Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 18 Nr 20 (2) (2023)

Artykuły

Oświadczyny jako oferta

DOI: https://doi.org/10.32084/bsawp.5645  [Google Scholar]
Opublikowane: 01.12.2023

Abstrakt

W artykule omówiono instytucje oświadczyn z perspektywy prawa cywilnego. Ukazano cechy oświadczyn przemawiające za uznaniem ich za ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz postarano się przeanalizować orzecznictwo i poglądy przedstawicieli nauki odnoszące się do tej problematyki. Celem publikacji jest przybliżenie zagadnienia związanego z charakterem oświadczyn na kanwie prawa cywilnego.

Bibliografia

 1. Gajda, Janusz. 2009. „Zawarcie małżeństwa.” W System prawa prywatnego. Prawo rodzinne i opiekuńcze, t. 11, red. Tadeusz Smyczyński, 69-151. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
 2. Gromnicki, Tadeusz. 1910. Formy zawierania zaręczyn i małżeństw. Kraków: Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. [Google Scholar]
 3. Gutowski, Maciej. 2005. „Charakter prawny oferty na tle niedawnych zmian w kodeksie cywilnym.” Państwo i Prawo 3:67-79. [Google Scholar]
 4. Jenda, Monika. 2018. „Próba uchwycenia charakteru prawnego instytucji zaręczyn oraz skutki związane z ich odwołaniem w świetle prawa polskiego ze wskazaniem regulacji w prawie niemieckim i włoskim.” Młody Jurysta. Kwartalnik Studentów i Doktorantów Wydziału Prawa i Administracji UKSW 1:3-17. [Google Scholar]
 5. Kamarad, Ewa. 2012. „Charakter prawny zaręczyn w prawie materialnym i kolizyjnym.” W Hereditas Mercaturæ. Księga pamiątkowa dedykowana świętej pamięci profesorowi Stanisławowi Miklaszewskiemu, red. Paweł Czubik, i Zdzisław Mach, 63-71. Kraków: Instytut Multimedialny. [Google Scholar]
 6. Kocot, Wojciech. 2003. „Ofertowy i negocjacyjny tryb zawarcia umowy w ujęciu znowelizowanych przepisów kodeksu cywilnego.” Przegląd Prawa Handlowego 5:10-23. [Google Scholar]
 7. Kopaczyńska-Pieczniak, Katarzyna. 2012. „Komentarz do art. 66 k.c.” W Kodeks cywilny. Komentarz, t. I: Część ogólna, wyd. II, red. Andrzej Kidyba, 292-300. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 8. Łukańko, Bernard. 2021. „Komentarz do art. 66 k.c.” W Kodeks cywilny. Komentarz, t. I: Część ogólna, cz. 2: (art. 56–125), red. Jacek Gudowski. Warszawa: Wolters Kluwer. Lex el. [Google Scholar]
 9. Maciejewska-Szałas, Maja. 2018. „Komentarz do art. 66 k.c.” W Kodeks cywilny. Komentarz, t. I: Część ogólna (art. 1-125), red. Mariusz Fras, i Magdalena Habdas, 582-695. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. [Google Scholar]
 10. Manson, Edward. 1910. „Breach of Promise of Marriage.” Journal of the Society of Comparative Legislation t. 11, nr 1:156-67. [Google Scholar]
 11. Mularski, Krzysztof. 2011. Czynności podobne do czynności prawnych. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 12. Radwański, Zbigniew, i Adam Olejniczak. 2014. Zobowiązania – część ogólna, wyd. 11. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
 13. Radwański, Zbigniew. 1981. System prawa cywilnego. Prawo zobowiązań - część ogólna, t. III, cz. 1. Wrocław: Ossolineum. [Google Scholar]
 14. Radwański, Zbigniew. 1985. System prawa cywilnego, t. I: Część ogólna. Wrocław: Ossolineum. [Google Scholar]
 15. Radwański, Zbigniew. 1997. Teoria umów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. [Google Scholar]
 16. Radwański, Zbigniew. 2002. System prawa prywatnego. Prawo cywilne - część ogólna, t. II. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
 17. Radwański, Zbigniew. 2005. „Jeszcze o charakterze prawnym oferty.” Państwo i Prawo 3:80-86. [Google Scholar]
 18. Radwański, Zbigniew. 2008. System prawa prywatnego. Prawo cywilne- część ogólna, t. II. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
 19. Rudnicki, Stanisław. 2007. „Komentarz do art. 66 k.c.” W Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga pierwsza. Część ogólna, red. Stanisław Dmowski, i Stanisław Rudnicki. Warszawa: Lexis Nexis. [Google Scholar]
 20. Rzewuska, Magdalena. 2019. Zaręczyny. Status narzeczonego w prawie cywilnym. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
 21. Szponder, Robert. „Regulacja prawna zaręczyn w Polsce.” Analecta Cracoviensia. Czasopismo Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie 50:281-302. [Google Scholar]
 22. Wojewoda, Michał. 2014. „Komentarz do art. 66 k.c.” W Kodeks cywilny. Komentarz. Część ogólna, wyd. II, red. Paweł Księżak, i Małgorzata Pyziak-Szafnicka. Warszawa: Wolters Kluwer. Lex el. [Google Scholar]
 23. Wolter Aleksander, Jerzy Ignatowicz, i Krzysztof Stefaniuk. 2000. Prawo cywilne. Zarys części ogólnej. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze PWN. [Google Scholar]
 24. Wolter Aleksander, Jerzy Ignatowicz, i Krzysztof Stefaniuk. 2001. Prawo cywilne. Zarys części ogólnej. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.