Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 30 Nr 3 (2021)

Recenzje

Marcin Składanowski, Tadeusz Syczewski, Jacek Połowianiuk, Krzysztof Mielnicki, Młodzież i przesłanie Kościoła. Dialog w kontekście Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2017, ss. 139.

  • Jakub Akonom
Opublikowane: 09.12.2021

Abstrakt

Powszechna w wielu kręgach wizja silnej wspólnoty eklezjalnej, opartej na tradycyjnych wzorcach przekazywanych na drodze wychowania coraz wyraźniej odbiega od realiów Kościoła XXI w. Przesłanie głoszone w Mistycznym Ciele Chrystusa nadal jednak dociera do wielu środowisk, bardzo zróżnicowanych pod względem socjologicznym. Szerokie grono odbiorców nie może jednak pozostawać tylko słuchaczami, ale musi podejmować ewangeliczne ziarno, żyć nim i przekazywać dalej. Współczesne warunki pastoralne, stwarzają dobre okazje do aktywnego działania na rzecz przekazywania Dobrej Nowiny i przepowiadania Słowa. Szczególne miejsce w procesach edukacyjnych i duszpasterskich, podejmowanych przez Kościół, winna zajmować młodzież, która podlega dzisiaj silnym prądom sekularyzacji, zmierzającej do odwrócenia się jej od Chrystusa, przyjęcia przez młodych ludzi postawy indyferentyzmu, aż do wzbudzenia w nich wrogości ku wspólnocie wierzących. Swoistym wyzwaniem, jakie dzisiaj stoi przed wszystkimi osobami odpowiedzialnymi za kontakt z młodzieżą, jest dawanie dobrego przykładu poprzez świadectwo życia i dynamiczny rozwój życia religijnego, prowadzącego ku mocnej i ugruntowanej wierze.
Młodzież i przesłanie Kościoła to kolejna część Dialogów w kontekście Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, opracowanych przez czterech kapłanów, cyklu stanowiącego próbę refleksji nad szeroko pojętą problematyką ludzi młodych. Recenzowana monografia ma charakter teoretyczno-badawczy i stanowi pracę zbiorową. Tematyka publikacji jest zróżnicowana, choć całość ściśle dotyczy młodzieży, poszczególne elementy pracy umożliwiają czytelnikowi spojrzenie z wielu perspektyw, co świadczy o zastosowaniu przez autorów adekwatnych i skutecznych metod badawczych, prowadzących do pełnego i wyczerpującego przedstawienia podejmowanej problematyki. Niniejsza publikacja stanowi uzupełnienie istniejącego stanu badań i chociaż nie przynosi rewolucyjnych i odkrywczych wniosków, to jednak umożliwia szersze spojrzenie na młodzież oraz stojące przed nią wyzwania.

Bibliografia

Marcin Składanowski, Tadeusz Syczewski, Jacek Połowianiuk, Krzysztof Mielnicki, Młodzież i przesłanie Kościoła. Dialog w kontekście Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2017, ss. 139.

Downloads

Download data is not yet available.