Czasopismo "Nasza Przeszłość" indeksowane w międzynarodowych bazach: DOAJ oraz ERIH+

2021-10-09

Z radością pragniemy poinformować autorów i czytelników „Naszej Przeszłości”, że po przenalizowaniu zawartości naszego czasopisma zostało ono ujęte w międzynarodowych bazach: (Directory of Open Access Journals) DOAJ oraz (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences) ERIH+. Sukcesywnie Redakcja będzie uzupełniać powyższe bazy o zawartość kolejnych tomów „Naszej Przeszłości”.

Tom 135 w wersji elektronicznej

2021-07-01

Redakcja czasopisma "Nasza Przeszłość" z radością informuje, że dostępna jest elektroniczna wersja najnowszego tomu czasopisma - 135 (2021).

Archiwalny tom 133 dostępny w wersji elektronicznej

2021-06-07

Redakcja czasopisma "Nasza Przeszłość" pragnie poinformować szanownych czytelników, że dostępna jest elektroniczna wersja archiwalnego tomu czasopisma - 133 (2020).
Sukcesywnie na naszym portalu będą pojawiać kolejne tomy archiwalne. 

Tom 134 w wersji elektronicznej

2021-02-12

Redakcja czasopisma "Nasza Przeszłość" z radością informuje, że dostępna jest elektroniczna wersja najnowszego tomu czasopisma - 134 (2020). 

 

 

20 punktów na nowej liście ministerialnej

2021-02-12

Redakcja informuje, że czasopismo "Nasza Przeszłość" otrzymało 20 punktów w nowym wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych:

nowy rozszerzony wykaz czasopism naukowych

Zapraszamy autorów i recenzentów do współpracy z naszym periodykiem.