Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Realizacja programu "Rozwój czasopism naukowych"

31.12.2022

Uprzejmie informujemy naszych drogich czytelników, że dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych” tomy 137 i 138 czasopisma „Nasza Przeszłość” z bieżącego roku zostały w całości przetłumaczone na język angielski. Redakcja pragnie w tym miejscu wyrazić wdzięczność paniom: Joannie Szczepańskiej-Włoch oraz Annie Marii Meysztowicz. Dzięki ich wytężonej pracy translatorskiej teksty zamieszczone na łamach tegorocznych tomów „Naszej Przeszłości” trafią do szerokiego grona czytelników na całym świecie.