Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 18 Nr 20 (2) (2023)

Artykuły

Rosyjska aneksja ukraińskich terytoriów okupowanych w świetle prawa międzynarodowego

DOI: https://doi.org/10.32084/bsawp.5462  [Google Scholar]
Opublikowane: 01.12.2023

Abstrakt

Federacja Rosyjska, począwszy od 2014 r., trwale narusza integralność terytorialną Ukrainy, łamiąc jednocześnie podstawowe zasady prawa międzynarodowego i normy ius cogens takie jak: zakaz ingerencji w sprawy wewnętrzne innego państwa czy zakaz groźby i użycia siły zbrojnej. Jak pokazały ostatnie lata, aneksja Krymu w 2014 r. była tylko wstępem do realizacji planu pełnego podporządkowania Ukrainy. Od 24 lutego 2022 r. społeczność międzynarodowa jest świadkiem pełnoskalowej agresji Federacji Rosyjskiej, która pomimo jej rozmiarów i zaangażowania ogromnej ilości wojska nie przynosi pożądanych efektów. Z racji tego Kreml, również na potrzeby własne, stara się udowodnić, że interwencja zbrojna przebiega pomyślnie. Jednym z przykładów tego działania było referendum przeprowadzone w dniach 23-27 września 2022 r. w Donieckiej Republice Ludowej (DRL), Ługańskiej Republice Ludowej (ŁRL) oraz obwodach chersońskim i zaporoskim, stanowiących łącznie blisko 1/5 powierzchni Ukrainy, które zakończyło się ich aneksją do Federacji Rosyjskiej. Zostało ono przeprowadzone z naruszeniem podstawowych zasad prawa międzynarodowego, a efektem tego było jego potępienie przez większość społeczności międzynarodowej.

Bibliografia

 1. Chojnacki, Jacek. 2016. „Zestrzelenie samolotu Malaysia Airlines (lot MH17): odpowiedzialność materialna i karna w świetle prawa międzynarodowego.” Sprawy Międzynarodowe 1:62-73. [Google Scholar]
 2. Czapliński, Władysław, Sławomir Dębski, Rafał Tarnogórski, i in. 2017. The case of Crimea’s Annexation under international law. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe Scholar. [Google Scholar]
 3. Dynia, Elżbieta. 2017. Uznanie państwa w prawie międzynarodowym. Zarys problematyki. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. [Google Scholar]
 4. Gołda-Sobczak, Maria. 2016. Krym jako przedmiot sporu ukraińsko-rosyjskiego. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Silva Rerum. [Google Scholar]
 5. Grzywaczewski, Tomasz. 2015. „Ludowe Republiki Donbasu – granice prawa do samostanowienia a fenomen quasi-państw.” Studia Prawnicze KUL 2:77-106. [Google Scholar]
 6. Jackiewicz, Andrzej, i Artur Olechno. 2019. ,,Prawnoustrojowy status Krymu 1917-2017.” W Problem państw nieuznawanych we współczesnym świecie, red. Victoria Serzhanova, Jan Wilk, i Krystian Nowak, 121-34. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe. [Google Scholar]
 7. Kamiński, Ireneusz. 2015. „Gdzie i jak mogą się skarżyć uczestnicy konfliktu na Ukrainie?” Studia Prawnicze KUL 2:107-39. [Google Scholar]
 8. Kaszuba, Malina, i Mirosław Minkina. 2016. Imperialna gra Rosji. Warszawa: Oficyna Wydawnicza RYTM. [Google Scholar]
 9. Klimecki, Michał. 2021. Krym, Donieck, Ługańsk 2014-2015. Warszawa: Bellona. [Google Scholar]
 10. Korniejenko, Agnieszka. 2014. Pełzająca wojna. Kraków: Wydawnictwo M. [Google Scholar]
 11. Kranz, Jerzy. 2014. „Kilka uwag na tle aneksji Krymu przez Rosję.” Państwo i Prawo 8:23-40. [Google Scholar]
 12. Kranz, Jerzy. 2022. „Rosyjska wojna o „pokój”, czyli Ukraina między polityką, a prawem.” Państwo i Prawo 9:3-25. [Google Scholar]
 13. Menon, Prathyush. 1994. ,,The Acquisition of Territory in International Law: A Traditional Perspective.” The Korean Journal of International and Comparative Law 125:125-39. [Google Scholar]
 14. Ochman, Paweł, i Jakub Wojas. 2018. „Prawne aspekty konfliktu zbrojnego na Ukrainie jako przykład wojny hybrydowej.” Sprawy Międzynarodowe 1:283-302. https://doi.org/10.35757/SM.2018.71.1.20 [Google Scholar]
 15. Pacek, Bogusław. 2018. Wojna hybrydowa na Ukrainie. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Rytm. [Google Scholar]
 16. Pieniążek, Paweł. 2017. Wojna, która nas zmieniła. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej. [Google Scholar]
 17. Rogacin, Wojciech. 2022. Zełenski. Biografia. Warszawa: Wydawnictwo Wielka Litera. [Google Scholar]
 18. Semmler, Paweł. 2018. Krym. Znikający Półwysep. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie. [Google Scholar]
 19. Sobczyk-Pająk, Joanna, i Robert Nęcek. 2022. O wojnie w Ukrainie i bezpieczeństwie Polski. Generał Waldemar Skrzypczak w rozmowie z Joanną Sobczyk-Pająk i ks. Robertem Nęckiem. Kraków: Wydawnictwo Arsarti. [Google Scholar]
 20. Totleben, Bartosz. 2017. „Ekonomiczne uwarunkowania upadłości państwa.” Studia Oeconomica Posnaniensia 5:59-73. http://dx.doi.org/10.18559/SOEP.2017.5.4 [Google Scholar]
 21. Urban, Andrew, i Chris McLeod. 2022. Wołodymyr Zełenski. Zdumiewający bohater Ukrainy, który oparł się Putinowi i zjednoczył świat. Ożarów Mazowiecki: Wydawnictwo Arti. [Google Scholar]
 22. Wyrozumska, Anna. 2022. „Specjalna operacja wojskowa Federacji Rosyjskiej w Ukrainie w sądach międzynarodowych.” Państwo i Prawo 9:30-55. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.