Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 16 Nr 2 (2021)

Artykuły

Organizacja i funkcjonowanie polskiego wymiaru sprawiedliwości w powiecie tczewskim i starogardzkim w latach 1945-1950. Przyczynek do dziejów wymiaru sprawiedliwości na Pomorzu (Kociewie)

DOI: https://doi.org/10.32084/sawp.2021.16.2-6  [Google Scholar]
Opublikowane: 23.09.2022

Abstrakt

Autor przedstawia sądy powiatowe w Starogardzie Gdańskim, Tczewie i Gniewie w okresie pierwszych lat po II wojnie światowej. W artykule ukazany jest wysiłek podejmowany przez pracowników sądów przy wskrzeszeniu działalności wymiary sprawiedliwości na terenach Kociewia. Autor opisuje również sędziów powracających na służbę oraz tych rozpoczynających ją w nowej rzeczywistości społeczno-politycznej.

Bibliografia

 1. Becker, Maximilian. 2020. Sądownictwo niemieckie i jego rola w polityce okupacyjnej na ziemiach polskich wcielonych do Rzeszy 1939-1945. Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej. [Google Scholar]
 2. Burczyk, Dariusz. 2010. “Metody opracowania i rekonstrukcji zespołu archiwalnego: Wojskowy Sąd Rejonowy w Gdańsku (1946-1955).” Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej 3:51-77. [Google Scholar]
 3. Burczyk, Dariusz. 2016. Specjalny Sąd Karny i prokuratura Specjalnego Sądu Karnego w Gdańsku 1945-1946. Gdańsk: Instytut Pamięci Narodowej. [Google Scholar]
 4. Czacki, Aleksander, Stefan Kosiński, Stanisław Maciejewski, et al. 1969. “Kronika: z życia izb adwokackich.” Palestra 13, no. 7 (139):85-119. [Google Scholar]
 5. Ejankowski, Jan, and Alicja Samulejska. 2011. Krwawa Kociewska jesień 1939 na Ziemi Gniewskiej. Gniew: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. ks Fabiana Wierzchowskiego. [Google Scholar]
 6. Kosiarz, Edmund. 1967. Wyzwolenie Polski Północnej 1945. Gdynia: Wydawnictwo Morskie. [Google Scholar]
 7. Kwasucki, Krzysztof. 2017. Przyczynek do dziejów Sądu Okręgowego i Grodzkiego w Elblągu. Elbląg: Wydawnictwo URAN. [Google Scholar]
 8. Mielnik, Hubert. 2020. Sądownictwo Polskie (nieniemieckie) w Dystrykcie Lubelskim Generalnego Gubernatorstwa w latach 1939-1944. Lublin: Wydawnictwo UMCS. [Google Scholar]
 9. Rzepliński, Andrzej. 1989. Sądownictwo w PRL. Londyn: Wydawnictwo Polonia. [Google Scholar]
 10. Sworzeń, Marian. 1999. “Sędziowie w podbitym kraju.” Zeszyty Historyczne 128:39-54. [Google Scholar]
 11. Szpoper, Dariusz. 2015. Polskie sądownictwo apelacyjne na Pomorzu w latach 1919-2015. Szkic dziejów wymiaru sprawiedliwości w dwudziestopięciolecie wznowienia działalności Sądu Apelacyjnego w Gdańsku. Gdańsk–Olsztyn: Sąd Apelacyjny w Gdańsku. [Google Scholar]
 12. Szwach, Ryszard. 2000. Dzieje Starogardu. Vol. 2: Historia miasta od 1920 roku, edited by Marian Kallas, 189-278. Starogard Gdański: Zarząd Miasta Starogardu. [Google Scholar]
 13. Szulczyński, Andrzej. 2020. Sądownictwo polskie w Generalnym Gubernatorstwie 1939-1945. Warszawa: Wydawnictwo SŁOWO. [Google Scholar]
 14. Szwedowski, Stanisław. 1969. “Wspomnienia sędziego.” In Pamiętniki prawników. Wspomnienia z 25 lat Polski Ludowej, 142–74. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze. [Google Scholar]
 15. Śliwiński, Błażej. 1998. Dzieje miasta Gniewu do 1939 roku. Pelplin: Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej „Bernardinum”. [Google Scholar]
 16. Turlejska, Maria. 1996. “Przyczynek do losów prawników polskich w latach 1935-53.” Zeszyty Historyczne 115:22-58. [Google Scholar]
 17. Wiecki, Radosław. 2017. Tczew pod okupacją hitlerowską. Tczew: Fabryka Sztuk w Tczewie. [Google Scholar]
 18. Włodyka, Stanisław. 1963. Organizacja wymiaru sprawiedliwości w PRL. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze. [Google Scholar]
 19. Wrzałkowski, Jerzy. 2013. Przeżycia wojenne Polaków (II wojna światowa). Tczew: Fabryka Sztuk w Tczewie. [Google Scholar]
 20. Ziemba, Zdzisław. 1969. “Przygotowanie i rozwój kadr sądownictwa Polski Ludowej.” In XXV lat wymiaru sprawiedliwości, 145–57. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze. [Google Scholar]
 21. Ziółkowski, Józef. 2005. Na kociewskich ścieżkach. Ludzie i zdarzenia. Pelplin: Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej „Bernardinum”. [Google Scholar]