Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Recenzenci

Recenzenci tomu 135
dr hab. Grzegorz Chajko, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
dr hab. Katarzyna Drąg, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
o. dr hab. Michał Gronowski, Uniwersytet Śląski w Katowicach
ks. prof. zw. dr. hab. Józef Marecki, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
ks. dr hab. Mieczysław Różański, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
dr hab. Paweł Skibiński, Uniwersytet Warszawski
ks. dr hab. Grzegorz Sokołowski, prof. PWT, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu
dr Tomasz Stolarczyk, Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego
dr Jacek Szpak, Uniwersytet Śląski w Katowicach
ks. dr Rafał Śpiewak, Uniwersytet Ekonomiczny w Warszawie
ks. dr hab. Zbigniew Werra, prof. PK, Politechnika Koszalińska w Szczecinie
ks. dr hab. Dominik Zamiatała CMF, prof. UKSW, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
ks. dr hab. Robert Zapotoczny, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu

Recenzenci tomu 136
dr hab. Michał Białkowski, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ks. dr hab. Włodzimierz Bielak, prof. KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
prof. dr hab. Adam Dziurok, Uniwersytet Śląski w Katowicach
ks. prof. dr hab. Waldemar Graczyk, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
dr hab. Tomasz Graff, prof. UPJPII, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
ks. dr Jacek Kapuściński, Wyższy Instytut Teologiczny w Częstochowie
prof. dr hab. Maria Kardis, Presov Uniwersity
prof. dr hab. Anna Pobóg-Lenartowicz, Papieski Wydział  Teologiczny weWrocławiu
dk. prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr Tomasz Stolarczyk, Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego
ks. dr Rafał Śpiewak, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
dr Maciej Zakrzewski, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
o. dr hab. Dominik Zamiatała CMF, prof. UKSW, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Recenzenci tomu 137 
Ks. Dr hab. Włodzimierz Bielak, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Dr hab. Katarzyna Drąg, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Prof. dr hab. Rafał Habielski, Uniwersytet Warszawski
Dr hab. Andrzej Janeczek, prof. IAE PAN, Polska Akademia Nauk
Ks. dr hab. Przemysław Nowakowski CM, prof. UPJPII, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Dr Piotr Plisiecki, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Prof. dr hab. Anna Pobóg-Lenartowicz, Uniwersytet Opolski
Prof. dr hab. Aleksandra Skrzypietz, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Prof. dr hab. Jerzy Sperka, Uniwersytet Śląski w Katowicach
dr Tomasz Stolarczyk, Uniwersytet Łódzki
Ks. dr Rafał Śpiewak, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
dr hab. Urszula Świderska-Włodarczyk, prof. UZ, Uniwersytet Zielonogórski
Ks. dr Mariusz Trąba, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Recenzenci tomu 138
Dr Aleksandra Barwicka-Makula, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Ks. dr hab. Włodzimierz Bielak, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
Ks. prof. dr hab. Waldemar Graczyk, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyń-skiego w Warszawie
Ks. dr Jacek Kapuściński, Wyższy Instytut Teologiczny w Częstochowie
Prof. dr hab. Maria Kardis, Prešovská univerzita v Prešove
Dr hab. Małgorzata Laskowska, prof. UKSW, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Ks. prof. dr hab. Józef Marecki, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Dr hab. Iwona Pietrzkiewicz, prof. UP, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Ks. prof. dr hab. Jan Pietrzykowski SDB, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Dk. prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Ks. dr. hab. Grzegorz Sokołowski, prof. PWT, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu
Dr Tomasz Stolarczyk, Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego
O. dr hab. Zamiatała Dominik CMF, prof. UKSW, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie