. 16, 2010, 26–45. [Google Scholar]
 12. Kindziuk M., Rodzice prezydenta, Warszawa 2015. [Google Scholar]
 13. Klepka R., Medialna walka o dobrą zmianę, Kraków 2018. [Google Scholar]
 14. Kołodziej Sz., Wizerunek polityczny Andrzeja Dudy w prezydenckiej kampanii wyborczej Prawa i Sprawiedliwości w 2015 r., Studia Politicae Universitatis Silesiensis, t. 15, (2015), 233–265. [Google Scholar]
 15. Krippendorff K., Content analysis: an introduction to its methodology, Pennsylwania, 1980. [Google Scholar]
 16. Leśniczak R., Wizerunek Prezydenta Elekta Andrzeja Dudy w polskich tygodnikach katolickich „Niedziela” i „Gość Niedzielny”, Politeja. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego 48 (2017), 299–318. [Google Scholar]
 17. Leśniczak R., Wizerunek zgromadzeń zakonnych w prasie polskiej (2013–2016), Warszawa 2019. [Google Scholar]
 18. Lisowska-Magdziarz M., Analiza zawartości mediów: przewodnik dla studentów, Kraków 2004. [Google Scholar]
 19. Lisowska-Magdziarz M., Szymańska A., Hess A., Metody badań medioznawczych i ich zastosowanie, Kraków 2018. [Google Scholar]
 20. McQuail D., Teoria komunikowania masowego, Warszawa 2012. [Google Scholar]
 21. Moneta M., Misja. Polityczna biografia Andrzeja Dudy, Warszawa 2015. [Google Scholar]
 22. Oniszczuk Z,, Mediatyzacja polityki i polityzacja mediów. Dwa wymiary wzajemnych relacji, Studia Medioznawcze, nr 4/2011, 11–22. [Google Scholar]
 23. Piontek D., Komunikowanie polityczne i kultura popularna. Tabloidyzacja informacji o polityce, Poznań 2011. [Google Scholar]
 24. Piontek D., Personalizacja jako efekt mediatyzacji polityki, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, nr 3/2015, 91–103. [Google Scholar]
 25. Pisarek W., Analiza zawartości prasy, Kraków 1983. [Google Scholar]
 26. Ranke A., Publicystyka polityczna polskich tygodników opinii wobec zjawisk związanych z migracją („Newsweek” i „Polityka” 2015–2016), Acta Polonica, nr 1/2017, 17–30. [Google Scholar]
 27. Szkudlarek-Śmiechowicz E., Sposoby wyrażania emocji w propagandowych przekazach werbalno-wizualnych (na przykładzie okładek tygodników opinii), Prace Językoznawcze, nr XXI/2 (2019), 189–209. [Google Scholar]
 28. Wimmer R., Dominick J., Mass media: Metody badań, Kraków 2008. [Google Scholar]
 29. Wrześniewska M., Wizerunek prezydenta Andrzeja Dudy na łamach Tygodnika Katolickiego „Niedziela” w roku 2015, w: Polityka i politycy w prasie XX i XXI w., red. M. Dajnowicz i A. Miodowski, Białystok 2016, 51–62. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.