Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Index Copernicus

24.09.2022

Uprzejmie informujemy, że czasopismo „Nasza Przeszłość. Studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce pozytywnie przeszło proces oceny i jest indeksowane w bazie ICI Journals Master List za rok 2021.

Na podstawie weryfikacji informacji z ankiety ewaluacyjnej oraz analizie wydań czasopisma z 2021 roku, wyznaczona została wartość wskaźnika Index Copernicus Value (ICV) za rok 2021.

ICV 2021 = 95.73