Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 17 Nr 1 (2022)

Artykuły

Charakter prawny odpowiedzialności dyscyplinarnej funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej

DOI: https://doi.org/10.32084/bsawp.4397  [Google Scholar]
Opublikowane: 14.06.2022

Abstrakt

Niniejszy artykuł poświęcony jest badaniom nad charakterem prawnym odpowiedzialności dyscyplinarnej funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej. Autor dokonuje analizy, czy odpowiedzialność kreowana przez przepisy rozdziału 8 ustawy o Straży Marszałkowskiej wykazuje wszystkie cechy odpowiedzialności dyscyplinarnej, czy może zostać uznana za odpowiedzialność służbową (quasi-dyscyplinarną). Ocena ta zostanie dokonana w oparciu o schemat opracowany przez karnistów z Uniwersytetu Śląskiego. Na jego podstawie za cechy charakterystyczne odpowiedzialności dyscyplinarnej należy uznać: 1) wymierzanie jej przez tzw. sąd braci; 2) ponoszenie jej wyłącznie w przypadkach naruszenia zasad wykonywania zawodu (służby), jego norm etycznych lub przyjętego sposobu postępowania; 3) możliwość orzeczenia kary wydalenia z zawodu. Zostaną ponadto wskazane istota, cel i funkcje omawianej odpowiedzialności. W dalszej części artykułu Autor bada, w jakim stopniu odpowiedzialność dyscyplinarna funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej spełnia wymogi stawiane tego rodzaju odpowiedzialności przez normy prawa krajowego oraz międzynarodowego prawa publicznego. Analizy tej dokonuje z perspektywy funkcji gwarancyjnej oraz zasady prawa do sądu. Ocenia również sposób skonstruowania przewinienia dyscyplinarnego oraz zabiera głos na temat konieczności stosowania analogii na gruncie rozdziału 8 ustawy o Straży Marszałkowskiej.

Bibliografia

 1. Bek, Dominika, Jakub Hanc, Anna Jaworska-Wieloch, i in. 2019. Odpowiedzialność dyscyplinarna w systemie polskiego prawa represyjnego. Analiza aspektów materialnoprawnych na przykładzie wybranych pragmatyk zawodowych. Warszawa: Wydawnictwo Poltext. [Google Scholar]
 2. Czarnecki, Paweł. 2017. „Stosowanie kodeksu karnego w postępowaniach dyscyplinarnych.” Państwo i Prawo 860, nr 10:100-13. [Google Scholar]
 3. Dudka, Katarzyna, i Magdalena Mościcka-Podstawka. 2016. „Sądowa kontrola orzeczeń dyscyplinarnych w sprawach dotyczących służb mundurowych.” W Postępowania odwoławcze w sprawach dyscyplinarnych w służbach mundurowych. VI seminarium prawnicze z cyklu «Odpowiedzialność dyscyplinarna w służbach mundurowych», red. Piotr Jóźwiak, Wiesław Kozielewicz, i Krzysztof Opaliński, 64-89. Piła: Wydawnictwo Szkoły Policji w Pile. [Google Scholar]
 4. Giętkowski, Radosław. 2013. Odpowiedzialność dyscyplinarna w prawie polskim. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. [Google Scholar]
 5. Grudecki, Michał. 2018. „Wybrane materialnoprawne aspekty odpowiedzialności dyscyplinarnej notariuszy.” Rejent 330, nr 10:73-101. [Google Scholar]
 6. Grześków, Małgorzata, i Mateusz Szymura. 2019. „Straż Marszałkowska jako służba zmilitaryzowana. Geneza formacji i wybrane aspekty prawne.” Przegląd Sejmowy 154, nr 5:192-205. [Google Scholar]
 7. Grzymisławska-Cybulska, Maria. 2016. „Bezstronność odwoławczych postępowań dyscyplinarnych w służbach mundurowych.” W Postępowania odwoławcze w sprawach dyscyplinarnych w służbach mundurowych. VI seminarium prawnicze z cyklu «Odpowiedzialność dyscyplinarna w służbach mundurowych», red. Piotr Jóźwiak, Wiesław Kozielewicz, i Krzysztof Opaliński, 39-54. Piła: Wydawnictwo Szkoły Policji w Pile. [Google Scholar]
 8. Kardas, Piotr. 2010. „Przewinienie dyscyplinarne o charakterze ciągłym.” Rejent 20 [numer specjalny marzec], 88-128. [Google Scholar]
 9. Korzeniewska-Lasota, Anna. 2014. „Zbieg odpowiedzialności dyscyplinarnej z odpowiedzialnością za wykroczenia w służbach mundurowych.” W Zbieg odpowiedzialności dyscyplinarnej z innego rodzaju odpowiedzialnością o charakterze represyjnym w służbach mundurowych. IV seminarium prawnicze z cyklu «Odpowiedzialność dyscyplinarna w służbach mundurowych», red. Piotr Jóźwiak, i Krzysztof Opaliński, 74-83. Piła: Wydawnictwo Szkoły Policji w Pile. [Google Scholar]
 10. Kozielewicz, Wiesław. 2016. „Kontrola kasacyjna postępowania dyscyplinarnego w służbach mundurowych.” W Postępowania odwoławcze w sprawach dyscyplinarnych w służbach mundurowych. VI seminarium prawnicze z cyklu «Odpowiedzialność dyscyplinarna w służbach mundurowych», red. Piotr Jóźwiak, Wiesław Kozielewicz, i Krzysztof Opaliński, 13-20. Piła: Wydawnictwo Szkoły Policji w Pile. [Google Scholar]
 11. Skuczyński, Paweł. 2008. „Granice odpowiedzialności dyscyplinarnej.” W Odpowiedzialność dyscyplinarna studentów. Podstawy, procedura i orzecznictwo w sprawach studentów Uniwersytetu Warszawskiego 2000-2005, red. Paweł Skuczyński, i Piotr Zawadzki, 7-13. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. [Google Scholar]
 12. Woźniewski, Krzysztof. 2015. „Zasada trafnej reakcji karnej – art. 2 § 1 pkt 1 k.p.k. po nowelizacji z dnia 27 września 2013 roku.” Gdańskie Studia Prawnicze XXXIII, 425-34. [Google Scholar]
 13. Zubik, Marek, i Marcin Wiącek. 2007. „O spornych zagadnieniach z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów Trybunału Konstytucyjnego – polemika.” Przegląd Sejmowy 80, nr 3:69-84. [Google Scholar]