Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 15 No. 2 (2022)

Articles

The Issue of Documenting Compliance with the Conditions Required from Economic Operators under the New Approach Adopted in the Public Procurement Law

DOI: https://doi.org/10.32084/tkp.4829  [Google Scholar]
Published: 2022-12-31

Abstract

The objective of this paper is to discuss the issues related to documenting compliance with the conditions required from economic operators as part of public contract award procedures. The paper is also aimed to indirectly pay the readers’ attention to warranting the observance of the equal treatment principle in respect of economic operators and the need to respect the fair competition principle.

References

 1. Ambroziewicz, Albert. 2001. “Podpis elektroniczny - pojęcie i funkcje w obrocie.” Przegląd Sądowy 1:106-15. [Google Scholar]
 2. Encyklopedia Popularna PWN. 2022. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. [Google Scholar]
 3. Jakubecki, Andrzej. 2006. ‘‘Naczelne zasady postępowania cywilnego w świetle nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego.” In Czterdziestolecie Kodeksu postępowania cywilnego. Zjazd Katedr Postępowania Cywilnego w Zakopanem (7-9.10.2005 r.). 361-68. Kraków: Zakamycze. [Google Scholar]
 4. Kaczorowski, Bartłomiej (ed.). 2004. Leksykon PWN. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. [Google Scholar]
 5. Mazurek, Grzegorz, Eliza Grabowska-Szweicer, Magdalena Michałowska, et al. 2011. Odrzucenie oferty wykonawcy. Wrocław: PRESSCOM. [Google Scholar]
 6. Nowicki, Józef E., and Aneta Bazan. 2015. Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 7. Piasecki, Kazimierz. 2016. ‘‘Komentarz do art. 1-366.” In Kodeks postępowania cywilnego, vol. 1, edited by Kazimierz Piasecki, and Andrzej Marciniak, 90-101. Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]
 8. Pietrzykowski, Krzysztof. 2020. Kodeks cywilny. Komentarz. Vol. l. Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]
 9. Radwański, Zbigniew. 2001. ‘‘Elektroniczna forma czynności prawnej.” Monitor Prawniczy 22:1107-123. [Google Scholar]
 10. Radwański, Zbigniew (ed.). 2008. Prawo cywilne – część ogólna. System Prawa Prywatnego. Vol. 2. Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]
 11. Uliasz, Marcin. 2008. “Art. 3.” In Kodeks postępowania cywilnego, nb 4-7. Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.