„Nasza Przeszłość” (skrót NP) to półrocznik wydawany przez Instytut Wydawniczy Księży Misjonarzy Redakcja „Nasza Przeszłość” w Krakowie. Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa. Periodyk jest poświęconym studiom z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce. W czasopiśmie artykułów są prezentowane artykuły spełniające kryteria produkcji poziomu naukowego. Obok artykułów drukowane są recenzje publikacji naukowych, przewidziano także także dział poświęcony edycji źródłowej. NP są czasopismem recenzowanym, indeksowanym w Arianta, BazHum, DOAJ, ERIH+, Index Copernicus Journal Master List oraz w bazie danych CEJSH. Periodyk znajduje się w ministerialnym wykazie czasopism naukowych (20 pkt). Więcej.

 

ISSN: 2720-0590 (Online) ISSN: 0137-3218 (Print) DOI: 10.52204
 
 

40 punktów na nowej liście

2021-12-02

Redakcja informuje, że na podstawie Komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych została opublikowana nowa lista czasopism.  Czasopismo "Nasza Przeszłość" otrzymało 40 punktów. 

 

Index Copernicus

2021-10-26

Miło nam poinformować, że w najnowszej ocenie półrocznika "Nasza Przeszłość" przez bazę Index Copernicus pismo uzyskało wskaźnik - ICV 2020 =74,61, znacznie wyższy niż rok wcześniej (ICV 26,18).

Dziękujemy autorom i recenzentom za wkład w podnoszenie poziomu naukowego czasopisma "Nasza Przeszłość".

Link: https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=30644&lang=pl

Czasopismo "Nasza Przeszłość" indeksowane w międzynarodowych bazach: DOAJ oraz ERIH+

2021-10-09

Z radością pragniemy poinformować autorów i czytelników „Naszej Przeszłości”, że po przenalizowaniu zawartości naszego czasopisma zostało ono ujęte w międzynarodowych bazach: (Directory of Open Access Journals) DOAJ oraz (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences) ERIH+. Sukcesywnie Redakcja będzie uzupełniać bazę DOAJ o zawartość kolejnych tomów „Naszej Przeszłości”.  • Arianta
  • BazHum
  • Biblioteka Nauki, CEJSH
  • CEEOL
  • DOAJ
  • ERIH+
  • Index Copernicus Journal Master List
  • PBN - Polska Bibliografia Naukowa

MNISW
20