Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 17 Nr 19 (2) (2022)

Artykuły

O rzeczywistych potrzebach zmian w zakresie kognicji sądu i kompetencji notariatu

DOI: https://doi.org/10.32084/bsawp.4487  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.12.2022

Abstrakt

Artykuł wpisuje się w trwającą od wielu lat dyskusję dotyczącą konieczności zmian w zakresie kognicji sądów powszechnych, w szczególności w celu ich „odciążenia” wobec nadmiaru rozpoznawanych spraw. Wydaje się, że w zasięgu ręki polskiego ustawodawcy pozostają rozwiązania, które mogą za pośrednictwem bardzo prostych zmian ustawowych doprowadzić do rzeczywistego zmniejszenia liczby spraw trafiających do polskich sądów. Poszerzenie kompetencji notariuszy we wskazanych obszarach z pewnością odciążyłoby sądy jednocześnie nie powodując obciążenia dla budżetu państwa. Zarysowane możliwości rozszerzenia kognicji notariatu i odciążenia sądów wydają się zbieżne z pracami władz państwowych oraz powszechnie oczekiwanym przyspieszeniem postępowań sądowych.

Bibliografia

  1. Czubik, Paweł. 2018. „Refleksja na temat potrzeby przyjęcia de lege ferenda przepisów wyłączających czynność odrzucenia spadku imieniem małoletniego z kręgu czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem.” Nowy Przegląd Notarialny 3:5-12. [Google Scholar]
  2. Czubik, Paweł. 2019. „Czynności notarialne konsula – sugestie de lege ferenda w związku z przeglądem ex post ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. - Prawo konsularne (w przedmiocie udziału notariusza w procesie tworzenia aktu notarialnego konsula).” Nowy Przegląd Notarialny 2:5-23. [Google Scholar]
  3. Wünschová, Babeta. 2021. „EU v kostce.” Ad Notam 3:33-47. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.