Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 30 Nr 3 (2021)

Recenzje

M. Składanowski, T. Syczewski, J. Połowianiuk, K. Mielnicki, Młodzież – Wartości – Kultura. Dialog w kontekście Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2017, ss. 179.

  • Jakub Akonom
Przesłane: 9 grudnia 2021
Opublikowane: 09.12.2021

Abstrakt

Światowe Dni Młodzieży, które odbywały się w Krakowie w 2016 r., zgromadziły rzesze wiernych, chcących celebrować radość spotkania z Ojcem Świętym i ewangelizować innych swoim świadectwem życia. To wielkie wydarzenie, które decyzją papieża Franciszka zostało zorganizowane w Polsce przyczyniło się do ożywionej refleksji naukowej, występującej przede wszystkim w nurcie teologii pastoralnej, próbującej podjąć aktywne i twórcze działania na rzecz skutecznej formacji ludzi młodych, towarzyszenia im w duchowym rozwoju, poznawania świata i wprowadzania w odpowiedzialność dorosłości. W efekcie tych działań powstały trzy szczegółowe monografie, w tym omawiana publikacja, stanowiąca próbę zdefiniowania kondycji dzisiejszej młodzieży, oraz przedstawienia wyznawanego przez nią świata wartości, a także głównych rysów kultury.
Recenzowana publikacja stanowi część trylogii wydawanej przez wydawnictwo KUL jako
Dialog w kontekście Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Książka ma charakter teoretyczno-badawczy i odznacza się wzorcową strukturą pracy zbiorowej. Tematykę monografii należy uznać za niejednorodną, chociaż skupia się ona w całości na współczesnej młodzieży, czyni to z zachowaniem zróżnicowanej perspektywy, co z uwagi na obszerny zakres podejmowanej problematyki dodatkowo podnosi jakość całej publikacji. Przyjęta przez poszczególnych autorów metoda badawcza jest właściwa i efektywna, co można zauważyć na poszczególnych kartach książki. Umieszczone w publikacji wątki badawcze zostały opracowane w sposób wyczerpujący, pozwalając tym samym czytelnikowi na podjęcie głębszej analizy przedstawionych treści.

Bibliografia

M. Składanowski, T. Syczewski, J. Połowianiuk, K. Mielnicki, Młodzież – Wartości – Kultura. Dialog w kontekście Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2017, ss. 179.

Downloads

Download data is not yet available.