Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 26 (2022)

Artykuły

Pro Memoria

  • Tadeusz Tomaszewski
DOI: https://doi.org/10.52097/pwk.5429  [Google Scholar]
Opublikowane: 2023-04-25

Abstrakt

Nasza wspaniała koleżanka Kamila Nowicka-Kiliś była absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, oficerem Policji w stanie spoczynku (Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie ukończyła w 1990 r., uzyskując I stopień w korpusie oficerów). Ponad 30 lat pracowaław Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Głównej Policji – najpierw jako technik, a następnie ekspert badań dokumentów. W 2003 r. została mianowana naczelnikiem Wydziału Badań Dokumentów i Technik Audio-wizualnych CLK KGP. Miała wybitne zdolności dydaktyczne; przygotowała do pracy w zawodzie 26 policyjnych ekspertów badań dokumentów. Prowadziła wiele szkoleń dla banków oraz instytucji ubezpieczeniowych z zakresu weryfikacji autentyczności podpisów jako jednejz metod potwierdzania autentyczności dokumentów w obrocie finansowym oraz przeciwdziałania procederowi oszustw i wyłudzeń.

Brała aktywny udział w konferencjach i sympozjach krajowych i zagranicznych dotyczących badania dokumentów oraz zarządzania ryzykiem przestępstw finansowych.
Od 1992 r. pełniła funkcję biegłego sądowego w zakresie kryminalistycznych badań dokumentów w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Miała również uprawnienia eksperta Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego; należała do grona wybitnych ekspertów w tej dziedzinie.
Przez wiele lat była aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego; od 2006 r. pełniła odpowiedzialną funkcję sekretarza Zarządu Głównego.

Kama, w naszej pamięci pozostaniesz na zawsze jako osoba ciesząca się powszechną sympatią, zaufaniem i uznaniem, otwarta, miła i życzliwa