Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 25 (2021)

Artykuły

Wstęp

  • Tadeusz Tomaszewski
DOI: https://doi.org/10.52097/pwk.5349  [Google Scholar]
Opublikowane: 2023-03-23

Abstrakt

Na wstępie chcę się podzielić radosną i długo oczekiwaną wiadomością – czasopismo „Problemy Współczesnej Kryminalistyki” znalazło się w wykazie czasopism naukowych i materiałów konferencji międzynarodowych Ministerstwa Edukacji i Nauki. Oznacza to, że każdej publikacji opublikowanej w „Problemach” zostaną przypisane punkty, które będą zaliczone do dorobku naukowego jej autorki lub autora i w ten sposób mogą wpływać na lepszą ewaluację macierzystej jednostki naukowej lub dydaktycznej tych osób. Trzeba przyznać, że osiągnięcie takiej pozycji czasopisma nie było łatwe i zostało poprzedzone kilkuletnimi staraniami oraz wytrwałą pracą redaktorów i osób wspomagających, którym teraz bardzo za to dziękujemy. Między innymi konieczne było wprowadzenie danych dotyczących naszych publikacji i wykorzystanych źródeł bibliograficznych do baz danych oraz stworzenie cyfrowej wersji każdego numeru naszego periodyku. Dzięki temu jest on traktowany jako czasopismo Open Access oraz indeksowany we wszystkich najważniejszych bazach referencyjnych: ERIH PLUS, Index Copernicus International, BazHum i CEJSH. Ponadto poszerzono skład Rady Naukowej czasopisma o znakomitych przedstawicieli światowej i polskiej kryminalistyki, jak również wprowadzono obligatoryjne recenzowanie wszystkich publikacji.

Jednocześnie uważamy, że umieszczenie „Problemów Współczesnej Kryminalistyki” na punktowanej liście ministerialnej stanowi wyraz uznania dla poziomu naukowego „Problemów” oraz przede wszystkim samych publikacji, które wydano w dotychczasowych numerach. Jest to więc wspólny sukces, zarówno nasz, wydawców czasopisma – Katedry Kryminalistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, jak również Wasz, drodzy Autorzy, dzięki którym możemy publikować coraz ciekawsze i stojące na wysokim poziomie merytorycznym artykuły i sprawozdania naukowe. Cieszymy się, że docenienie periodyku „Problemy Współczesnej Kryminalistyki” zbiegło się z wydaniem obecnego, jubileuszowego XXV numeru. Pierwszy jego numer został wydany w 1996 roku i od tego czasu nieprzerwanie co roku oddajemy do rąk naszych Czytelników kolejne numery tego czasopisma. Mamy zarazem nadzieję, że następne numery będą podstawą do ubiegania się o podwyższenie liczby przyznanych obecnie punktów (20), gdyż „Problemy” są jednym z nielicznych na polskim rynku wydawniczym periodyków poświęconych zagadnieniom związanym z kryminalistyką, psychologią sądową, prawem dowodowym i innymi dyscyplinami pokrewnymi.