Programma iconografico per il luogo della Chiesa – realtà storica


Abstrakt

Od starożytności chrześcijańskiej po czasy współczesne precyzyjnie opracowywano jednolity i organiczny program ikonograficzny. Powinien on charakteryzować przestrzeń celebracyjną, aby przybliżyć zgromadzeniu liturgicznemu istotę sprawowanego misterium oraz umożliwić uczestnikom większe zaangażowanie w jego działanie. Program ten na przestrzeni wieków ubogacał nie tylko wnętrza kościołów, ale przede wszystkim powinien przybliżać realną obecność źródła wszelkiego piękna: Stwórcy. Ponadto powinien pomagać w kreowaniu wzajemnego dialogu człowieka z Bogiem.


Słowa kluczowe

program ikonograficzny; sztuka sakralna; miejsce celebracji; ikonoklazm

Abruzzini E., Architettura, in Liturgia, ed. D. Sartore, A.M. Triacca, C. Cibien, Cinisello Balsamo (Milano): San Paolo Edizioni 2001, 127–141. [Google Scholar]
Belting H., Il culto delle immagini. Storia dell’icona dall’età imperiale al tardo Medioevo, Roma: Carocci Editore 2001. [Google Scholar]
Bigham S., Les chrétiens et les images. Les attitudes envers l’art dans l’Église ancienne, Montreal: Éditions Paulines 1993. [Google Scholar]
Boguniowski J.A., Domus Ecclesiae: der Ort Eucharistiefeier in der ersten Jahrhunderten, Kraków: Salvator 1987. [Google Scholar]
Budzanowska D., Z historii preikonoklazmu: Euzebiusz z Cezarei i jego list do Konstancji (na tle epoki), [Google Scholar]
Warszawskie Studia Teologiczne 26/1 (2013), 63–83. [Google Scholar]
Concilium Oecumenicum Vaticanum II, Constitutio de Sacra Liturgia “Sacrosanctum concilium” (4 decembris 1963), Acta Apostolicae Sedis 56 (1964), 97–134. [Google Scholar]
Conferenza Episcopale Italiana, Progettazione di nuove chiese. Nota Pastorale Commissione Episcopale per la Liturgia, Enchiridion Conferenza Episcopale Italiana 5 (1993). [Google Scholar]
Denzinger H., Enchiridion Symbolorum. Definitionum et declarationum de rebus fidei et morum, ed. P. Hünermann, Bologna: Edizioni Dehoniane Bologna 2003. [Google Scholar]
Elberti A. Il culto cristiano in Occidente. Storia e fondamenti, Napoli: Chirico 2015. [Google Scholar]
Giovanni Paolo II, Lettera agli artisti (4 aprile 1999), Acta Apostolicae Sedis 91 (1999). [Google Scholar]
Grabar A., Les Voies de la création en iconographie chrétienne. Antiquité et Moyen Âge, Paris: Champs arts 1994. [Google Scholar]
Iogna-Prat D., La Maison Dieu. Une histoire monumentale de l’Église au Moyen Âge (v. 800 – v. 1200), Paris: Éditions du Seuil 2006. [Google Scholar]
Lebédel C. Histoire en splendeurs du Baroque en France, Rennes: Editions Ouest-France 2003. [Google Scholar]
Łączyński T., Woźnicka M., Witraż w Kościele, in: Misterium Christi. Sztuka w liturgii, vol. 7, ed. W. Świeżawski, Zawichost–Kraków–Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia Sandomierzu 2013, 263–285. [Google Scholar]
Marini P., Liturgia e Bellezza. Nobilis Pulchritudo, Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana 2005. [Google Scholar]
Menozzi D., La Chiesa e le immagini. I testi fondamentali sulle arti figurative dalle origini ai nostri giorni, Milano: Edizioni San Paolo 1995. [Google Scholar]
Nadolski B., Liturgika 1. Liturgika fundamentalna, Poznań: Pallotinum 2014. [Google Scholar]
Nadrowski H. Przestrzenna triada saeculum, Liturgia Sacra 24/1 (2018), 529–546. [Google Scholar]
Potoczny M., Consacrare un luogo a Dio. Il rito della dedicazione di una chiesa secondo la tradizione bizantina e latina. Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego 2015. [Google Scholar]
Ratzinger J., Lo Spirito della liturgia, in: Opera omnia. Teologia della liturgia, ed. E. Caruana, P. Azzaro, vol. 11, Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana 2010, 21–216. [Google Scholar]
Roggero A., Il decreto del Concilio di Trento sulla venerazione delle immaginie l’arte sacra, Ephemerides Carmeliticae 20/1 (1969), 150–167. [Google Scholar]
Schenkluhn W. Iconografia e iconologia dell’architettura medievale, in: L’arte medievale nel contesto (300-1300). Funzioni, iconografia, tecniche, ed. P. Piva, Milano: Jaca Book 2006, 59–78. [Google Scholar]
Sommario del Codice di Diritto Canonico. 1917. Ed. Vincenzo la Puma. Torino: Società Editrice Internazionale. [Google Scholar]
Tagliaferri R., Liturgia e immagine, Padova: Edizioni Messaggero Padova 2009. [Google Scholar]
Torselli S., Iconografia Gotica, https://www.goticomania.it/iconografia/iconografia-gotica.html (acces- [Google Scholar]
so: 6.02.2021). [Google Scholar]
Valenziano C., Architetti di chiese, Bologna: Edizioni Dehoniane Bologna 2005. [Google Scholar]

Opublikowane
2021-10-15


Dział
Artykuły

Udostępnij

Litawa, K. (2021). Programma iconografico per il luogo della Chiesa – realtà storica. Łódzkie Studia Teologiczne, 30(2), 57-68. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/lst/article/view/3827

Karol Litawa