Liturgiczna inicjacja młodzieży pokolenia „millenialsów plus”. Perspektywy i próba akomodacji


Abstrakt

The present study is a reflection on the state of faith of the young Christian generation belonging to so-called millennials and their children, called here “millennials plus”. In the first part, the author reflects on the level of secularization of the modern world and its impact on youth. Then, the phenomenon of contemporary youth is outlined, along with some characteristics of the millenials generation. This part is followed by presentation of the liturgical life is in the perspective of the wider reality. At the end of this paper one can find some postulates for pastoral use in the liturgical initiation of the millennial plus generation.


Słowa kluczowe

liturgia; młodzież; millenialsi; inicjacja liturgiczna; sekularyzacja

Centro di pastorale liturgica francese, Ars celebrandi. Guida pastorale per un’arte del celebrare, Bose–Magnano 2008. [Google Scholar]
Currò S., Giovani e liturgia, https://www.notedipastoralegiovanile.it/index.php?option=com_content&view=article&id=6978:giovani-e-liturgia&catid=469&Itemid=1055 (dostęp: 28.02.2021). [Google Scholar]
Freeman K.J., Schools of Hellas. An Essay on the Practice and Theory of Ancient Greek Education from 600 to 300 B.C., London 1907. [Google Scholar]
Giraudo C., Ascolta, Israele! Ascolta, Signore! Teologia e spiritualità della Liturgia della Parola, Città del Vaticano 2008. [Google Scholar]
Godawa G., Emocjonalne dojrzewanie dzieci i młodzieży w medialnym społeczeństwie, Studia Socialia Cracoviensia 5 (2013) 2, 111–125. [Google Scholar]
Gomes Barbosa A., Głoszenie Jezusa Chrystusa młodzieży jako problem inkulturacji wiary, Communio 11 (1991) 2, 48–58. [Google Scholar]
https://info.wiara.pl/doc/144472.Sekularyzacja-nieunikniona-ale-oczyszczajaca (dostęp: 5.03.2021). [Google Scholar]
Jones S.K., The Microwave Generation: A Tragic Phenomenon Of Non-Achievers, https://www.modernghana.com/news/783744/the-microwave-generation-a-tragic-phenomenon-of.html (dostęp: 2.02.2021). [Google Scholar]
Karmolińska-Jagodzik E., Rozmowy młodzieży z rodzicami, Narracja z perspektywy młodzieży, Studia Edukacyjne 45 (2017), 153–183. [Google Scholar]
Kisiel P., Millennnialsi – nowy uczestnik życia społecznego?, Studia Socialia Cracoviensia 8 (2016) 1/14, s. 83–94, DOI: http://dx.doi.org/10.15633/scc.1879. [Google Scholar]
Klöckener M., Les jeunes et la liturgie: un rapport d’aliénation, La Maison-Dieu 179 (1989), 118–139. [Google Scholar]
Kochel J., Lekcja religii szansą dla ewangelizacji, Polonia Sacra 22 (2018) 2/51, s. 19–39, DOI: http://dx.doi.org/10.15633/ps.2498. [Google Scholar]
Kochel J., Miłość i odpowiedzialność w wychowaniu, w: Matrimonio et familiae, red. P. Landwójtowicz, Opole 2016, s. 129–143. [Google Scholar]
Mariański J., Sekularyzacja jako megatrend społeczno-kulturowy, Relacje Międzykulturowe 1 (2017) 1, 241–257. [Google Scholar]
Myszka L., Autoidentyfikacje współczesnej młodzieży – przyczynek do dyskusji na temat: Młodzież, czyli kto?, Kultura – Społeczeństwo – Edukacja 2 (2013) 4, 141–163. [Google Scholar]
Offmański A., Nowa ewangelizacja w służbie wiary, Colloquia Theologica Ottoniana 1 (2014), 75–100. [Google Scholar]
Potoczny M.R., Słowo, które staje się obrazem, w tradycji chrześcijan syryjskich, Teologia i Człowiek 37 (2017) 1, 169–188, DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TiCz.2017.009. [Google Scholar]
Potoczny M.R., The Theological Significance of Analogy Language in the Teaching of Syria Fathers and Its Impact on Theology of Today, Journal for the Study of Religions and Ideologies 19/ (2020) 57, 32–45. [Google Scholar]
Prymas Belgii: zaakceptować zsekularyzowane społeczeństwo (Radio Watykańskie, 13 XI 2016), [Google Scholar]
http://gosc.pl/doc/3550432.Prymas-Belgii-zaakceptowac-zsekularyzowane-spoleczenstwo (dostęp:
05.03.2021). [Google Scholar]
Pobierz

Opublikowane
2021-10-15


Dział
Artykuły

Udostępnij

Potoczny, M. (2021). Liturgiczna inicjacja młodzieży pokolenia „millenialsów plus”. Perspektywy i próba akomodacji. Łódzkie Studia Teologiczne, 30(2), 11-23. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/lst/article/view/3824

Mateusz Rafał Potoczny  mpotoczny@uni.opole.pl