Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 15 No. 1 (2022)

Articles

Appointing and Dismissing a District Commandant of the State Fire Service in Poland

DOI: https://doi.org/10.32084/tkp.4455  [Google Scholar]
Published: 2022-06-29

Abstract

The article is the first, original and only scientific study of the issue of appointing and dismissing district commandants of the State Fire Service in Poland. Thus it fills a gap in the science of law, which can be a reference point for judicial decisions. The article deals with such issues as the administrative nature of the appointment and dismissal, the prerequisites for the appointment and dismissal of the commandant and their proof, the procedure for the appointment and dismissal and the participation in them of the organs of the State Fire Service and the organs of public administration, the importance of the starost’s opinion in these procedures, the importance of the loss of confidence in the appointment and dismissal of the commandant. The issue of the application of the Code of Administrative Procedure raised in the article plays an important role in these procedures. The article is based on the current legal status, exhaustively analyzed and applied judicial decisions and views of the science of law. The paper also refers to the views occurring in the procedures for appointing and dismissing commandants in other uniformed services.

References

  1. Kała, Dariusz P. 2012. Sto pytań do prawnika o ochotnicze straże pożarne. Poradnik praktyczny. Vol. 1. Gdańsk: Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. [Google Scholar]
  2. Kotowski, Wojciech. 2012. Ustawa o Policji. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
  3. Nowacki, Józef. 1964. “«Odpowiednie» stosowanie przepisów prawa.” Państwo i Prawo 3:367–76. [Google Scholar]
  4. Sęk, Andrzej, and Zbigniew Obrębski. 2009. “Prawne determinanty współpracy jednostek samorządu terytorialnego i Policji w zakresie ochrony bezpieczeństwa publicznego.” Studia Politologiczne 14:291–300. [Google Scholar]
  5. Siwek, Małgorzata. 2012. “Organy samorządu terytorialnego a działanie gminy.” Acta Uniwersitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 270:171–79. [Google Scholar]
  6. Świerczewska–Gąsiorowska, Anna. 2015. “Komentarz do art. 6c.” In Łukasz Czebotar, Zuzanna Gądzik, Aneta Łyżwa, et al., Ustawa o Policji. Komentarz, 71–73. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.