Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 18 Nr 20 (2) (2023)

Artykuły

Informatyzacja czynności podejmowanych w ramach i w związku z procedurą paszportową

DOI: https://doi.org/10.32084/bsawp.6348  [Google Scholar]
Opublikowane: 01.12.2023

Abstrakt

Informatyzacja jest procesem dotykającym rozmaitych dziedzin życia jednostki. Współcześnie wchodzi na dalsze poziomy swojego rozwoju, o czym świadczy m.in. udostępniana przez ministra właściwego ds. informatyzacji usługa elektroniczna, jak i wykorzystanie sztucznej inteligencji w rozmaitych procedurach. Jest wszechobecny w działach administracji publicznej podlegających regulacjom osobowego prawa administracyjnego. Do grupy tych uregulowań należy zaliczyć również ustawę z dnia 27 stycznia 2022 r. o dokumentach paszportowych. Punkt ciężkości prowadzonej analizy w opracowaniu został położony na zobrazowanie tych elementów, które przesądzają o istnieniu procesu informatyzacji w procedurze paszportowej oraz w zakresie innych czynności, które tej procedurze towarzyszą lub pozostają z nią w ścisłym związku. Pozwoli to na ogólną ocenę procesu informatyzacji, w szczególności zaś na uwypuklenie korzyści będących następstwem czynności zinformatyzowanych i zautomatyzowanych.

Bibliografia

 1. Haręża, Adam. 2019. “Komentarz do art. 17 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.” In Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Komentarz, edited by Jolanta Blicharz, Jadwiga Glumińska-Pawlic, and Lidia Zacharko. Warszawa: Wolters Kluwer. Lex. el. [Google Scholar]
 2. Cyrul, Wojciech, Jerzy Duda, Janusz Opiła, et al. 2014. Informatyzacja tekstu prawa. Perspektywy zastosowania języków znacznikowych. Warszawa: Wolters Kluwer. Lex el. [Google Scholar]
 3. Jaśkowska, Małgorzata, Martyna Wilbrandt-Gotowicz, and Andrzej Wróbel. 2023. Komentarz aktualizowany do Kodeksu postępowania administracyjnego. Warszawa: Wolters Kluwer. Lex el. [Google Scholar]
 4. Skoczylas, Dominika. 2020. “Znaczenie cyberbezpieczeństwa w administracji publicznej.” In Wzorce i zasady działania współczesnej administracji publicznej, edited by Barbara Jaworska-Dębska, Przemysław Kledzik, and Janusz Sługocki. Warszawa: Wolters Kluwer. Lex. el. [Google Scholar]
 5. Kling, Rob, and Suzanne Iacono. 1988. “The mobilization of support for Computerization: The Role of Computerization Movements, Social Problems.” The Sociology of Science and Technology no. 3:226-43. [Google Scholar]
 6. Kotecka, Sylwia. 2010. “Informatyzacja postępowania cywilnego w Polsce.” In Informatyzacja postępowania sądowego i administracji publicznej, edited by Jacek Gołaczyński, 3-25. Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]
 7. Kwiatek, Błażej. 2020. Dokument elektroniczny w ogólnym postępowaniu administracyjnym. Warszawa: Wolters Kluwer. Lex. el. [Google Scholar]
 8. Pietrasz, Piotr. 2020. Informatyzacja polskiego postępowania przed sądami administracyjnymi a jego zasady ogólne. Warszawa: Wolters Kluwer. Lex el. [Google Scholar]
 9. Reiling, Dory. 2010. Technology for Justice. How information technology can support judicial reform. Leiden: University Press. [Google Scholar]
 10. Sibiga, Grzegorz. 2019. Stosowanie technik informatycznych w postępowaniu administracyjnym ogólnym. Warszawa: C.H. Beck. Legalis el. [Google Scholar]
 11. ShengQuan, Yu, Minjuan Wang, and Haoyang Che. 2005. “An exposition of the Crucial Issues in China’s Educational Educational Informatization.” Educational Technology Research and Development no. 4:88-101. [Google Scholar]
 12. Smidt, Marc, Desirée Kluyver, C. Leo Mes, et al. 1990. “Internationalization, informatization, and organizational change: A profile of banking and business services in the Netherlands.” The Netherlands journal of housing and environmental research no. 4:323-37. [Google Scholar]
 13. Szpor, Grażyna. 2009. „Administracyjnoprawne problemy informatyzacji.” In Między tradycją a przyszłością w nauce prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Bociowi, edited by Jerzy Supernat, 717-28. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. [Google Scholar]
 14. Tomaszewska, Katarzyna. 2022. “Electronic Service in the Light of Personal Administrative Law Regulations as a Manifestation of Automation of Activity of Public Administration Bodies.” Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego no. 1:329-48. https://doi.org/10.32084/bsawp.4413 [Google Scholar]
 15. Zanini, Michele, and Sean J.A. Edwards. 2001. “The Networking of Terror in the Information Age.” In Networks and Netwars. The Future of Terror, Crime, and Militancy, edited by John Arquilla, and David Ronfeldt., 29-61. Santa Monica: RAND Corporation. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.