Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

O czasopiśmie

„Nasza Przeszłość” (skrót NP) to półrocznik wydawany przez Instytut Wydawniczy Księży Misjonarzy Redakcja „Nasza Przeszłość” w Krakowie. Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa. Periodyk jest poświęconym studiom z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce. W czasopiśmie artykułów są prezentowane artykuły spełniające kryteria produkcji poziomu naukowego. Obok artykułów drukowane są recenzje publikacji naukowych, przewidziano także także dział poświęcony edycji źródłowej. NP są czasopismem recenzowanym, indeksowanym w Arianta, BazHum, DOAJ, ERIH+, Index Copernicus Journal Master List oraz w bazie danych CEJSH. Periodyk znajduje się w ministerialnym wykazie czasopism naukowych (40 pkt). Więcej.

 

Czytaj więcej

Ogłoszenia

 • Dwa tomy "Naszej Przeszłości" w całości po angielsku

  31.12.2022

  Redakcja czasopisma "Nasza Przeszłość" z radością informuje, że dostępne są elektroniczne wersje w języku angielskim tomów czasopisma: 137 (2022) oraz 138 (2022).

  Tom 137 English    Tom 138 English

 • Realizacja programu "Rozwój czasopism naukowych"

  31.12.2022

  Uprzejmie informujemy naszych drogich czytelników, że dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych” tomy 137 i 138 czasopisma „Nasza Przeszłość” z bieżącego roku zostały w całości przetłumaczone na język angielski. 

 • Tom 138 w wersji elektronicznej

  31.12.2022

  Redakcja czasopisma "Nasza Przeszłość" z radością informuje, że dostępna jest elektroniczna wersja najnowszego tomu czasopisma - 137 (2022).

 • Rozwój czasopism naukowych

  30.09.2022

  "Nasza Przeszłość" zakwalifikowana do programu "Rozwój czasopism naukowych"ogłoszonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Aktualny numer

Tom 138Nasza Przeszłość

Opublikowano 31 grudnia 2022

Sprawozdania

Artykuły

Edycja źródłowa

Miscellanea

Z Archiwum Instytutu Wydawniczego Księży Misjonarzy "Nasza Przeszłość"

Recenzje