Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 16 Nr 1 (2021)

Artykuły

Działalność Sądu Okręgowego w Radomiu oraz podległych mu sądów Grodzkich w 1933 roku

DOI: https://doi.org/10.32084/sawp.2021.16.1-15  [Google Scholar]
Opublikowane: 11.10.2022

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie wybranych aspektów z działalności Sądu Okręgowego w Radomiu i podległych mu Sądów Grodzkich 1933 r. oraz próba oceny ich sprawności i efektywności. Temat ten pozostaje nadal zbadany jedynie na poziomie analizy aktów prawnych, przy braku oceny faktycznej aktywności sądów. Zakres artykułu został ograniczony do okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 1933 r. Podstawę źródłową opracowania stanowiły w głównej mierze akta Sądu Okręgowego w Radomiu oraz Sądów Grodzkich, zachowane w zasobie Archiwum Państwowego w Radomiu. Wymiernym efektem badań podjętych w niniejszym artykule jest stworzenie zestawienia statystycznego dotyczącego ruchu spraw Sądu Okręgowego i podległych mu Sądów Grodzkich w 1933 r. w zakresie ruchu spraw cywilnych i karnych, jak również czynności w zakresie prowadzonych śledztw, dzięki czemu przedstawiono dynamikę wpływu, załatwień i pozostałości spraw oraz sprawności sądów w ich załatwianiu.

Bibliografia

 1. Allerhand, Maurycy. 1928. “Uwagi do prawa o ustroju sądów powszechnych.” Czasopismo Sędziowskie 8:81-102. [Google Scholar]
 2. Czernicki, Karol. 1931. Działalność sądów powszechnych w latach 1925-1928. Warsaw: Główny Urząd Statystyczny. [Google Scholar]
 3. Gołąb, Stanisław, and Ignacy Rosenblöth. 1929. Ustrój sądów powszechnych. Warsaw: Księgarnia F. Hoesicka. [Google Scholar]
 4. Gołąb, Stanisław. 1938. Organizacja sądów powszechnych, oprac. Systematycznie z uwzględnieniem rozwoju historycznego, sądownictwa szczególnego oraz ustroju adwokatury, prokuratorii generalnej i notariatu. Cracow: Nakładem autora. [Google Scholar]
 5. Jamontt, Janusz. 1928. Historia i krytyka rozporządzenia o ustroju sądów powszechnych. Warsaw: Wydawnictwo F. Hoesicka. [Google Scholar]
 6. Jamontt, Janusz. 1930. “Zmiany w ustroju sądów.” Głos Sądownictwa 3:139-48. [Google Scholar]
 7. Materniak-Pawłowska, Małgorzata. 2003. Ustrój sądownictwa powszechnego w II Rzeczypospolitej. Poznań: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. [Google Scholar]
 8. Oxińska-Szcześniakowa, Ludwika, and Eugenjusz Czajkowski. 1931. Okręgi sądowe Rzeczypospolitej Polskiej. Warsaw: Główny Urząd Statystyczny. [Google Scholar]
 9. Płaza, Stanisław. 2001. Historia prawa na tle porównawczym. Part 3. Okres międzywojenny. Cracow: Księgarnia Akademicka. [Google Scholar]
 10. Piątkowski, Sebastian. 2008. Sędziowie sądów powszechnych regionu radomskiego w latach 1917-1945. Radom: Radomskie Towarzystwo Naukowe. [Google Scholar]
 11. Piątkowski, Sebastian. 2017. Sądownictwo radomskie. Zarys historii. Radom: Radomskie Towarzystwo Naukowe. [Google Scholar]
 12. Szarycz, Jan. 1988. Sędziowie i sądy w Polsce w latach 1918-1988. Warsaw: Ministerstwo Sprawiedliwości. [Google Scholar]