Czasopismo "Nasza Przeszłość" indeksowane w międzynarodowych bazach: DOAJ oraz ERIH+

2021-10-09

Z radością pragniemy poinformować autorów i czytelników „Naszej Przeszłości”, że po przenalizowaniu zawartości naszego czasopisma zostało ono ujęte w międzynarodowych bazach: (Directory of Open Access Journals) DOAJ oraz (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences) ERIH+. Sukcesywnie Redakcja będzie uzupełniać powyższe bazy o zawartość kolejnych tomów „Naszej Przeszłości”.