Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 31 Nr 2 (2022)

Artykuły

Kampania społeczna marki RIMMEL #IWillNotBeDeleted jako przykład kampanii przeciw beauty hejtowi

 • Aleksandra Boryń
DOI: https://doi.org/10.52097/lst.2022.2.97-124  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.06.2022

Abstrakt

The aim of this article is to systematize knowledge in the area of hate. The publication describes the Rimmel brand, as well as a description of the campaign entitled ‘#IWillNotBeDeleted’. The text also contains the methodology of own research in the field of awareness of academic youth on the subject of broadly understood beauty hate, as well as knowledge of the Rimmel brand campaign.

Bibliografia

 1. Analiza dyskursu w socjologii i dla socjologii, red. A. Horoltes, Toruń 2008. [Google Scholar]
 2. Dział Badań Rynku i Opinii NASK Państwowy Instytut Badawczy, Rodzice „Nastolatków 3.0.” Raport z ogólnopolskiego badania społecznego, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 3. Frącz A., Hejting – przejawy mowy nienawiści w Sieci, Parezja 2019, nr 2, 29–47. [Google Scholar]
 4. Garwol K., Hejt w Internecie – analiza zjawiska, Edukacja – Technika – Informatyka 2016, nr 4, 304–309. [Google Scholar]
 5. Gołata K., Hejt w sieci a wizerunek przedsiębiorcy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 2017, nr 313, 74–86. [Google Scholar]
 6. Gromkowska-Melosik A., Tożsamość w cyber-przestrzeni – (re)konstrukcje i (re)prezentacje, Kultura Współczesna 1999, nr 3, 36–49. [Google Scholar]
 7. Fundacja Humanity in Action Polska, Polska w ruchu. Eksperci i młodzi liderzy o wielokulturowości, transformacji i aktywizmie, Warszawa 2014. [Google Scholar]
 8. Góralska R., Studenci uniwersytetu końca XX wieku: raport z badań młodzieży Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2003. [Google Scholar]
 9. Hejterstwo Nowa praktyka kulturowa? Geneza, przypadki, diagnoza, red. J. Dynkowska, N. Lemann, M. Wróblewski, A. Zatora, Łódź 2017. [Google Scholar]
 10. Juza M., Hejterstwo w komunikacji internetowej: charakterystyka zjawiska, przyczyny i sposoby przeciwdziałania, „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja” 2015, nr 25, 29–50. [Google Scholar]
 11. Kolczyński M., Hejt internetowy jako narzędzie dekompozycji wizerunku internetowego, Studia i Analiza 2017, nr 45, 128–143. [Google Scholar]
 12. Kowalski S., Tulli M., Zamiast procesu. Raport o mowie nienawiści, Warszawa 2003. [Google Scholar]
 13. Krajewska M., Cyberprzemoc w kontaktach rówieśniczych, Opieka Wychowanie Terapia 2010, nr 1–2, 12–19. [Google Scholar]
 14. Leszczyński A., Rimmel, czyli mascara (i inne smarowidła), Wyborcza 2014, nr 48, 5. [Google Scholar]
 15. Młodzież w czasach nieufności. Studenci zielonogórscy o sobie i innych, red. M. Zielińska, D. Szaban, Zielona Góra 2016. [Google Scholar]
 16. Mowa nienawiści w Internecie: jak z nią walczyć?, red. D. Brychawska-Siniarska, D. Głowacka, Warszawa 2013. [Google Scholar]
 17. Naruszewicz-Duchlińska A., Fame war czy zaledwie iskra? Kilka uwag o konfliktach w internetowych grupach dyskusyjnych, Polonistyka 2009, 71–82. [Google Scholar]
 18. Naruszewicz-Duchlińska A., Nienawiść w czasach Internetu, Gdynia 2015. [Google Scholar]
 19. Plichta P., Uczniowie z lekką niepełnosprawnością intelektualną jako ofiary agresji elektronicznej, Studia Edukacyjne 2012, nr 23, 267–278. [Google Scholar]
 20. Podraza U., Hejt jako zagrożenie wizerunku i pozycji rynkowej firm, Kultura – Media – Teologia 2017, nr 29, 33–45. [Google Scholar]
 21. Perswazyjne wykorzystanie wizerunku osób znanych, red. A. Grzegorczyk, Warszawa 2015. [Google Scholar]
 22. Potyrała K., Przemoc elektroniczna w świetle badań i refleksji pedagogicznej, Problemy Współczesnej Pedagogiki 2015, nr 1, 97–107. [Google Scholar]
 23. Pyżalski J., Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży, Kraków 2012. [Google Scholar]
 24. Raport o homofobicznej mowie nienawiści w Polsce, red. G. Czarnecki, Warszawa 2009. [Google Scholar]
 25. Sirojć Z., Młodzież i edukacja akademicka, Zeszyty Naukowe Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie 2015, nr 4, 33–57. [Google Scholar]
 26. Społeczna przestrzeń Internetu, red. D. Batorski, M. Marody, A. Nowak, Warszawa 2006. [Google Scholar]
 27. Szostaczko P., Celebryta jako narzędzie promocji, w: Perswazyjne wykorzystanie wizerunku osób znanych, red. A. Grzegorczyk, Warszawa 2015, 39–47. [Google Scholar]
 28. Szymczak E., Hejting jako przykład współczesnego zagrożenia w przestrzeni społecznej, Studia Edukacyjne 2015, nr 35, 91–107. [Google Scholar]
 29. Teodorczyk M., Hejting jako niechlubny trend w komunikacji rówieśniczej, Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2015, nr 542, 60–62. [Google Scholar]
 30. Więckiewicz M., Spory internetowe flame Wars – uwarunkowania i cechy, Forum Artis Rhetoricae 2013, nr 1, 80–96. [Google Scholar]
 31. Wysocka-Pleczyk M., Świeży B., Człowiek zalogowany. 1, Od mowy nienawiści do integracji w sieci, Kraków 2013. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.