„Nasza Przeszłość” (skrót NP) to półrocznik wydawany przez Instytut Wydawniczy „Nasza Przeszłość” w Krakowie. Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa. Periodyk jest  poświęconym studiom z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce. W czasopiśmie są prezentowane artykuły spełniające kryterium wysokiego poziomu naukowego. Obok artykułów drukowane są recenzje publikacji naukowych, przewidziano także dział poświęcony edycji źródłowej. NP są czasopismem recenzowanym, indeksowanym w bazie BazHum, Index Copernicus Journal Master List oraz w bazie CEJSH. Periodyk znajduje się w ministerialnym wykazie czasopism punktowanych (20 pkt).

ISSN: 0137-3218 (Print)
 
 

Tom 134 w wersji elektronicznej

2021-02-12

Redakcja czasopisma "Nasza Przeszłość" z radością informuje, że dostępna jest elektroniczna wersja najnowszego tomu czasopisma - 134 (2020). 

 

 

20 punktów na nowej liście ministerialnej

2021-02-12

Redakcja informuje, że czasopismo "Nasza Przeszłość" otrzymało 20 punktów w nowym wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych:

nowy rozszerzony wykaz czasopism naukowych

Zapraszamy autorów i recenzentów do współpracy z naszym periodykiem.  • BazHum
  • Index Copernicus Journal Master List
  • CEJSH

MNISW
20