Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 79 (1993): Nasza Przeszłość

Recenzje

Opracowanie dziejów dawnego Uniwersytetu Wileńskiego: Recenzja: Ks. Ludwi­k Piechnik: Dzieje Akademii Wileńskiej (Początki Akademii Wileńskiej, Rzym 1984; Rozkwit Aka­demii Wileńskiej w latach 1600-1655, Rzym 1983; Próby odno­wy Akademii Wileńskiej po klęsce potopu i okres kryzysu 1655-1730, Rzym 1987; Odrodzenie Akademii Wileńskiej 1730-1773, Rzym 1990)

  • Romanas Pleckaitis
DOI: https://doi.org/10.52204/np.1993.79.373-378  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.06.1993

Downloads

Download data is not yet available.