Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 14 No. 2 (2021)

Articles

Full Compensation for Damage in International Carriage Law with Regard to the Carriage of Goods – Rule or Exception?

DOI: https://doi.org/10.32084/tekapr.2021.14.2-2  [Google Scholar]
Published: 2022-07-19

Abstract

The purpose of this article it to outline the legal nature of limitations of the amount of compensation stipulated in international carriage conventions. The paper tries to answer the question whether these limitations in an array of cases of carrier liability allow a conclusion that the principle of limited compensation applies here or whether perhaps the principle of full compensation remains valid and limitation of the amount of compensation is still an exception. Having analysed the legal character of limits to the amount of compensation, having demonstrated derogations from the application of provisions that limit the sum of the compensation and having taken into account the incomplete regulation under international carriage conventions and its lack of autonomy (falling under the civil law), the author points out that limiting the sum of compensation, despite being applied in the majority of cases of carrier liability, is not a rule but an exception from the full compensation principle. An answer to the fundamental question allows appropriate interpretation of provisions on establishing the amount of compensation due from the carrier. If one were to assume that these regulations maintain their exceptional nature, they will need to be interpreted in a restrictive manner, according to the exceptiones non sunt extendendae principle, and any doubts will have to be settled according to the full compensation principle.

References

 1. Ambrożuk, Dorota. 2011. Ustalenie wysokości odszkodowania w prawie przewozowym w odniesieniu do przewozu przesyłek. Warsaw: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 2. Ambrożuk, Dorota, Daniel Dąbrowski, and Krzysztof Wesołowski. 2019. Międzynarodowe konwencje przewozowe. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. [Google Scholar]
 3. Damar, Duygu. 2011. Wilful Misconduct in International Transport Law. Hamburg: Springer. [Google Scholar]
 4. Dragun, Maria. 1984. Kwotowe ograniczenie odpowiedzialności przewoźnika w międzynarodowym prawie przewozowym. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. [Google Scholar]
 5. Godlewski, Jerzy. 2007. Przepisy ujednolicone o umowie międzynarodowego przewozu towarów kolejami (CIM) z komentarzem. Gdynia: Wydawnictwo Polskiej Izby Spedycji i Logistyki. [Google Scholar]
 6. Górski, Władysław. 1983. Umowa przewozu. Warsaw: Wydawnictwo Prawnicze. [Google Scholar]
 7. Hardingham, Adrian C. 1979. “The Delay Provisions of CMR.” Lloyd’s Maritime and Commercial Law Quarterly 2:193–98. [Google Scholar]
 8. Harms, Carsten. 2013. CMR. Übereinkommen über den Beförderungsvertrag im internationalen Straβengüterverkehr. Edited by Karl–Heinz Thume. Frankfurt am Mein: Fachmedien Recht und Wirtschaft, R&W. [Google Scholar]
 9. Jesser–Huβ, Helga. 2009. “Internationler Straβenverkehr.” In Münchener Kommentar zum Handelsgesetzbuch. Vol. 7: Transportrecht, edited by Beate Czerwenka, and Rolf Herber, 785–1233. München: C.H. Beck/Franz Vahlen. [Google Scholar]
 10. Kaliński, Maciej. 2018. “Odpowiedzialność odszkodowawcza.” In System Prawa Prywatnego. Vol. 6: Prawo zobowiązań – część ogólna, edited by Adam Olejniczak, 3–212. Warsaw: C.H. Beck. [Google Scholar]
 11. Kaliński, Maciej. 2021. Szkoda na mieniu i jej naprawienie. Warsaw: C.H. Beck. [Google Scholar]
 12. Koller, Ingo. 2013. Transportrecht. München: C.H. Beck. [Google Scholar]
