Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 15 No. 2 (2022)

Articles

Instruments Inducing the Cooperation of Members of Organised Criminal Groups with Law Enforcement Authorities in Polish Criminal Law – Article 60(3) and Article 259 of the Polish Criminal Code

DOI: https://doi.org/10.32084/tkp.4649  [Google Scholar]
Published: 2022-12-31

Abstract

The article is devoted to the analysis of instruments used to induce cooperation of members of organised criminal groups with law enforcement authorities. The most important regulations relating to this problem in terms of substantive criminal law are Article 60(3) and Article 259 of the Criminal Code. The article presents selected problems of interpretation of both provisions, the problem of their possible concurrence and also indicates the reasons why particularly Article 259 of the CC, despite the fact that it provides for complete impunity of the perpetrator, is not very often used in practice. This is because the benefits offered by it do not cover, which is fully justified, individual offences committed by an offender who is a member of a criminal group.  Attention was also drawn to other criminal law and procedural institutions with similar functions, including in particular the institution of a crown witness.

References

 1. Buchała, Kazimierz. 1998. In Kazimierz Buchała, and Andrzej Zoll, Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz. Kraków: Wydawnictwo Zakamycze. [Google Scholar]
 2. Ćwiąkalski, Zbigniew. 2016. “Komentarz do art. 60 k.k.” In Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, vol. 1, part. 2, edited by Włodzimierz Wróbel, and Andrzej Zoll, 124-77. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 3. Ćwiąkalski, Zbigniew. 2017. “Komentarz do art. 258-259.” In Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Komentarz do art. 212-277d, edited by Włodzimierz Wróbel, and Andrzej Zoll, 533-58. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 4. Ćwiąkalski, Zbigniew, and Janusz Raglewski. 2017. “Nadzwyczajne złagodzenie kary.” In Nauka o karze. Sądowy wymiar kary. System prawa karnego, vol. 5, edited by Tomasz Kaczmarek, 409-66. Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]
 5. Flemming, Marian, and Witold Kutzmann. 1999. Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu, Rozdział XXXII Kodeksu karnego. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]
 6. Gadecki, Bartłomiej. 2008. „Branie udziału w zorganizowanej grupie przestępczej (art. 258 k.k.).” Prokuratura i Prawo 3:68-83. [Google Scholar]
 7. Gądzik, Zuzanna. 2021. “Komentarz do art. 60 k.k.” In Kodeks karny. Komentarz, edited by Alicja Grześkowiak, and Krzysztof Wiak, 575-86. Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]
 8. Góral. Roman. 1998. Kodeks karny: Praktyczny komentarz. Warszawa: Wydawnictwo Zrzeszenia Prawników Polskich. [Google Scholar]
 9. Górniok, Oktawia. 1999. “Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu.” In Oktawia Górniok, Stanisław Hoc, and Stanisław M. Przyjemski, Kodeks karny. Komentarz, vol. 3, Gdańsk: Arche. [Google Scholar]
 10. Jasiński, Jerzy. 1997. “Spojrzenie na przestępczość w europejskich państwach postkomunistycznych.” Państwo i Prawo 8:41-60. [Google Scholar]
 11. Kalitowski, Michał. 2016. “Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu.” In Kodeks karny. Komentarz, edited by Marian Filar, 1431-462. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 12. Konarska-Wrzosek, Violetta. 2000. “Prawnokarne środki walki z przestępczością zawodową i zorganizowaną przewidziane w kodeksie karnym.” Prokuratura i Prawo 3:40-52. [Google Scholar]
 13. Konarska-Wrzosek, Violetta. 2020. “Komentarz do art. 60 k.k.” In Kodeks karny, Komentarz, edited by Ryszard A. Stefański, 492-509. Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]
 14. Kulesza, Jerzy. 1999. “Glosa do uchwały SN z dnia 25 lutego 1999 r., I Kzp 38/98.” Orzecznictwo Sądów Polskich 10:490-91. [Google Scholar]
 15. Kulik, Marek. 2019. “Komentarz do art. 60 k.k.” In Kodeks karny. Komentarz, edited by Marek Mozgawa. 253-60. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 16. Łabuda, Grzegorz. 2012. “Komentarz do art. 60 k.k.” In Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, edited by Jacek Giezek. 418-38.Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 17. Majchrzak, Irena. 1965. Pracownicze przestępstwo gospodarcze i jego sprawca. Warszawa: Wiedza Powszechna. [Google Scholar]
 18. Marek, Andrzej. 2010. Kodeks karny. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 19. Michalska-Warias, Aneta. 2006. Przestępczość zorganizowana i prawnokarne formy jej przeciwdziałania. Lublin: Verba. [Google Scholar]
 20. Michalska-Warias, Aneta. 2012. “Obowiązek potwierdzenia wyjaśnień przed sądem przez tak zwanego małego świadka koronnego.” Prokuratura i Prawo 9:68-82. [Google Scholar]
 21. Michalska-Warias, Aneta. 2017. “Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu.” In Kodeks karny. Komentarz. Część szczególna, vol. 2, edited by Michał Królikowski, and Robert Zawłocki, 309-463. Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]
 22. Pływaczewski, Emil W. 1997. “Organized Crime in Poland.” Trends in Organized Crime 3, no.3:107-108. DOI: https://doi.org/10.1007/s12117-997-1154-4 [Google Scholar]
 23. Skała, Jacek. 2004. “Normatywne mechanizmy zwalczania przestępczości zorganizowanej w świetle przepisów kodeksu karnego (część 1).” Prokuratura i Prawo 7-8:35-65. [Google Scholar]
 24. Wiak, Krzysztof. 2021. “Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu.” In Kodeks karny. Komentarz, edited by Alicja Grześkowiak, and Krzysztof Wiak, 1403-455. Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]
 25. Wojciechowski, Janusz. 1997. Kodeks karny. Komentarz, Orzecznictwo. Warszawa: Librata, sp. z o.o. [Google Scholar]
 26. Zalewski, Wojciech. 2017. “Komentarz do art. 60 k.k.” In Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, vol. 2, edited by Michał Królikowski, and Robert Zawłocki, 949-62. Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]
 27. Zgoliński, Igor. 2020. “Komentarz do art. 60 k.k.” In Kodeks karny. Komentarz, edited by Violetta Konarska-Wrzosek, 417-28.Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.