„Nasza Przeszłość” (skrót NP) to półrocznik wydawany przez Instytut Wydawniczy „Nasza Przeszłość” w Krakowie od 1946 roku. Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa. Periodyk jest  poświęconym studiom z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce. W czasopiśmie są prezentowane artykuły spełniające kryterium wysokiego poziomu naukowego. Obok artykułów drukowane są recenzje publikacji naukowych, przewidziano także dział poświęcony edycji źródłowej. NP są czasopismem recenzowanym, indeksowanym w bazie BazHum, Index Copernicus Journal Master List oraz w bazie CEJSH.

ISSN: 0137-3218 (Print)
 
 


  • BazHum
  • Index Copernicus Journal Master List
  • CEJSH