Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 14 No. 2 (2021)

Articles

Concordance of General Clauses in Tax Law

DOI: https://doi.org/10.32084/tekapr.2021.14.2-25  [Google Scholar]
Published: 2022-07-19

Abstract

Pursuant to their constitutional model, general clauses protect, in the most general terms, the interest: general, universal or the interest or good of an individual. Unfortunately, this clear and evident categorisation of general clauses is absent in the tax law regulations. The aim of this article is to present an exhaustive catalogue of such indeterminate expressions, encoded in the specific provisions of the general and particular tax law. The study also aims to demonstrate the problems related to the interpretation of such expressions in the process of applying the law. It should be stressed that the diversity of tax law general clauses results in problems with their unambiguous interpretation. A correct interpretation of the scope of meaning of the given general clause requires advanced knowledge on the part of the interpreter, since in tax law, the same-sounding clauses, which operate in different legal acts, refer to distinct extralegal domains. For these reasons the interpretation of such indeterminate expressions should never be limited only to a superficial, semantic (dictionary-level) explanation of the meaning of particular words.

References

 1. Borszowski, Paweł. 2017. Określenia nieostre i klauzule generalne w prawie podatkowym. Warsaw: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 2. Brzeziński, Bogumił. 2013. Wykładania prawa podatkowego. Gdańsk: ODDK. [Google Scholar]
 3. Grzybowski, Strefan. 1965. “Struktura i treść przepisów prawa cywilnego odsyłających do zasad współżycia społecznego.” Studia Cywilistyczne XXXII:24–38. [Google Scholar]
 4. Hanusz, Antoni. 2016. “Klauzule generalne w ordynacji podatkowej.” Państwo i Prawo 8:3–17. [Google Scholar]
 5. Karwat, Piotr. 2016. “Klauzula ogólna a przepisy szczególne przeciwdziałające unikaniu opodatkowania.” Przegląd Podatkowy 12:12–20. [Google Scholar]
 6. Leszczyński, Leszek. 1995. “Właściwości posługiwania się klauzulami generalnymi prawie polskim. Perspektywa zmian trendu.” Kwartalnik Prawa Prywatnego 3:289–307. [Google Scholar]
 7. Münnich, Monika. 2019. “Przyczynyny i cele stosowania zwrotów nie określonych w przepisach prawa skarbowego w okresie dwudziestolencia międzywojennego w Polsce.” Czasopismo Prawno-Historyczne 1:165–84. [Google Scholar]
 8. Mastalski, Ryszard. 2008. Stosowanie prawa podatkowego. Warsaw: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 9. Mastalski, Ryszard. 2016. Tworzenie prawa podatkowego a jego stosowanie. Warsaw: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 10. Safjan, Marek. 1990. “Klauzule generalne w prawie cywilnym. Przyczynek do dyskusji.” Państwo i Prawo 10:48–59. [Google Scholar]
 11. Stelmachowski, Andrzej 1969. Wstęp do teorii prawa cywilnego. Warsaw: PWN. [Google Scholar]
 12. Wilejczyk, Magdalena. 2019. “Integralna filozofia prawa Ronalda Dworkina, a problem klauzul generalnych. Klauzule generalne jako odesłania wewnątrz systemowe.” Państwo i Prawo 2:3–15. [Google Scholar]
 13. Wilk, Leszek. 2010. “Karnoprawne aspekty ustawy o grach hazardowych.” Przegląd Sądowy 11–12:7–16. [Google Scholar]
 14. Wójcik, Krystyna. 1982. “Z problematyki klauzul generalnych prawa cywilnego.” Studia Prawno-Ekonomiczne vol. XXVII, 97–92. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.