„Nasza Przeszłość” (skrót NP) to półrocznik wydawany przez Instytut Wydawniczy Księży Misjonarzy Redakcja „Nasza Przeszłość” w Krakowie. Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa. Periodyk jest poświęconym studiom z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce. W czasopiśmie artykułów są prezentowane artykuły spełniające kryteria produkcji poziomu naukowego. Obok artykułów drukowane są recenzje publikacji naukowych, przewidziano także także dział poświęcony edycji źródłowej. NP są czasopismem recenzowanym, indeksowanym w Arianta, BazHum, Index Copernicus Journal Master List oraz w bazie danych CEJSH. Periodyk znajduje się w ministerialnym wykazie czasopism naukowych (20 pkt). Więcej.

 

ISSN: 2720-0590 (Online) ISSN: 0137-3218 (Print) DOI: 10.52204
 
 

Tom 135 w wersji elektronicznej

2021-07-01

Redakcja czasopisma "Nasza Przeszłość" z radością informuje, że dostępna jest elektroniczna wersja najnowszego tomu czasopisma - 135 (2021).

Archiwalny tom 133 dostępny w wersji elektronicznej

2021-06-07

Redakcja czasopisma "Nasza Przeszłość" pragnie poinformować szanownych czytelników, że dostępna jest elektroniczna wersja archiwalnego tomu czasopisma - 133 (2020).
Sukcesywnie na naszym portalu będą pojawiać kolejne tomy archiwalne. 

Tom 134 w wersji elektronicznej

2021-02-12

Redakcja czasopisma "Nasza Przeszłość" z radością informuje, że dostępna jest elektroniczna wersja najnowszego tomu czasopisma - 134 (2020). 

 

   • Arianta
  • BazHum
  • Biblioteka Nauki, CEJSH
  • CEEOL
  • Index Copernicus Journal Master List
  • PBN - Polska Bibliografia Naukowa

MNISW
20