Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 30 Nr 3 (2021)

Recenzje

Marcin Składanowski, Tadeusz Syczewski, Jacek Połowianiuk, Krzysztof Mielnicki, Młodzież i doświadczenie wiary. Dialog w kontekście Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2017, ss. 199.

  • Jakub Akonom
Opublikowane: 09.12.2021

Abstrakt

Osobiste doświadczenie żywej wiary umożliwia pogłębienie więzi człowieka z Bogiem i właściwie sytuuje osobę ludzką w stosunku do Pana, który jest Stwórcą i Dawcą Życia. Szczególne znaczenie ma podjęcie tej relacji przez młodzież, która stojąc u progu dorosłości, w obliczu odpowiedzialności związanej z nadchodzącymi decyzjami, mającymi wpływ na dalszą egzystencję, musi stale dokonywać wyboru między dobrem i złem. Eksperiencja wiary i autopsyjna znajomość aktywnej i dynamicznej relacji z Chrystusem pozwalają na zakorzenienie w Kościele i zmierzanie sprawdzoną drogą ku świętości. Współczesny świat nie ułatwia jednak tego zadania i poprzez szereg alternatywnych, pozornie ciekawszych propozycji, stanowiących w swej istocie zagrożenia duchowe, próbuje odciągnąć młodzież od Zbawiciela. Aby oprzeć się zakusom szatana i wytrwać w komunii z Jezusem, ludzie młodzi muszą więc przedsiębrać kroki, zmierzające do przepracowania pierwotnie istniejącej religijności, wyniesionej z rodzinnych tradycji oraz otrzymanego wychowania, i doprowadzenia jej do więzi z osobowym Bogiem.
Kolejny tom Dialogów w kontekście Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, podejmuje próbę definicji doświadczenia wiary w życiu ludzi młodych. Z uwagi na zbiorowy charakter monografii należy uszeregować ją jako heterogeniczną, pozwala bowiem na spojrzenie z wielu różnorakich i pozornie odległych perspektyw, przez które dostrzec można obraz współczesnej młodzieży oraz zadań, które są przed nią stawiane. Publikacja ukazuje się więc przede wszystkim jako praca teoretyczno-badawcza, obejmująca także aspekty analityczne. Podjętą przez autorów poszczególnych rozdziałów metodę badawczą należy określić mianem właściwej, o czym może świadczyć jakość tekstów umieszczonych w omawianej pozycji.

Bibliografia

Marcin Składanowski, Tadeusz Syczewski, Jacek Połowianiuk, Krzysztof Mielnicki, Młodzież i doświadczenie wiary. Dialog w kontekście Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2017, ss. 199.

Downloads

Download data is not yet available.