 13. Konert, Anna. 2010. Odpowiedzialność cywilna przewoźnika lotniczego. Warsaw: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 14. Kwaśniewski, Zbigniew. 1989. Umowa multimodalnego przewozu towarów w obrocie międzynarodowym. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. [Google Scholar]
 15. Lewaszkiewicz–Petrykowska, Biruta. 2005. “Zasada pełnego odszkodowania (mit i rzeczywistość).” In Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa Profesora Maksymilina Pazdana, edited by Leszek Ogiegło, Wojciech Popiołek, and Maciej Szpunar, 1069–83. Cracow: Zakamycze. [Google Scholar]
 16. Loewe, Roland. 1976. “Commentary on the Convention of 19. May 1956 on the Contract for the International Carriage of Goods by Road.” European Transport Law 11:311–405. [Google Scholar]
 17. Longchamps’a de Bérier, Roman. 1948. Zobowiązania. Poznań: Księgarnia Akademicka. [Google Scholar]
 18. Messent, Andrew, and David A. Glass. 1995. CMR: Contracts for the International Carriage of Goods by Road. London–New York–Hamburg–Hong Kong: LLP Professional Publishing. [Google Scholar]
 19. Młynarczyk, Jerzy. 1983. “Limit odpowiedzialności przewoźnika morskiego za ładunek.” Problemy Prawa Przewozowego 5:106–16. [Google Scholar]
 20. Ogiegło, Leszek. 2013. “Przewóz i spedycja.” In System Prawa Handlowego. Vol. 9: Międzynarodowe prawo handlowe, edited by Wojciech Popiołek, 947–75. Warsaw: C.H. Beck. [Google Scholar]
 21. Pepłowska–Dąbrowska, Zuzanna. 2017. “Wybrane zagadnienia kwotowego ograniczenia odpowiedzialności w prawie morskim. Wina własna niewybaczalna i jej interpretacja w orzecznictwie sądów różnych jurysdykcji.” In Prawo transportowe. Morze. Ląd. Powietrze, edited by Dominika Wetoszka, 57–69. Warsaw: C.H. Beck. [Google Scholar]
 22. Polkowska, Małgorzata, and Izabella Szymajda. 2004. Konwencja montrealska. Komentarz. Odpowiedzialność cywilna przewoźnika lotniczego. Warsaw: LIBER. [Google Scholar]
 23. Radwański, Zbigniew, and Adam Olejniczak. 2020. Zobowiązania – część ogólna. Warsaw: C.H. Beck. [Google Scholar]
 24. Stec, Mirosław. 2005. Umowa przewozu w transporcie towarowym. Cracow: Zakamycze. [Google Scholar]
 25. Stec, Mirosław. 2017. “Umowy transportowe.” In System Prawa Handlowego. Vol. 5: Prawo umów handlowych, edited by Mirosław Stec, 1649–94. Warsaw: C.H. Beck. [Google Scholar]
 26. Stec, Mirosław. 2018. “Umowa przewozwu.” In System Prawa Prywatnego. Vol. 7: Prawo zobowiązań – część szczegółowa, edited by Jerzy Rajski, 1046–125. Warsaw: C.H. Beck. [Google Scholar]
 27. Stelmachowski, Andrzej. 1998. Zarys teorii prawa cywilnego. Warsaw: Wydawnictwa Prawnicze PWN. [Google Scholar]
 28. Szanciło, Tomasz. 2013. Odpowiedzialność kontraktowa przewoźnika przy przewozie drogowym przesyłek towarowych. Warsaw: C.H. Beck. [Google Scholar]
 29. Thume, Karl–Heinz, and Jens–Berghe Riemer. 2013. CMR. Übereinkommen über den Beförderungsvertrag im internationalen Straβengüterverkehr, edited by Karl–Heinz Thume. Frankfurt am Mein: Fachmedien Recht und Wirtschaft, R&W. [Google Scholar]
 30. Warkałło, Witold. 1972. Odpowiedzialność odszkodowawcza. Funkcje, rodzaje, granice. Warsaw: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. [Google Scholar]
 31. Wesołowski, Krzysztof. 2013. Umowa międzynarodowego przewozu drogowego towarów na podstawie CMR. Warsaw: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 32. Wyrwińska, Karolina. 2018. “Umowa przewozu.” In Kodeksowe umowy handlowe, edited by Andrzej Kidyba. Warsaw: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 33. Zieliński, Maciej. 2017. Wykładnia prawa, Zasady, Reguły, Wskazówki. Warsaw: Wolters Kluwer. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.