Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 31 Nr 2 (2022)

Artykuły

Wizerunek medialny kandydatów na urząd Prezydenta RP w kampanii wyborczej 2020 r. Analiza wybranych telewizyjnych serwisów informacyjnych

 • Dominik Adamczyk
DOI: https://doi.org/10.52097/lst.2022.2.9-36  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.06.2022

Abstrakt

The article concerns the strategy of creating the image of politicians aspiring to the office of the President of the Republic of Poland through the prism of leading news services. It was assumed that the news may shape the media image of the candidates due to the presented political sympathies and dislikes. The article analyzes the editions of the three most popular news services in Poland, namely „Wiadomości” (TVP), „Wydarzenia” (Polsat) and „Fakty” (TVN). The survey was conducted on the basis of the edition of websites from the period of the presidential campaign in Poland in 2020. The results of the analysis made it possible to notice a number of image differences of the same candidates in the discussed news services and to determine the distribution of accents among individual broadcasters in terms of the audience and potential electorate.

Bibliografia

 1. Cwalina W., Falkowski A., Marketing polityczny perspektywa psychologiczna, Gdańsk 2006. [Google Scholar]
 2. Czaplińska P., Strategie budowania wizerunku osób znanych, w: Perswazyjne wykorzystanie wizerunku osób znanych, red. A. Grzegorczyk, Warszawa 2015. [Google Scholar]
 3. Frączek A., Komunikacja interpersonalna, Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość 2012, t. 9. [Google Scholar]
 4. Gackowski T., Łączyński M., Analiza wizerunku w mediach, Warszawa 2008. [Google Scholar]
 5. Gruchoła M., Kruczek E., Elementy wizerunku medialnego w internetowych serwisach plotkarskich w świetle badań ankietowych, Rozprawy społeczne 2013, t. VII, nr 1. [Google Scholar]
 6. Jeziński M., Marketing polityczny w poszukiwaniu strategii wyborczego sukcesu, Dom Wydawniczy Duet, Toruń 2004. [Google Scholar]
 7. Kamieniarz K., Wieczorne serwisy informacyjne a kształtowanie opinii, Media – Biznes – Kultura. Dziennikarstwo i komunikacja społeczna 2018, nr 5. [Google Scholar]
 8. Kanturski P., Komunikacyjne, medyczne i ideologiczne uwarunkowania pojęcia szumu, Humanistyka i Przyrodoznawstwo, (9) 2003. [Google Scholar]
 9. Klementowicz T., Trudna sztuka polityki. Szanse. Ryzyko, Elipsa, Warszawa 1996. [Google Scholar]
 10. Klepka R., Analiza zawartości mediów: dlaczego i do czego można ją wykorzystać w nauce o bezpieczeństwie i politologii?, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis 2016, Studia [Google Scholar]
 11. de Securitate et Educatione Civili VI. [Google Scholar]
 12. Kristanova E., Prawda czy fałsz w polityce informacyjnej? Wiarygodność telewizyjnych newsów a opinie polskich widzów w pierwszym kwartale pandemii COVID-19, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis| Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia 2021, 19, 463–476. [Google Scholar]
 13. Leśniczak R., Deontologiczna perspektywa badań medioznawczych wizerunku polityków, Łódzkie Studia Teologiczne 2018, 27(1), 69–86. [Google Scholar]
 14. Leśniczak R., Realizacja dziennikarskiej zasady prawdy i obiektywizmu podczas polskiej kampanii parlamentarnej 2015 r., Political Preferences 2017, 15, 43–59. [Google Scholar]
 15. Leśniczak R., Wizerunek zgromadzeń zakonnych w prasie polskiej (2013–2016), Warszawa 2019. [Google Scholar]
 16. Niedbał R., Sokołowski A., Wrzalik A., Rola kanałów komunikacji w wielokulturowym wymiarze współdziałania przedsiębiorstw, Przedsiębiorczość i Zarządzanie 2016, t. 17, z. 7, cz. 1. [Google Scholar]
 17. Ober J., Funkcja i rola efektywnej komunikacji w zarządzaniu, Zeszyty Naukowe Politechniki [Google Scholar]
 18. Śląskiej. Seria: Organizacja i zarządzanie 2013, z. 65, nr kol. 1897. [Google Scholar]
 19. Słownik terminologii medialnej, red. W. Pisarek, Kraków 2006. [Google Scholar]
 20. Watzlawick P., Menschliche Kommunikation: Formen, Störungen, Paradoxien, Verlag Hans Huber, Bern 1990. [Google Scholar]
 21. Zarzycka M., Rola komunikacji w kształtowaniu wizerunku organizacji publicznej, Obronność. Zeszyty Naukowe 2015, 2(14). [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.