Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 15 No. 1 (2022)

Articles

A Time Relation in Carriage as a Premise for Carrier Liability for Damage to the Goods

DOI: https://doi.org/10.32084/tkp.4477  [Google Scholar]
Published: 2022-06-29

Abstract

The author analyses the premise for carrier liability for damage to the goods, the so-called “time relation in carriage.” The author tires to specify the time frame, relevant from the point of view of application of provisions on carrier liability for the condition of the goods to be carried, under national and international legislation that regulates the carriage contract. The author also analyses the problem of the burden of proof in a time relation in carriage under the general rule of the burden of proof in civil law and presumptions in regulations on the carriage contract. The relevant discussion enables conclusions on the legal nature of the time relation in carriage as the case of a non-causal normative relation.

References

 1. Ambrożuk, Dorota. 2011. Ustalenie wysokości odszkodowania w prawie przewozowym w odniesieniu do przewozu przesyłek. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 2. Ambrożuk, Dorota. 2016. “Charakter prawny aktów staranności odbiorcy w krajowym i międzynarodowym przewozie towarów.” Problemy Transportu i Logistyki 4:195–202. [Google Scholar]
 3. Ambrożuk, Dorota. 2017. “Legitymacja do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z umowy przewozu towarów w transporcie lądowym.” In Prawo transportowe. Ląd. Morze. Powietrze, edited by Dominika Wetoszka, 85–96. Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]
 4. Basedow, Jurgen. 1997. “Übereinkommen internationaler Straβenverkehr.” In Münchener Kommentar zum Handelsgesetzbuch, vol. 7, edited by Karoten Schmidt, 855–1274. München: C.H. Beck. [Google Scholar]
 5. Clarke, Malcolm A. 2009. International Carriage of Goods by Road: CMR. London: Informa Law from Routledge. [Google Scholar]
 6. Dybowski, Tomasz. 1981. “Naprawienie szkody.” In System Prawa Cywilnego. Vol. 3. Part 1: Prawo zobowiązań – cześć ogólna, edited Zbigniew Radwański, 163–308. Wrocław: Ossolineum. [Google Scholar]
 7. Górski, Władysław. 1983. Umowa przewozu. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze. [Google Scholar]
 8. Haak, Krijn F. 1986. The liability of the carrier under CMR. The Hague: Stichting Vervoeradres. [Google Scholar]
 9. Helm, Johann G. 1966. Haftung für Schoen an Frachtgüter. Karlsruhe: Verlag C.F. Muller. [Google Scholar]
 10. Heuer, Klaus. 1975. Die Haftung des Frachtführers nach dem Übereinkommen über den Beförderungsvertrag im internationalen Strassengüterverkehr (CMR). Hamburg: Deutscher Verkerhrs. [Google Scholar]
 11. Koch, Andrzej. 1975. Związek przyczynowy jako podstawa odpowiedzialności odszkodowawczej w prawie cywilnym. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. [Google Scholar]
 12. Libouton, Jacques. 1987. “Liability of the CMR Carrier in Belgian Case Law (Arts. 17, 18, 19, 20).” In International Carriage of Goods by Road (CMR), edited by Jan Theunis, 79–96. London–New York–Hamburg–Hong Kong: Lloyd’s of London Press. [Google Scholar]
 13. Loewe, Roland. 1976. “Commentary on the Convention of 19 May 1956 on the Contract for the International Carriage of Goods by Road (CMR).” European Transport Law 11:311–61. [Google Scholar]
 14. Messent, Andrew, and David A. Glass. 1995. CMR: Contracts for the International Carriage of Goods by Road. London: Informa. [Google Scholar]
 15. Młynarczyk, Jerzy. 2002. Prawo morskie. Gdańsk: Arche. [Google Scholar]
 16. Nesterowicz, Mirosław. 2006. Prawo turystyczne. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 17. Putzeys, Jacques. 1981. Le Contrat de Transport Router de Marchandises. Brussels: Bruylant. [Google Scholar]
 18. Rodière, Rene. 1971. “The Convention on Road Transport.” European Transport Law vol. 1–6, 2–593. [Google Scholar]
 19. Stec, Mirosław. 2005. Umowa przewozu w transporcie towarowym. Kraków: Zakamycze. [Google Scholar]
 20. Szanciło, Tomasz. 2008. Prawo przewozowe. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]
 21. Szanciło, Tomasz. 2013. Odpowiedzialność kontraktowa przewoźnika przy przewozie drogowym przesyłek towarowych. Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]
 22. Wesołowski, Krzysztof. 1995. Odpowiedzialność przewoźnika za szkody przy przewozie przesyłek w świetle ustawy – Prawo przewozowe. Zielona Góra: Agencja Rozwoju Regionalnego. [Google Scholar]
 23. Wesołowski, Krzysztof. 2013. Umowa międzynarodowego przewozu drogowego towarów na podstawie CMR. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 24. Wesołowski, Krzysztof. 2021. “Application of provisions of international conventions which contain uniform rules of private law in relations that are outside the scope of application of these conventions.” Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie 14, no. 1:487–99. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.